میرنیوز

طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی قابل دفاع نیست/ شورای عالی موضع خود را شفاف کند

طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی قابل دفاع نیست/ شورای عالی موضع خود را شفاف کند 2021-09-13T15:15:20+04:30

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین نشست از سمینار علمی «حکمرانی فضای مجازی در ایران» با موضوع «بررسی ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی» برگزار شد.

این سمینار علمی که توسط پژوهشگاه فضای مجازی، دانشگاه امام صادق (ع) و واحد الکترونیک دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد، طی ۵ روز ابعاد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی را از منظر کلی، حکمرانی و سیاستی، اقتصادی _ فناورانه، فرهنگی _اجتماعی و حقوقی _ تقنینی با حضور کارشناسان و صاحبنظران موافق و مخالف طرح مورد بررسی قرار داد.

در آخرین نشست این سمینار که به دبیری سیدعلی حسینی دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، امیرحسین جلالی فراهانی کارشناس حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات، دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) و سید علی محسنیان کارشناس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به عنوان حاضران جلسه در خصوص ابعاد حقوقی – قانونگذاری طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهارنظر کردند.

در ابتدای نشست، سیدعلی حسینی با طرح این موضوع که لزوم پرداختن به موضوع حکمرانی فضای مجازی و ارائه طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی منبعث از تجارب ناموفق دولت در حوزه تنظیم گری فضای مجازی است، گفت: امیدواریم در انتهای این بحث به پاسخ این سوال برسیم که آیا قوانین و ضوابط مطرح شده در این طرح قابلیت اجرا شدن دارد یا خیر و اینکه مؤلفه‌ها و جنبه‌های مشارکت بخش خصوصی و ذی‌نفعان زیست بوم خدمات پایه کاربردی در این طرح شامل چه مواردی خواهد بود.

طرح حمایت از کاربران فضای مجازی حق داده‌های شخصی را نقض می‌کند

دکتر طاهر حبیب زاده عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) در این نشست با انتقاد از طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی و خدمات پایه کاربردی اظهار داشت: در این طرح خروجی کمیسیون عریض و طویل تنظیم مقررات فضای مجازی مشخص نیست. از سوی دیگر این طرح روی حق داده‌های شخصی به عنوان حقوق کاربران دست گذاشته است که نقض اصول کاربردی محسوب می‌شود. این طرح قصد نظارت حداکثری را دارد. در واقع این حمایت نیست و در تنگنا قرار دادن است.

وی با بیان اینکه در بحث احراز هویت مطرح شده در این طرح، شاهد بحث هزینه و فایده خواهیم بود که به راحتی می‌تواند از باب فایده گرایی، حقوق کاربران را نقض کند، توضیح داد: دو مفهوم احراز هویت و اعلام هویت از یکدیگر جدا نیستند. وقتی به ارائه کنندگان خدمات اجازه احراز هویت کاربران را بدهیم و برای آنها ضمانت اجرایی پیش بینی کنیم، باید منتظر این موضوع نیز باشیم که خدمات دهنده ولو اینکه دولتی باشد، از باب فایده گرایی نسبت به اعلام هویت افراد در این فضا اقدام کند. کما اینکه برای آن جرم انگاری هم شده باشد؛ اما اینجا بحث هزینه و فایده مطرح است.

عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق با تاکید بر اینکه عنوان حمایتی که در این طرح آمده با مفهوم حمایت هماهنگ نیست اظهار داشت: این چه حمایتی است که من کاربر را در گیر و دار قرار می‌دهد و آزادی ام را محدود می‌کند؟ بهتر است نخست بدانیم که المان‌های یک حمایت خوب در فضای مجازی چیست و آن را با طرح فعلی تطبیق دهیم. باید المان‌های یک حمایت استاندارد در فضای مجازی را بدانیم و بعد نام طرح را حمایت از حقوق کاربران و خدمات بگذاریم.

وی با تاکید بر اینکه با رویکرد کشورها در حوزه حکمرانی فضای مجازی بیگانه نیستم، گفت: دو نوع رویکرد در قبال فضای مجازی وجود دارد. برخی می‌گویند آسیب فضای مجازی بیشتر از مزایای آن است و به همین دلیل بهتر است که به طور کل محدود شود. اما رویکرد دومی نیز با توجه به ماهیت فضای مجازی وجود دارد که با توجه به اثرگذاری کلان این فضا و خلق فضای گفتمانی، اصل را بر آزادی استفاده می‌گذارد؛ مگر آنکه با ارزش‌های حاکم منافات داشته باشد.

این استاد دانشگاه ادامه داد: اغلب کشورها از جمله کشور ما رویکرد دوم را در پیش گرفته اند. از این نظر، اصل ورود به فضای مجازی مجاز است و اختلاف نظر مربوط به محدوده فعالیت کاربر می‌شود. اما باید به این نکته توجه کرد که اصل بر عدم رصد شدن است. یعنی اینکه من در فضای مجازی کجا هستم و چه می‌کنم به کسی مربوط نیست. چرا باید برای دریافت یک خدمات احراز هویت شوم؟

وی با اشاره به چالش‌هایی که در این زمینه در دنیا وجود دارد و این گفتمان مطرح می‌شود که آیا فضای مجازی خصوصی بوده و یا عمومی است، ادامه داد: سوالات بسیاری در خصوص عدم رصد شدن در فضای مجازی مطرح است و اغلب پاسخ‌ها به دامنه اثرگذاری این فضا مربوط می‌شود. برای مثال این سوال پیش می‌آید که وقتی می‌خواهیم بر هویت شناسی دیجیتال ورود کنیم آیا می‌توانیم بگوئیم که هویت همه افراد باید احراز شود؟ این موضوع اصل عدم رصد را نقض می‌کند. بنابراین این الزام باید فقط مربوط به سطحی از اثرگذاری عمومی در این فضا باشد. در این طرح سازوکار احراز هویت مشخص نیست.

شورای عالی فضای مجازی موضع خود را درباره طرح صیانت اعلام کند

وی در پاسخ به اینکه آیا الزامات کمیسیون عالی تنظیم مقررات فضای مجازی به عنوان یک نهاد فراقوه ای قانونی خواهد بود، اظهار داشت: مطابق با حکم دوم مقام معظم رهبری در تأسیس شورای عالی فضای مجازی، باید تمام نهادهای موازی منحل شود تا شورای عالی فضای مجازی یکه تاز این عرصه باشد. با توجه به این حکم، کمیسیون عالی تنظیم مقررات ذیل این طرح، صلاحیت ورود به این عرصه را نخواهد داشت.

حبیب زاده با اشاره به اینکه مرجع تدوین کننده سند، دفاع ضعیفی نسبت به این موضوع دارد، گفت: انتقادی که به شورای عالی فضای مجازی وارد است این است که رویکرد خود را در مورد طرح حمایت از حقوق کاربران فضای مجازی تاکنون به روشنی عنوان نکرده است. این شورا که بسیار هم ضعیف کار می‌کند باید در مورد این طرح توضیح دهد و موضع خود را شفاف عنوان کند.

عضو هیأت علمی دانشگاه امام صادق (ع) با اشاره به اینکه در مواجهه با مسائل حکمرانی، اول باید نظام حاکمیتی سیاست‌های خود را تعیین و نهاد قانونگذاری در مورد آن حرف بزند، اظهار داشت: این سوال برای من به وجود آمده که این طرح را چه کسانی نوشته اند؟ کمیسیون فرهنگی مجلس چه سنخیتی با این طرح داشته که آن را استارت زده است؟ کدام افراد با چه افکار و اندیشه و با چه تخصص‌هایی این طرح را نوشته اند؟

وی با بیان اینکه تبصره ۲ ماده ۲۸ این طرح الزام به ایجاد نمایندگی قانونی پلتفرم‌های خارجی در کشور کرده که در غیر اینصورت با مسدودسازی مواجه می‌شوند، ادامه داد: آیا این ماده با تحصیل آزادی اطلاعات و حق آزادی بیان منافات ندارد؟ نویسندگان طرح نمی‌دانستند که درآمد کسب و کارهای بسیاری در کشور هم اکنون با پلتفرم‌های خارجی گره خورده است؟ در ماده ۱۲ نوشته شده که پلتفرم‌های خارجی باید نماینده معرفی و اخذ مجوز کنند. آیا نویسندگان طرح نمی‌دانستند که این موضوع شدنی نیست؟ چرا اینستاگرام باید این کار را بکند. برای مثال اگر انگلیس بگوید که سروش و بله و ایتای ما باید از این کشور مجوز اخذ کنند ما این کار را می‌کنیم و به این دستور تن می‌دهیم؟ مگر مساله دستوری است که خارجی‌ها به ما تعهد بدهند؟

حبیب زاده با تاکید بر اینکه پس از ۱۰۰ سال قانونگذاری همچنان روال صحیح ارائه سند را بلد نیستیم افزود: این طرح یک مقدمه جامع ندارد. سند GDPR اتحادیه اروپا یک سند ۸۰ صفحه‌ای است که ۱۷۳ پاراگراف آن قبل از شروع ماده یک، به مقدمه پرداخته و توضیحاتی دارد مبنی بر چرایی طرح، بیان وضعیت موجود و ضرورت‌ها و پس از آن به یک ماده یک رسیده است. اما ما با قانونی روبرو هستیم که در مقدمه آن خبری از هدف، ضرورت، اصول حاکم، رویکرد و افق پیش رو نیست. زمانی که طرح و قانونی ارائه می‌شود، صدها سند پشتیبان دارد، اسناد پشتیبان این طرح کجاست؟

وی گفت: با وجود این چند مورد اشکال در خصوص احراز هویت و تعهد پلتفرم‌های خارجی و نیز ایجاد سازمان عریض و طویل کمیسیون عالی تنظیم مقررات و ایجاد صندوق مالی، ۵۰ درصد کمر این طرح شکسته شده است. من کاربر راضی به این نیستم که هویتم احراز شود. چرا باید برای نظام هزینه درست کنیم که خیلی‌ها بگویند وای فضای مجازی را بستند و کره شمالی درست کردند؟ بنده ضرورتی در نوشتن این قانون با این مختصات از لحاظ محتوا و هزینه‌هایی که برای نظام ایجاد می‌کند نمی بینم. حتی پیش بینی می‌کنم که این طرح قابل اجرا نخواهد بود. باید مبنای حقوقی آن را درست کرد.

این استاد دانشگاه با تاکید بر اینکه این طرح قابل دفاع نیست، اظهار داشت: تکالیف بسیاری مطابق با سیاست‌های کلی نظام برعهده وزارت‌خانه ها قرار دارد اما سوال اینجاست که چند درصد آنها عمل شده است؟ چرا با نهادسازی جدید و قانونگذاری جدید کار را برای خودمان پیچیده کنیم؟

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار علمی

سرپرست دانشگاه تهران منصوب شد

سرپرست دانشگاه تهران منصوب شد
2021-09-21T17:31:39+04:30
با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری؛ دکتر «سید محمد مقیمی» به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب شد.

پیام تسلیت وزیر علوم در پی درگذشت استاد دانشگاه تهران

پیام تسلیت وزیر علوم در پی درگذشت استاد دانشگاه تهران
2021-09-21T17:15:01+04:30
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با صدور پیامی درگذشت دکتر «ابومحمد عسگرخانی» را تسلیت گفت.

دانشجویان بدانند که امتحانات مجازی است

دانشجویان بدانند که امتحانات مجازی است
2021-09-21T17:04:58+04:30
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با بیان اینکه بازگشت دانشجویان باید با تمهیدات لازم باشد، گفت: قصد داریم بین ۸ تا ۱۲ هفته از ترم ، آموزش را به صورت مجازی ارائه دهیم...

دانشگاهیان نقش کلیدی در جبهه‌ها داشتند

دانشگاهیان نقش کلیدی در جبهه‌ها داشتند
2021-09-21T16:51:38+04:30
رئیس دانشگاه امیرکبیر با بیان اینکه انقلاب ما انقلاب جوانان بود، افزود: حفظ انقلاب نیز عمدتا به دوش جوانان بود و در جبهه‌ها جوانان فعالیت کردند و دانشگاهیان ...

هشدار مرکز ماهر درباره آسیب‌پذیری مرورگر گوگل کروم

هشدار مرکز ماهر درباره آسیب‌پذیری مرورگر گوگل کروم
2021-09-21T16:35:03+04:30
مرکز مدیریت امداد و هماهنگی عملیات رخدادهای رایانه ای نسبت به آسیب‌پذیری‌های موجود در مرورگر کروم هشدار داد.

ضرورت بازنگری در مأموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات / اعطای جایگاه ویژه در تکمیل شبکه ملی

ضرورت بازنگری در مأموریت‌های سازمان فناوری اطلاعات / اعطای جایگاه ویژه در تکمیل شبکه ملی
2021-09-21T16:35:02+04:30
وزیر ارتباطات با بیان اینکه سازمان فناوری اطلاعات ایران بازوی شبکه ملی اطلاعات در لایه‌های غیرزیرساختی است، بر لزوم بازنگری در مأموریت‌های این سازمان تاکید کرد.

تغییر روسای دانشگاهها کلید خورد/ سرپرست دانشگاه تهران منصوب شد

تغییر روسای دانشگاهها کلید خورد/ سرپرست دانشگاه تهران منصوب شد
2021-09-21T16:35:02+04:30
وزیر علوم تحقیقات و فناوری با صدور حکمی «سرپرست دانشگاه تهران» را منصوب کرد.

دعوت بسیج دانشجویی از رئیسی برای حضور در دانشگاه فنی و حرفه‌ای

دعوت بسیج دانشجویی از رئیسی برای حضور در دانشگاه فنی و حرفه‌ای
2021-09-21T15:41:42+04:30
بسیج دانشجویی ۱۳۵ دانشکده و آموزشکده دانشگاه‌های فنی‌وحرفه‌ای به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، در نامه‌ای از رئیس جمهور برای حضور در این دانشگاه دعوت کرد.

کرامت دانشجو در تمام ابعاد اداری و آموزشی دانشگاه آزاد حفظ شود

کرامت دانشجو در تمام ابعاد اداری و آموزشی دانشگاه آزاد حفظ شود
2021-09-21T15:41:42+04:30
معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه آزاد گفت: لازم است در تمام ابعاد اداری و آموزشی دانشگاه، کرامت دانشجو حفظ شود.

کمبود تراشه ۲۰۲۳ میلادی برطرف می شود

کمبود تراشه ۲۰۲۳ میلادی برطرف می شود
2021-09-21T15:21:43+04:30
طبق گزارشی جدید تا ۲۰۲۳ میلادی کمبود جهانی تراشه برطرف می شود و حتی بازار با مازاد ظرفیت آن روبرو خواهد شد.

دفاع مقدس زنده‌ترین حدیث «همدلی و هم زبانی» مردمان ایران زمین است

دفاع مقدس زنده‌ترین حدیث «همدلی و هم زبانی» مردمان ایران زمین است
2021-09-21T15:21:43+04:30
وزیر علوم در پیامی به مناسبت فرا رسیدن هفته دفاع مقدس گفت: دفاع مقدس، زنده‌ترین حدیث همدلی و هم‌زبانی ملت همیشه در صحنه است.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجتمع خوابگاهی کوی بازدید کرد

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران از مجتمع خوابگاهی کوی بازدید کرد
2021-09-21T15:08:21+04:30
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران با حضور در مجتمع خوابگاهی کوی دانشگاه، ضمن بازدید از امکانات مجتمع، با حضور در جمع دانشجویان ساکن در خوابگاه در جریان مسائل و...

مسافران خارج از کشور بابت کارت واکسن دیجیتال پول ندهند

مسافران خارج از کشور بابت کارت واکسن دیجیتال پول ندهند
2021-09-21T14:55:02+04:30
مرکز مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت اعلام کرد: مسافران خارج از کشور برای دریافت کارت واکسن دیجیتال هیچ پولی نپردازند.

امسال ۵۲ درصد دانشجویان به آموزش حافظه محور مدرک گرا «نه» گفتند

امسال ۵۲ درصد دانشجویان به آموزش حافظه محور مدرک گرا «نه» گفتند
2021-09-21T14:55:02+04:30
رئیس دانشگاه آزاد گفت: اینکه امسال ۵۲ درصد دانشجویان به آموزش حافظه‌محور مدرک‌گرا «نه» گفتند، نشان‌دهنده بلوغ جوانان و بیان‌کننده این نکته است که مطالبات دان...

کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران برگزار می شود

کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل ایران برگزار می شود
2021-09-21T14:41:43+04:30
سیزدهمین کنفرانس ملی فرماندهی و کنترل با محوریت حکمرانی فضای مجازی، فناوری های نو و پیشرفت ملی در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات برگزار می شود.

تحقق قریب‌الوقوع پرواز فضایی حرارتی هسته‌ای با قرارداد جدید "دارپا"

تحقق قریب‌الوقوع پرواز فضایی حرارتی هسته‌ای با قرارداد جدید "دارپا"
2021-09-21T14:18:20+04:30
یک قرارداد جدید از آژانس تحقیقاتی دفاعی پیشرفته ایالات متحده(دارپا-DARPA) ما را یک قدم به پرواز فضایی حرارتی هسته‌ای نزدیک می‌کند. ...

نقش هورمون‌های جنسی در ایجاد اگزما

نقش هورمون‌های جنسی در ایجاد اگزما
2021-09-21T14:18:20+04:30
محققان مرکز پزشکی دانشگاه تگزاس ساوت‌وسترن در مطالعه اخیرشان اظهار کرده‌اند اگزما ممکن است به دلیل تنظیم نادرست هورمون‌های جنسی رخ دهد. ...

کاوشگر رباتیک ناسا ۲۰۲۳ به ماه می رود

کاوشگر رباتیک ناسا ۲۰۲۳ به ماه می رود
2021-09-21T14:15:01+04:30
ماه نورد رباتیک ناسا در اواخر ۲۰۲۳ میلادی همراه یک لندر به قمر زمین ارسال می شود تا میزان یخ ها در منطقه ای واقع در قطب جنوب سیاره را بررسی کند.

بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی آذرماه برگزار می شود

بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهشی آذرماه برگزار می شود
2021-09-21T14:15:01+04:30
بیست و دومین نمایشگاه دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن‌بازار ۱۴۰۰ از ۲۴ تا ۲۷ آذرماه سال جاری برگزار می‌شود.

آمار واکسن های مصرفی تا ۳۰ شهریور اعلام شد/سینوفارم در صدر

آمار واکسن های مصرفی تا ۳۰ شهریور اعلام شد/سینوفارم در صدر
2021-09-21T14:01:46+04:30
وزارت بهداشت، آمار واکسن های مصرفی تا ۳۰ شهریور 1400 را اعلام کرد.

فوت ۳۷۹ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/۵۷ شهر در وضعیت قرمز

فوت ۳۷۹ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/۵۷ شهر در وضعیت قرمز
2021-09-21T14:01:46+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۷۹ بیمار کرونایی فوت شدند.

۴۵ میلیون و ۷۷۵ هزار دوز واکسن در کشور تزریق شد

۴۵ میلیون و ۷۷۵ هزار دوز واکسن در کشور تزریق شد
2021-09-21T14:01:45+04:30
مجموع واکسن‌های تزریق شده در کشور به ۴۵ میلیون و ۷۷۵ هزار و ۳۳۶ دوز رسید.

محدودیت سنی واکسیناسیون حذف شد/ افراد ۱۸ سال به بالا واکسن بزنند

محدودیت سنی واکسیناسیون حذف شد/ افراد ۱۸ سال به بالا واکسن بزنند
2021-09-21T14:01:45+04:30
وزیر بهداشت، از حذف محدودیت سنی واکسیناسیون از امروز در کشور خبر داد.

پخت دقیق غذای چاپ سه بعدی با لیزر!

پخت دقیق غذای چاپ سه بعدی با لیزر!
2021-09-21T14:01:44+04:30
محققان دانشگاه کلمبیا با استفاده از نور لیزر موفق به پخت دقیق و باکیفیت مواد غذایی شدند که با استفاده از چاپگرهای سه بعدی تهیه شده است.

تولید اپلیکیشن واقعیت افزوده برای مقابله با ترس از عنکبوت

تولید اپلیکیشن واقعیت افزوده برای مقابله با ترس از عنکبوت
2021-09-21T14:01:43+04:30
محققان سوئیسی از تولید اپلیکیشن جدیدی خبر داده‌اند که با استفاده از فناوری واقعیت افزوده به افراد کمک می‌کند تا ترس خود از عنکبوت را کاهش دهند.

مهم‌ترین منفعت همکاری ایران و چین مقابله با سلطه آمریکا است

مهم‌ترین منفعت همکاری ایران و چین مقابله با سلطه آمریکا است
2021-09-21T14:01:43+04:30
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به توانمندی چین گفت: مهم‌ترین دایره منفعت گسترده ایران و چین، مقابله با قدرت سلطه آمیز امریکا است.

دعوت مس باهنر از دانش بنیان‌ها و فناوران برای به روز رسانی فناوری

دعوت مس باهنر از دانش بنیان‌ها و فناوران برای به روز رسانی فناوری
2021-09-21T13:38:20+04:30
مدیر عامل شرکت صنایع مس شهید باهنر با تاکید بر اینکه فناوری مورد استفاده در این شرکت مربوط به ۵۰ سال گذشته است، از فناوران و شرکت‌های دانش بنیان برای به روز ...

تحقیق از شرکت بازی‌های ویدئویی آمریکا به علت تخلفات متعدد

تحقیق از شرکت بازی‌های ویدئویی آمریکا به علت تخلفات متعدد
2021-09-21T13:35:03+04:30
رگولاتوری بورس اوراق بهادار ایالات متحده آمریکا روز گذشته از تحقیق در مورد عملکرد شرکت اکتیویژن به علت برخی تخلفات مرتبط با کارکنان خبر داد.

۱۸ هزار نفر در دانشگاه تهران واکسینه شدند/ آخرین مهلت ثبت نام دز اول واکسن

۱۸ هزار نفر در دانشگاه تهران واکسینه شدند/ آخرین مهلت ثبت نام دز اول واکسن
2021-09-21T13:35:03+04:30
رئیس مرکز بهداشت و سلامت دانشگاه تهران، با بیان اینکه آخرین مهلت ثبت‌نام برای دریافت دوز اول واکسن کرونا هفتم مهرماه است، از واکسیناسیون بیش از ۱۸ هزار نفر د...

دستگاه رکاب‌زنی برای آسیب دیدگان نخاعی تولید شد

دستگاه رکاب‌زنی برای آسیب دیدگان نخاعی تولید شد
2021-09-21T13:21:41+04:30
محققان در یک شرکت دانش بنیان موفق به طراحی و ساخت دستگاه رکاب زنی برای آسیب دیدگان نخاعی شدند.
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)