میرنیوز

تخریب یادگار ساسانیان در فسا/ نابودی تلِ قلعۀ پل فَسای شیراز همچنان دنباله دارد! + تصاویر‌

 تخریب یادگار ساسانیان در فسا/ نابودی تلِ قلعۀ پل فَسای شیراز همچنان دنباله دارد! + تصاویر‌ 2024-02-24T08:28:10+03:30

سیاوش آریا در گفت‌و‌گو با خبرنگار تسنیم از شیراز با بیان اینکه محوطۀ ارزشمند و کم‌تر شناخته شده «تُلِ قلعۀ پُل فَسا» یکی از دژ‌های ساسانی شهر شیراز است که در دوران اسلامی نیز زیست خود را دنبال کرده و بنا‌هایی به آن افزوده شده است، اظهار داشت: یادگار ساسانیان در یکی دو دهه گذشته با ویرانی‌های گسترده‌ای همراه بوده و بخش‌هایی از عرصه آن در دهه هشتاد به بهانه پهن کردن خیابان از میان رفته است اما ویرانی‌ها همچنان دنباله دارد و در بهمن‌ ماه امسال نیز، بیننده ویرانی بسیار گسترده بر روی عرصه آن هستیم.

وی با اشاره به اینکه محوطه بی همتا و ارزشمند نامدار به «تُل قلعۀ پُل فَسا» را کم‌تر کسی در شهر شیراز می‌شناسد و از آن بازید کرده است؛ حتی در میان باستان شناسان جوان و دوست داران تاریخ و فرهنگ ایرانی نیز بسیار ناشناخته است و به جز اندک افرادی، آن را از نزدیک ندیده‌اند،  افزود: این محوطۀ اَرزشمند که تاریخ شکوهمند شیراز کهن را روایت می‌کند در سراشیبی نابودی کامل جای گرفته و نهاد‌ها و اُرگان‌های گوناگون دولتی و حتا مالک زمین‌های پیرامونی آن به بهانه‌های نادرست به عَرصه و حریم درجه یک آن دست درازی (تجاوز) و بخش‌های بزرگی از آن را ویران کرده تا تاریخ کهن شهر شیراز برای همیشه نابود شده و از صفحۀ روزگار و چهرۀ تاریخ پاک و زدوده شود!

آریا بیان کرد:  داستان آن هنگام تلخ‌تر و اندوه بارتر خواهد شد که بدانیم تا کنون هیچ کار پژوهشی و علمی و مطالعه‌های باستان شناختی بر روی محوطه انجام نشده است و تنها بررسی سطحی و کوچکی برای ثبت ملی آن در اوایل دهۀ هشتاد خورشیدی انجام گرفته است که این هم دارای ایراد است؛ زیرا دیرینگی دژ (قلعه) را در پروندۀ ثبتی آن دوران اسلامی و صفویه نگاشته‌اند!

وی گفت: این درحالی است که برپایۀ سفال‌های سطحی موجود که به فراوانی نیز قابل دیدن است، افزون بر سفال‌های دورۀ اسلامی با سفال‌های ساسانی نیز برخورد می‌کنیم. همچنین چاه دستکَند موجود بر بلندای دژ از آن دورۀ ساسانیان است و می‌توان آن را از جای تیشه و اَبزار به کار رفته در تراش سنگ‌ها و با پژوهش‌های باستان شناختی دریافت. از سویی، در بررسی‌ها و بازدید‌های نگارنده به گمان فراوان به سنگ نگاره‌ای نیمه تمام از اواخر دورۀ ساسانیان برمی خوریم که تا کنون ناشناخته بوده و حتی کارشناسان میراث فرهنگی استان از آن آگاهی نداشته‌اند.

کنشگر و پژوهشگر میراث فرهنگی و تاریخ ایران گفت: در اوایل دهۀ هشتاد خورشیدی اداره راه و شهرسازی به بهانۀ پهن کردن خیابان، بخشی از شمال خاوری (شرقی) محوطه را نابود کرد تا بار دیگر بینندۀ دست درازی نهاد‌ها و ارگان‌های دولتی به بهانه‌های آبادی و عمران شهری باشیم و مسئولان فرهنگی و مدیریت شهری نیز، همگی سکوت پیشه کردند تا تاریخ کهن شهر شیراز بر باد رود!

آریا اظهارکرد: این همۀ داستان پرغصه و تکراری نابودی یادمان‌های تاریخی و ملی شهر شیراز نیست. زیرا در همین امسال نیز، در بخش‌های گوناگونی از محوطۀ «تُلِ قلعۀ پُل فَسا» بینندۀ دست درازی (تجاوز) گسترده و آشکار بوده و هستیم و همچنان نیز این دست درازی‌ها دنباله دارد.

این کنشگر میراث فرهنگی ادامه داد: اداره راه و شهرسازی در بخش شمال باختری (غربی) محوطه (از سمت جادۀ کوار) با دست درازی‌های گسترده در بهار و تابستان و زمستان امسال بخش بزرگی از عرصۀ یادگار ساسانیان را نابود کرده و آسیب‌های بسیار بزرگ و برگشت ناپذیری را برجای گذاشته است که دل هر دوست دار تاریخ و میراث ایرانی به درد می‌آید و اشک از چشمانش روان خواهد شد. از سویی، این دست درازی‌ها در چند روز گذشته شتاب بیشتری گرفته و دنباله دارد. گویی دست‌هایی برآنند تا تاریخ و سرگذشت کهن شهر شیراز را از صفحۀ روزگار پاک کنند تا دیگر تاریخی در این بخش از شهر وجود نداشته باشد که بخواهیم به آن ببالیم و برای فرزندان خود روایت کنیم.

حفاری‌های غیرمجاز گسترده بر روی تلِ قلعۀ پل فَسا

آریا گفت: دست درازی‌ها در دژ تاریخی و فرهنگی نامدار به «تُل قلعۀ پُل فسا» در شهر شیراز در همین جا پایان نمی‌یابد و سوداگران بیمار و فرومایۀ اموال تاریخی و فرهنگی به بهانه‌های پوچ و خیال انگیز یافتن گنجی که هیچ وجود خارجی ندارد با کَند و کاو‌های غیرمجاز گسترده بر روی تپه و محوطه و در جای جای آن نشانه‌های نابخردی و بی فرهنگی خود را برجای گذاشته‌اند و آسیب‌های برگشت ناپذیری را بر پیکرۀ تاریخ کهن شهر شیراز وارد آورده‌اند. کند و کاو‌های غیرمجازی که عمق آن‌ها نیز تا چندین متر می‌رسد و تیشه‌ای است به ریشۀ میراث ملی و تاریخی شهر شیراز که آرام آرام نشانه‌های هویتی و کهن خود را یکی پس از دیگری از دست می‌دهد تا ما همچنان بیننده و نظاره‌گر آن‌ها باشیم!

جاده کشی بر بلندای تپۀ «تُل قلعۀ پل فَسا»!

وی ادامه داد: محوطۀ تاریخی «تُل قلعۀ پل فَسا»‌ی شیراز، امروزه همانند کودک یتیمی می‌ماند که بی کس و تنها است و همه آن را فراموش کرده‌اند. زیرا جاده کشی‌های گسترده بر بلندای تپه که از چندین سال پیش آغاز شده و همچنان نیز دنباله دارد ساختار محوطه را به هم ریخته و آسیب‌های بزرگ و برگشت ناپذیری را برجای گذاشته است که دیدن آن‌ها چیزی جز اَندوه و نگرانی برجای نمی‌گذارد. همۀ این رخداد‌ها در حالی انجام گرفته است که هنوز این محوطۀ تاریخی ناشناخته است و هیچ گونه پژوهش و کاوش‌های باستان شناختی برای تعیین تاریخ و دیرینگی دقیق و کاربرد‌های اصلی و کهن آن و پرسش‌های فراوان دیگر برجای مانده است. پرسش‌هایی که می‌تواند تاریخ شکوهمند و کهن شهر شیراز را روایت کند و گاه حتا تاریخ را جا به جا کند.

آریا گفت: دست درازی‌ها به این تپه همچنان در بخش‌های گوناگون دنباله دارد. اداره راه و شهرسازی در بخش شمال باختری و ورودی به جادۀ شهرستان کوار با بیل مکانیکی و لودر به جان عَرصۀ آن اُفتاده و بخش گسترده‌ای از تاریخ کهن شهر شیراز را زیر تیغه‌های ماشین آلات سنگین خود لِه و لگدمال کرده است و روشن نیست که چه برنامه‌ای در پیش دارد و چه آرمانی را دنبال می‌کند. زیرا در این بخش نیازی به پهن کردن جاده نیست و در بازدید میدانی نیز می‌توان آن را فهمید. هرچند که، بر پایۀ قانون دست درازی به یادمان ملی با هر بهانه‌ای ممنوع بوده و تخلف به شمار می‌آید و قانون‌گذار برای آن نیز جرم انگاری کرده است.

وی ادامه داد: مالک یکی از زمین‌های پیرامونی این دژ تاریخی و ملی که هویتی آشکار نیز دارد با دست درازی به عرصۀ این تپه تاریخی بخشی از آن را ویران کرده و به آن آسیب رسانده است که خوشبختانه مامور گشت یگان حفاظت میراث فرهنگی شهر شیراز توانسته است موقت تا تعیین تکلیف از دنبالۀ کار آن پیشگیری کند. ولی اگر بخواهیم به دست درازی‌ها و دشواری‌های «تلِ قلعۀ پل فَسا» بیشتر بپردازیم باید به گفته‌ای " مثنوی هفتاد مَنی را باید نگاشت" که در این جا نمی‌گنجد و نابخردی افراد و برخی از نهاد‌ها را پایانی نیست.

کنشگر و پژوهشگر میراث فرهنگی و تاریخ ایران در پایان گفت: به یک مورد دیگر از دست درازی‌ها اشاره می‌کنیم و پروندۀ این داستان غم انگیز و اندوه بار و پرتکرار نابودی یادمان‌های تاریخی و فرهنگی را بدون بسته شدن به افکار همگانی و دلسوزان میراث فرهنگی می‌سپاریم تا شاید و شاید بتوان از دنبالۀ آسیب‌ها پیشگیری کرد. در بخش دیگری از آسیب رسانی به یادگار ساسانیان، منطقۀ هفت شهرداری شیراز بر پایۀ تابلویی که چندین سال پیش بر روی عرصۀ «تُلِ قلعه پل فَسا» نصب کرده است در آن جا جنگل کاری کرده و اقدام به کاشت درختان بی شماری نیز بر روی عرصۀ یادگار ملی که برپایۀ قانون ممنوع بوده و تخلف به شمار می‌آید، کرده است که به لایه‌های باستان شناختی محوطه آسیب رسانده است.

به گزارش تسنیم بر پایه ماده 558 قانون تعزیرات، هر کس به تمام یا بخشی از بناها، اماکن، محوطه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی تاریخی یا مذهبی که در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است، یا تزیینات، ملحقات، تاسیسات، اشیاء و لوازم و خط‌ها و نقش‌های منصوب یا موجود در اماکن نام برده که مستقلا نیز واجد حیثیت فرهنگی – تاریخی یا مذهبی باشد، خرابی وارد آورد، اَفزون بر جبران خسارت وارده، به زندان از یک تا ده سال محکوم خواهد شد.

علی رضا جعفری زند، باستان شناس با گرایش دوران تاریخی که از نزدیک محوطۀ «تُل قلعۀ پل فَسا» را دیده است دربارۀ دیرینگی آن گفت: «بر پایه سفال‌های موجود در سطح محوطه و تپه باید «تُل قلعۀ پل فسا» را ساسانی به شمار آورد. همچنین چاه آب دستکَند بر بلندای تپه از آن دورۀ ساسانیان است».

جعفری زند در پاسخ به این پرسش که، باروی (برج) به جا مانده بر روی تپه از آن چه دوره‌ای است، گفت: «باروی به جا مانده بر بلندای تپه از آنِ دورۀ اسلامی و صفویه است و نشان می‌دهد که این دژ در دورۀ اسلامی نیز زیست خود را دنبال کرده و مرمت و ساخت و ساز‌هایی در آن انجام شده است».

این تپه مُشرف به جادۀ شیراز – فسا و پیروزآباد و جهرم جای گرفته است. دیواری به بلندای 3 متر گوشۀ خاوری (ضلع شرقی) تپه را محصور کرده که آثار و بقایای آن هنوز به چشم می‌خورد. بارویی در بخش شمال خاوری تپه هنوز پابرجاست که این بارو هم اینک به بلندای 2 متر و نیم هنوز برجای مانده است. دیوار گوشۀ خاوری تپه دارای سوراخ‌هایی است که به گمان فراوان برای حفاظت از دژ ساخته شده است. درازای این دیوار 50 متر و با مصالح لاشه سنگ و ملات و گچ برپا شده است. درون باروی موجود با خاک پر شده است.

این تپه بر روی ارتفاعات منطقه ساخته شده و به گمان زیاد دیواری دور تا دور تپه را محصور می‌کرده که تنها گوشۀ خاوری آن برجای مانده است. کاربری آن به گونۀ نظامی، مسکونی بوده است. زیرا که در چهار سوی آن چهار بارو برای دیده بانی وجود داشته است که تنها آثار و بقایای یک باروی آن به جا مانده است. هم اینک این محوطه به گونۀ تَلی از خاک با یک بارو و دیوار چشم اَنداز منطقه شده است. از ویژگی‌های این اثر موقعیت راهبردی (استراتژیکی) و شکوه و بزرگی (عظمت) آن است.

 این دژ تاریخی – فرهنگی با نام «تُلِ قلعۀ پُل فَسا» در تاریخ 12 بهمن ماه 1381 خورشیدی و با شماره 7219 به ثبت ملی رسیده است.

 

انتهای پیام/424/.

منبع : خبرگزاری تسنیم


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار استان ها

کاهش ساعت کاری ادارات خراسان‌جنوبی در روز چهارشنبه سوم مردادماه

کاهش ساعت کاری ادارات خراسان‌جنوبی در روز چهارشنبه سوم مردادماه
2024-07-23T11:36:27+03:30
بیرجند- معاون توسعه مدیریت و منابع استانداری خراسان جنوبی از کاهش ساعت کاری ادارات در روز چهارشنبه سوم مردادماه خبر داد.

حجم آب پشت سدهای آذربایجان غربی به یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون مترمکعب رسید

حجم آب پشت سدهای آذربایجان غربی به  یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون مترمکعب رسید
2024-07-23T10:43:15+03:30
ارومیه-مدیرعامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: حجم آب پشت سدهای استان هم اکنون به یک میلیارد و ۱۱۲ میلیون مترمکعب رسیده است.

انسداد ۳۰۰ کیلومتر از مرزهای شرق ایران با دیوارهای ۴ متری

انسداد ۳۰۰ کیلومتر از مرزهای شرق ایران با دیوارهای ۴ متری
2024-07-23T10:43:15+03:30
مشهد- فرمانده گروه مهندسی ۴۴۴ نیروی زمینی ارتش از انسداد ۳۰۰ کیلومتر از مرزهای شرق ایران با دیوارهای ۴ متری خبرداد.

فعالیت ادارات و بانک‌های مرکزی پنجشنبه هفته جاری تعطیل است

فعالیت ادارات و بانک‌های مرکزی پنجشنبه هفته جاری تعطیل است
2024-07-23T09:49:54+03:30
اراک- معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری مرکزی گفت: فعالیت ادارات و بانک‌های استان مرکزی پنجشنبه هفته جاری تعطیل است.

حسابرسی ۱۹ هزار شکایت مالباختگان خودرویی «طراوت نوین»

حسابرسی ۱۹ هزار شکایت مالباختگان خودرویی «طراوت نوین»
2024-07-23T09:49:53+03:30
قزوین- ۱۹ هزار شکایت مالباختگان شرکت پیش فروش خودرو «طراوت نوین» مورد حسابرسی قرار گرفت.

آغاز عملیات بازآماد ناوشکن سهند در بندرعباس

آغاز عملیات بازآماد ناوشکن سهند در بندرعباس
2024-07-23T09:49:53+03:30
بندرعباس- ناوشکن سهند که روزهای گذشته دچار سانحه شده بود به منظور اجرای عملیات بازآماد به یکی از مراکز تعمیراتی دریایی بندرعباس انتقال یافت.

معماری مناسبات ایران و روسیه در عالی‌ترین سطح است

معماری مناسبات ایران و روسیه در عالی‌ترین سطح است
2024-07-23T09:49:52+03:30
قم- مدیر حوزه‌های علمیه گفت: ایران و روسیه با برقراری مناسبات عمیق، عصر جدیدی را در مناسبات دوجانبه رقم زده‌اند.

ایجاد ۳ سایت موقت پسماند در مهران برای اربعین

ایجاد ۳ سایت موقت پسماند در مهران برای اربعین
2024-07-23T09:23:07+03:30
ایلام-معاون عمرانی استاندار ایلام از ایجاد ۳ سایت موقت پسماند در مهران برای اربعین خبر داد.

اعزام ۱۱۰۰نفر از دانش آموزان قزوینی به مناطق عملیاتی غرب کشور

اعزام ۱۱۰۰نفر از دانش آموزان قزوینی به مناطق عملیاتی غرب کشور
2024-07-23T09:23:07+03:30
قزوین- مسوول سازمان بسیج دانش‌آموزی قزوین گفت: ۱۱۰۰ نفر از دانش آموزان استان قزوین به یادمان‌های شهدای دفاع مقدس مناطق عملیاتی غرب کشور اعزام می‌شوند.

ثبت بیش از ۸۰۰۰ ماموریت طی تیرماه سال جاری در اورژانس کرمانشاه

ثبت بیش از  ۸۰۰۰ ماموریت طی تیرماه سال جاری در اورژانس کرمانشاه
2024-07-23T09:09:47+03:30
کرمانشاه- رئیس اورژانس پیش بیمارستانی و مدیر حوادث استان کرمانشاه از ثبت بیش از هشت هزار ماموریت طی تیرماه سال جاری در اورژانس این استان خبر داد.

اختصاص ۸۷۰ میلیون تومان برای مرمت باغ تاریخی گلشن طبس

اختصاص ۸۷۰ میلیون تومان برای مرمت باغ تاریخی گلشن طبس
2024-07-23T08:56:30+03:30
بیرجند- رییس میراث فرهنگی طبس گفت: مبلغ ۸۷۰ میلیون تومان از محل منابع ملی برای تکمیل عملیات مرمتی باغ تاریخی گلشن طبس اختصاص یافت.

«سمنان» استان برتر در ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی

«سمنان» استان برتر در ایجاد اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی
2024-07-23T08:56:30+03:30
سمنان- استاندار سمنان گفت: این استان رتبه برتر در بین تمام استان های کشور را در شاخص ایجاد اشتغال برای فارغ التحصیلان دانشگاهی بیکار، به خود اختصاص داده است.

هوای اصفهان در وضعیت قرمز است/ شاخص سجزی بر مدار بنفش

هوای اصفهان در وضعیت قرمز است/ شاخص سجزی بر مدار بنفش
2024-07-23T08:29:48+03:30
اصفهان- شاخص کیفیت هوای کلانشهر اصفهان، خمینی شهر، شاهین شهر و قهجاورستان در دومین روز مردادماه وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان می‌دهد.

بخش اعظمی از آتش سوزی مناطق حفاظت شده «خامین» باشت مهار شد

بخش اعظمی از آتش سوزی مناطق حفاظت شده «خامین» باشت مهار شد
2024-07-23T07:49:45+03:30
یاسوج_ مدیرکل حفاظت محیط‌ زیست کهگیلویه و بویراحمد گفت: بخش اعظمی از آتش سوزی مناطق حفاظت شده باشت مهار شد.

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها اجرا شود

طرح طبقه بندی مشاغل در کارگاه ها اجرا شود
2024-07-23T07:49:44+03:30
ساری- مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی مازندران بر لزوم اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل در کارگاه‌های بالای ۵۰ نفر تاکید کرد.

تلفات ناشی از تصادف در مازندران ۱۲ درصد کاهش یافت

تلفات ناشی از تصادف در مازندران ۱۲ درصد کاهش یافت
2024-07-23T07:23:05+03:30
ساری- مدیرکل پزشکی قانونی مازندران از کاهش ۱۲ درصدی مرگ ومیر براثر تصادفات طی سال جاری در استان خبر داد.

هویت شهید قمی «ابراهیم آقایی آنالوچه» شناسایی شد

هویت شهید قمی «ابراهیم آقایی آنالوچه» شناسایی شد
2024-07-23T00:09:43+03:30
قم- هویت شهید قمی «ابراهیم آقایی آنالوچه» که در دوران دفاع مقدس به درجه رفیع شهادت رسیده بود شناسایی شد.

ادارات استان سمنان پنجشنبه‌ها تعطیل شد

ادارات استان سمنان پنجشنبه‌ها تعطیل شد
2024-07-22T22:23:03+03:30
سمنان- معاون استاندار سمنان از تعطیلی پنجشنبه‌ها با هدف مدیریت مصرف انرژی در استان خبر داد و گفت: فعالیت ادارات به صورت دورکاری است.

سپاه، شناور خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس را توقیف کرد

سپاه، شناور خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس را توقیف کرد
2024-07-22T21:43:04+03:30
بوشهر - فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: شناور خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس توقیف شد.

سپاه شناور خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس را توقیف کرد

سپاه شناور خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس را توقیف کرد
2024-07-22T21:16:23+03:30
بوشهر - فرمانده منطقه دوم نیروی دریایی سپاه گفت: شناور خارجی حامل سوخت قاچاق در خلیج فارس توقیف شد.

وزرا و سفرای مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیایی میهمان یزد می‌شوند

وزرا و سفرای مجمع گفت‌وگوی همکاری آسیایی میهمان یزد می‌شوند
2024-07-22T19:16:23+03:30
یزد- معاون هماهنگی امور اقتصادی و گردشگری استانداری یزد از برگزاری اجلاس مجمع گفتگوی همکاری آسیا «ACD» با حضور وزرا و سفرای عضو این کشورها در شهر تاریخی یزد ...

ناوگان هوایی مشهد در ایام اربعین حسینی تقویت خواهد شد

ناوگان هوایی مشهد در ایام اربعین حسینی تقویت خواهد شد
2024-07-22T19:16:23+03:30
مشهد- مدیر روابط عمومی فرودگاه‌های خراسان رضوی گفت: در ایام اربعین حسینی ناوگان هوایی مشهد تقویت خواهد شد.

نذورات حسینیه اعظم زنجان بیش از ۲۲۲ میلیارد ریال اعلام شد

نذورات حسینیه اعظم زنجان بیش از ۲۲۲ میلیارد ریال اعلام شد
2024-07-22T17:29:43+03:30
زنجان-رییس هیأت امنای مسجد حسینیه اعظم زنجان گفت: جمع نذورات حسینیه اعظم زنجان ۲۲۲ میلیارد و ۱۱ میلیون و ۶۹۳ هزار و ۶۵ ریال اعلام شد.

سرانه مصرف آب در فارس باید به ۱۰۵ لیتر در روز کاهش یابد

سرانه مصرف آب در فارس باید به ۱۰۵ لیتر در روز کاهش یابد
2024-07-22T17:16:30+03:30
شیراز- مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان فارس با اشاره به تداوم خشکسالی در این استان، خواستار کاهش ۲۰ درصدی مصرف آب توسط مردم شد تا از بحران آب عبور کنیم.

قاطعانه روند تقویت مرزها برای مقابله با شرارت‌ها را ادامه می‌دهیم

قاطعانه روند تقویت مرزها برای مقابله با شرارت‌ها را ادامه می‌دهیم
2024-07-22T16:23:07+03:30
مشهد- فرمانده نیروی زمینی سپاه گفت: قاطعانه روند تقویت و تحکیم آمادگی مرزها برای مقابله با شرارت‌های سازمان یافته دشمن را ادامه می‌دهیم.

موردی از ابتلا به تب دنگی در استان کرمان گزارش نشده است

موردی از ابتلا به تب دنگی در استان کرمان گزارش نشده است
2024-07-22T16:09:50+03:30
کرمان- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: تاکنون موردی از ابتلا به تب دنگی و یا وجود پشه آئدس در استان کرمان گزارش نشده است.

مقاومت مردم مظلوم فلسطین و غزه ‌تاریخ جدیدی در دنیا رقم زد

مقاومت مردم مظلوم فلسطین و غزه ‌تاریخ جدیدی در دنیا رقم زد
2024-07-22T16:09:49+03:30
مشهد- فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: مقاومت مردم مظلوم فلسطین و غزه ‌تاریخ جدیدی در دنیا رقم زد و این ملت در قلب همه مردمان جهان نفوذ پیدا کرده ...

ارتش ایران در تولید تجهیزات نظامی به خودکفایی رسیده است

ارتش ایران در تولید تجهیزات نظامی به خودکفایی رسیده است
2024-07-22T15:56:26+03:30
ارومیه - جانشین فرمانده نیروی زمینی ازتش جمهوری اسلامی ایران گفت: ارتش در تولید تجهیزات نظامی به خودکفایی رسیده است.

فعالیت ادارات قم فردا تا ساعت ۱۱ و چهارشنبه و پنج‌شنبه تعطیل است

فعالیت ادارات قم فردا تا ساعت ۱۱ و چهارشنبه و پنج‌شنبه تعطیل است
2024-07-22T15:43:09+03:30
قم- بر اساس اعلام استانداری قم فعالیت ادارات قم فردا سه شنبه تا ساعت ۱۱ و چهارشنبه و پنج‌شنبه تعطیل است.

استقرار ۱۲۰ آمبولانس از ورودی مسیر تردد زوار اربعین تا مرز خسروی

استقرار ۱۲۰ آمبولانس از ورودی مسیر تردد زوار اربعین تا مرز خسروی
2024-07-22T15:29:46+03:30
کرمانشاه- رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه از استقرار ۱۲۰ آمبولانس و ۳ بالگرد از ورودی مسیر تردد زوار تا مرز خسروی طی ایام اربعین ۱۴۰۳ خبر داد.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)