میرنیوز

دور زدن قانون برای رسمی کردن ازدواج کودکان

دور زدن قانون برای رسمی کردن ازدواج کودکان 2021-08-29T08:28:12+04:30

دکتر محمود عباسی در گفت و گو با ایسنا، اظهار کرد: کمتر اتفاق می‌افتد که محکمه و دادگاه برای افراد کمتر از ۱۳ سال حکم رشد صادر کند، هرچند این ازدواج‌ها هم مورد نقد جدی هستند و با آنکه نرخ کودک همسری در کشور بالا نیست اما به نظر می‌رسد که یک مورد آن هم اضافی است و زمانی که امری غیر قانونی و لامحاله غیر شرعی است باید از انجام آن خودداری کرد. 

نرخ واقعی ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است

عباسی با بیان اینکه از منظر جرم شناسی وقتی پدیده‌ ناهنجار اجتماعی و یا جرمی در جامعه رخ می‌دهد؛ نرخ رسمی اعلام شده حداقل یک سوم پدیده مجرمانه و نرخ واقعی جرم است که در جامعه رخ داده است، به ایسنا گفت: طبیعتا در حوزه کودک همسری نیز نرخ واقعی  ازدواجهای زود هنگام خیلی بیشتر از نرخ رسمی اعلام شده است چراکه بعضا خانواده‌ها به علت نگرانی از عواقب کار و مجرم شناخته شدن خود، ترس از مورد سرزنش قرار گرفتن و... در خفا این ازدواج‌ها را انجام داده و جایی به ثبت نمی‌رسانند و همین امر نرخ واقعی را از نرخ رسمی اعلام شده در حوزه کودک همسری متمایز می‌کند. آمار رسمی بیانگر ازدواجهای به ثبت رسیده است حال آنکه آنچه در بستر اجتماع اتفاق می‌افتد بیشتر است. 
  
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری، با اشاره به " بی هویتی" برخی کودکان حاصل ازدواج های اینچنینی، گفت که این بی هویتی به ازدواج های زودهنگام برمی‌گردد چرا که خانواده از ترس و نگرانی مجرم شناخته شدن برای ثبت این عقدها اقدام نمی کنند و همین موجب بی هویتی فرزندان احتمالی آنها هم می‌شود.

خانواده‌هایی که در ازای پول کودکان خود را به همسری می‌دهند


این دانشیار دانشگاه شهید بهشتی، افزود: بنده این موضوع را آگاهانه می‌گویم که بسیاری از ازدواج‌های کودکانه ناشی از فقر است. از نزدیک با بسیاری از این خانواده ها صحبت و کار میدانی انجام داده‌ایم. دو دلیل اصلی ازدواج زود هنگام و کودک همسری به "فقر فرهنگی" و "فقر اقتصادی" معطوف می‌شود. خانواده هایی هستند که به خاطر فقر سیاه اقتصادی با یک میلیون تومان و  در ازای پول کودکان خود را به همسری می‌دهند. این درحالی است که بعضا فعالین حوزه مقابله با کودک همسری متهم به سیاه نمایی می‌شوند. اما این انگ زدن ها مشکلات را حل نمی‌کند.

عباسی با بیان اینکه بعضا برخی می گویند که  کودک همسری مساله روز ما و دارای اولویت نیست، خاطر نشان کرد: ازدواج افراد زیر سن قانونی و بدون حکم رشد دادگاه جرم است اما فعالین حوزه مقابله با کودک همسری اعم از پژوهشگران و سازمانهای مدنی و… مروجان قانون گرایی و اخلاق گرایی در جامعه هستند. همچنین حتی یک مورد از کودک همسری هم زیاد است. کودک همسری بحثی سلیقه‌ای نیست بلکه امری خلاف قانون است که باید با آن مقابله کرد.


کودک همسری غیر قانونی و غیر شرعی است


  وی در ادامه با اشاره به ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی که عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن ۱۳ سال تمام شمسی و پسر قبل از رسیدن به سن ۱۵ سال تمام شمسی را منوط به اذن ولی به شرط رعایت‌ مصلحت با تشخیص دادگاه صالح می‌داند، یادآور شد: تخطی از این قانون ضمانت اجرایی دارد و اتفاقا ضمانت اجرایی قانونی این مساله کیفری نیز هست و مجازات برایش پیش بینی شده است. اگر کودکی بدون داشتن حکم "رشد" دادگاه به عقد کسی درآید؛ والدین، عاقد، دفترخانه و سایر عوامل به عنوان مباشر یا معاون جرم قابل مجازات اند و نقش محوری در اینجا حکم رشد دادگاه است. کمتر دادگاهی وجود دارد که به کودک زیر ۱۳ سال حکم رشد بدهد؛ اما یکی از مشکلات ما در این حوزه عدم اجرای قانون است که منجر به بروز کودک همسری می‌شود. قانون و شرع در کشور ما بر  هم استوار اند. وقتی مبنای قانون شرع است باید اجرا شود. بسیاری از ازدواجهای کودک همسری با پیگیری دادستان و نهاد مدنی و پیگیری مرجع ملی کنوانسون حقوق کودک جلوگیری و یا ابطال شده و این نشان دهنده این است که این ازدواجها غیر قانونی و غیر شرعی انجام شده‌اند.

"کودک همسری" پدیده‌ای منتسب به فقر فرهنگی و اقتصادی


  دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، معتقد است که "کودک همسری" پدیده‌ای منتسب به فقر فرهنگی و اقتصادی است؛ به گفته او  اینکه برخی می‌خواهند کودک همسری را به مذهب منتسب کنند و بگویند ریشه این مساله مذهبی است، درست نیست چراکه کودک همسری به مذهب ارتباط ندارد بلکه به فقر اقتصادی و فرهنگی باز می‌گردد که در صورت رفع این دو مساله حتما شاهد کاهش این ازدواجها خواهیم بود.
 
عباسی با اشاره به اینکه برخی خانواده‌ها کودکان خود را پیش از ۱۳ سالگی بدون ثبت رسمی به عقد فردی در می‌آورند و پس از ۱۳ سالگی با استناد به اینکه این عقد کاملا شرعی است، برای گرفتن اذن ازدواج به دادگاه مراجعه کرده و در واقع دادگاه را در مقابل کار انجام شده‌ای برای صدور رای ازدواج قرار می‌دهند، تصریح کرد که این امر مصداق بارز سوء‌استفاده از قانون است و باید جلوی آن گرفته شود.

در مجامع بین المللی درباره چرایی بروز کودک همسری مورد سوال هستیم

فقها ورود و  راهکاری ارائه دهند


معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری، یادآور شد:  ما در مجامع بین المللی درباره چرایی بروز کودک همسری مورد سوال هستیم. سال ۹۴ به عنوان رییس هیئت ایرانی به کمیته حقوق کودک سازمان ملل برای گزارش پنج ساله جمهوری اسلامی ایران به سازمان ملل سفر کردیم. خاطرم هست که نماینده دانمارک از من سوال کرد چرا در کشور شما پیرمرد ۷۰ ساله می‌تواند نوزاد درون قنداق را به عقد خود در آورد؟. اگرچه من  توضیح دادم که چنین چیزی مصداق خارجی ندارد و حتی اگر اتفاق بیفتد این عمل مجازات دارد و برای دفتر خانه، والدین و مباشرین و معاونین این امر جرم انگاری شده است، اما او پاسخ داد پس اثر وضعی این اقدام چه می‌شود؟. به این معنا که گرچه این فرد مجازات می‌شود اما ازدواج به قوت خود باقی است. درست هم می‌گفت. فقها باید در این زمینه ها وارد شوند و با بررسی مسائل و اظهار نظر و ارائه راهکار از بروز کودک همسری جلوگیری کنند.
 
وی فقه پویای شیعه را پاسخگوی نیاز زمانه دانست و ادامه داد: فقها باید راهکاری در رابطه با کودک همسری جلوی پای جامعه قرار دهند. اگر اعتقاد به فقه پویای شیعه داریم باید فقها از این فرصت ها استفاده کرده و راهکاری ارائه دهند تا زمینه سوء استفاده از قانون توسط افراد و دشمنان ایجاد نشود. حتما لازم است در سطح نخبگان حوزه این مسائل مطرح و بررسی شده تا راهگشا باشد و مشکلات را مرتفع کند.
 
عباسی همچنین با اشاره به عدم رعایت شرط مصلحت کودک در صدور رای ازدواج در برخی دادگاه‌ها و توسط برخی قضات، گفت: باید مصلحت کودک را به عنوان حقوق بنیادین او مورد توجه قرار داد و این مهم بر قضات تکلیف است. لازمه تصمیم گری منطقی و عقلانی این است که همیشه مصلحت عالیه کودک را در نظر بگیریم. این تکلیف بر والدین، قضات و متخصصین پزشکی قانونی است. قبول داریم در برخی دادگاه ها سلیقه‌ای عمل می‌شود. در این زمینه نیز نشست های تخصصی در سطح ملی برای قضات خانواده و اطفال و نوجوانان و متخصصین پزشکی قانونی برگزار و از بهترین اساتید حوزه و دانشگاه برای تدریس این دوره ها دعوت کردیم اما تا دستیابی به نتیجه مطلوب هنوز فاصله زیادی داریم.

لزوم تشریح مسائل مربوط به بلوغ کودکان برای متخصصین پزشکی قانونی


 وی در پاسخ به این سوال که بعضا مطرح می‌شود متخصصین پزشکی قانونی در تشخیص بلوغ عقلانی کودک سطحی عمل کرده و بیشتر بلوغ جسمانی را مد نظر دارند، پاسخ داد: مسلما منظور ما از بلوغ صرفا بلوغ جسمانی نیست و قاعدتا باید رشد در کنار بلوغ جسمانی مورد توجه قرار گیرد. باید متخصصین پزشکی قانونی ما هم آموزش‌های ویژه‌ای ببینند و این مسائل برایشان تشریح شود تا تصمیم درستی بگیرند. ممکن است در برخی استانها معیار تشخیص بلوغ صرفا بلوغ جسمانی باشد که ناقص است چراکه تشخیص بلوغ جسمانی لازم اما کافی نیست.

در حوزه مدنی هنوز نیازمند اصلاح قوانین هستیم 

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به تصویب قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۹۹، تدوین و تصویب لایحه‌ای جامع در حوزه کودکان و نوجوانان را لازمه رفع ناهماهنگی‌های موجود در قوانین فعلی دانست و افزود: اگرچه این قانون موجب شد  گام های بزرگی برداشته شود اما در بسیاری از زمینه ها به ویژه در حوزه مدنی هنوز نیازمند اصلاح قوانین هستیم. رویکرد قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیشتر حمایتی و جرم انگاری برای بزه دیدگی کودکان و نوجوانان است اما در عرصه مدنی باید گام های بلندتری برداریم که اتفکاقا بستر ساز بسیاری از مسائل قانون حمایت از اطفال و نوجوانان نیز خواهد بود است.
 
وی همچنین با اشاره به تدوین لایحه‌ای در خصوص اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی و ارتقاء سن مسئولیت کیفری به  ۱۸ سال توسط دولت دوازدهم و متوقف ماندن آن در دولت، "اصلاح قوانین" را یکی از راهکارهای برون رقت از "کودک همسری" دانست و این را هم گفت که در حوزه سن مسئولیت کیفری و سن ازدواج  ، گریزی نیست جز آنکه قوانین را بر پایه نظر فقها و تئوری ولایت فقیه اصلاح کنیم.
 
نماینده وزارت دادگستری در ستاد ساماندهی وضعیت جوانان در عین حال با اشاره به وضعیت فعلی نرخ رشد جمعیت و زاد و ولد در کشور وبا تاکید بر لزوم توجه به ازدواج جوانان، تصریح کرد: این نرخ زاد و ولد آینده روشنی را برایمان رقم نمی‌زند. بارها رهبر انقلاب به این موضوع پرداخته‌اند و در سیاست‌های کلی جمعیتی راهکار تحقق رشد جمعیت و ازدواج جوانان پیش بینی شده است اما متاسفانه دستگاه‌های مختلف به وظایف و تکالیف خود در این حوزه عمل نکرده‌اند. قانون تسهیل ازدواج جوانان مصوب سال ۸۴ یکی از قوانین بر زمین مانده است. در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که سن ازدواج به ۳۷ سال رسیده و نرخ زاد و ولد به کمترین میزان خود در چند دهه گذشته رسیده است. این امر برای جامعه ما فاجعه است و باید برای آن چاره‌ای اندیشید.

راه برون رفت از بحران جمعیت، روی آوردن به کودک همسری نیست

وی تاکید کرد: نباید فرافکنی کنیم. حال آنکه شاهد فرافکنی از ناحیه برخی افراد هستیم که تصور می‌کنند "کودک همسری" یکی از راه حل‌ها برای خروج از بحران جمعیت است. در حالی که راه برون رفت روی آوردن به کودک همسری نیست.
 
عباسی "کودک همسری" را معضلی فرهنگی دانست و خاطر نشان کرد: لازمه برون رفت از ازدواج‌های زودهنگام و کودک همسری، فرهنگ سازی است. نقش رهبران مذهبی در این زمینه بسیار برجسته است؛  روحانیون باید به مردم آموزش و نسبت به عوارض روانی، پزشکی و اجتماعی کودک همسری آگاهی دهند و این تبعات نامطلوب را به خانواده‌ها یادآور شوند. در برخی استانها شاهد مواردی بودیم که کودکی در سن ۹ سالگی ازدواج کرده و پس از سه سال در حالی که طلاق گرفته با سه کودک به خانه پدری بازگشته است. این موارد باید به خانواده‌ها اطلاع رسانی شود. تکلیف سنگینی بر دوش دولت سیزدهم است و امیدواریم به آن بپردازد. اگرچه اصلاح قوانین نیز نیاز است اما حداقل اگر ساز و کار لازم برای اجرا قانون و مقرارت جاری کشور را فراهم می‌کردیم اکنون شاهد این پدیده‌ها نبودیم.
 
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی در پایان سخنان خود تاکید کرد: باید خانواده‌ها را از عواقب کودک همسری آگاه کنیم. البته قانون بستر ساز تغییر نگرش فرهنگی در جامعه است اگر قوانین اصلاح و بر پایه انها فرهنگ سازی کنیم می‌توان موفق بود. در عین حال نباید به امید اصلاح قوانین دست روی دست گذاشت و زمان را از دست داد. لایحه افزایش سن ازدواج که توسط دولت دوازدهم تدوین شد نیز با چالشهای جدی مواجه است و فکر نمی‌کنم به این آسانی ها در دولت و مجلس تصویب شود کما اینکه قانون حمایت از اطفال و نوجوان پس از ۱۴ سال در مجلس تصویب شد. نمی‌توان زمان را متوقف کرد ما باید کار را بر اساس همین قوانین موجود پیش ببریم چراکه اگر به همین قوانین موجود عمل می‌کردیم  با چالش کودک همسری مواجه نمی‌شدیم.


انتهای پیام

منبع : خبرگزاری ایسنا


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار اجتماعی

جمع آوری پلاک قرمزها در دره فرحزاد و خلازیر

جمع آوری پلاک قرمزها در دره فرحزاد و خلازیر
2022-01-21T17:27:07+03:30
شهردار منطقه ۲ با اعلام اینکه جمع آوری معتادان در دره فرحزاد به زودی به پایان می رسد، گفت: امنیت بخشی دره رود فرحزاد در دستور کار قرار دارد.

غفلت از مخاطرات سوخت  و ادامه رویکرد فعلی رسانه‌ای، بحران‌زا است/ تعرض به امنیت روانی مردم با تناقض در اظهارنظر مسئولان

 غفلت از مخاطرات سوخت  و ادامه رویکرد فعلی رسانه‌ای، بحران‌زا است/ تعرض به امنیت روانی مردم با تناقض در اظهارنظر مسئولان
2022-01-21T16:53:46+03:30
رئیس دانشکده علوم اجتماعی، ارتباطات و رسانه دانشگاه آزاد، نقش روابط عمومی‌ها  و  رسانه‌ها  را در  اجرای راهبردهای کلان کشور و  ...

نجات ۵ نفر از حادثه آتش سوزی میدان هفت تیر تهران

نجات ۵ نفر از حادثه آتش سوزی میدان هفت تیر تهران
2022-01-21T16:20:29+03:30
سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی ساختمانی واقع در میدان هفت تیر تهران خبر داد و گفت: در این آتش سوزی پنج نفر دچار حادثه شدند اما خوشبختانه مشکل جدی نداشتند.

لزوم تملک باغات و افزایش سرانه‌های خدماتی در  مناطق کم برخوردار

لزوم تملک باغات و افزایش سرانه‌های خدماتی در  مناطق کم برخوردار
2022-01-21T16:10:27+03:30
معاون خدمات شهری شهرداری تهران در جریان بازدید از منطقه ۱۰ و احصاء موارد و موضوعات مختلف مصوباتی را در حوزه خدمات شهری در این منطقه به تصویب رساند و بر لزوم ...

اختصاص ۲ خط معاینه فنی خودرو به بانوان

اختصاص ۲ خط معاینه فنی خودرو به بانوان
2022-01-21T16:10:26+03:30
روابط عمومی ستاد معاینه فنی شهر تهران از اختصاص دو خط معاینه فنی خودرو به بانوان به مناسبت ولادت حضرت زهرا(س) خبر داد.

جمع‌آوری پلاک قرمزها در دره فرحزاد و خلازیر

جمع‌آوری پلاک قرمزها در دره فرحزاد و خلازیر
2022-01-21T16:10:26+03:30
جلسه ساماندهی معتادان متجاهر در رود دره فرحزاد و خلازیر در راستای برگزاری جلسات قرارگاه اجتماعی معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری با حضور حسین نظری، معاون هماه...

بیشترین میزان بارش استان تهران طی ۲۴ ساعت اخیر در ایستگاه آبعلی

بیشترین میزان بارش استان تهران طی ۲۴ ساعت اخیر در ایستگاه آبعلی
2022-01-21T16:10:26+03:30
معاون اداره کل هواشناسی استان تهران گفت:طی۲۴ساعت گذشته بیشترین میزان بارش استان تهران در ایستگاه آبعلی ثبت شده و در ایستگاه‌های فرودگاه امام، ورامین، و ایستگ...

مرد معلول تونگایی "قهرمان" حادثه سونامی نام گرفت

مرد معلول تونگایی "قهرمان" حادثه سونامی نام گرفت
2022-01-21T16:10:26+03:30
یک مرد ۵۷ ساله اهل تونگا که گفته می‌شود بعد از ۲۷ ساعت شنا کردن در دریا به دنبال سونامی ویرانگر اخیر در این کشور جزیره‌ای زنده مانده، به عنوان "آکوامن و...

بازدید نماینده ویژه وزیر بهداشت از مناطق سیل زده

بازدید نماینده ویژه وزیر بهداشت از مناطق سیل زده
2022-01-21T15:57:06+03:30
نماینده ویژه وزیر بهداشت و رییس اداره اورژانس بیمارستانی معاونت درمان وزارت بهداشت از مناطق سیل زده جنوب و شرق استان کرمان بازدید کردند. ...

نجات ۵ نفر از حادثه آتش سوزی میدان هفت تیر

نجات ۵ نفر از حادثه آتش سوزی میدان هفت تیر
2022-01-21T15:40:34+03:30
سخنگوی سازمان آتش نشانی از آتش سوزی ساختمانی واقع در میدان هفت تیر خبر داد و گفت: در این آتش سوزی پنج نفر دچار حادثه شدند اما خوشبختانه مشکل جدی نداشتند.

دستبند پلیس بر دستان سارق مسلح منزل در ولنجک

دستبند پلیس بر دستان سارق مسلح منزل در ولنجک
2022-01-21T14:07:12+03:30
رئیس پلیس پیشگیری پایتخت از دستگیری سارق مسلح منزل در ولنجک خبر داد.

ترس غربی ها از ارائه الگوی زن مسلمان

ترس غربی ها از ارائه الگوی زن مسلمان
2022-01-21T12:47:15+03:30
معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: تعدادی از کشورهای غربی حضور زنان با حجاب و ورزشکار را در میادین ورزشی ممنوع کردند. این ممنوعیت بیانگر شدت ترس آن...

ازدحام جمعیت در کلیسایی در لیبریا، ۲۹ کشته داد

ازدحام جمعیت در کلیسایی در لیبریا، ۲۹ کشته داد
2022-01-21T12:37:10+03:30
مقامات لیبریا از کشته شدن ۲۹ نفر از جمله ۱۱ کودک بر اثر ازدحام جمعیت در یک کلیسا در پایتخت این کشور خبر دادند.

خزعلی: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور زنان در مشارکت اجتماعی هستیم

خزعلی: امروز بیش از هر زمان دیگر نیازمند حضور زنان در مشارکت اجتماعی هستیم
2022-01-21T12:37:10+03:30
معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری گفت: شاهدیم بر خلاف تمام جنگ ها و درگیری ها در راس عالم که زنان مشکل و مانع و موجب کندی و مقاومت در جنگ اند، در ایران و...

درخواست سلاجقه برای ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها!

 درخواست سلاجقه برای ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها!
2022-01-21T12:40:25+03:30
رئیس سازمان محیط زیست طی نامه ای خطاب به رئیس جمهور، خواستار ادغام سازمان محیط زیست و سازمان جنگل‌ها شده است!

دستیابی ایران به فناوری تولید "سوخت کشتی‌ها و نانومکمل روی دامی"

 دستیابی ایران به فناوری تولید "سوخت کشتی‌ها و نانومکمل روی دامی"
2022-01-21T12:27:04+03:30
دانش‌بنیان‌های کشورمان در نمایشگاه محصولات دانش‌بنیان و نانوفناوری، از محصولی رونمایی کردند که نشان می‌دهد که ایران به دانش فنی تولید سوخت کشتی‌ها دست پیدا ...

برپایی طولانی‌ترین نورافشانی کشور به طول ۳ کیلومتر در جنوب تهران

 برپایی طولانی‌ترین نورافشانی کشور به طول ۳ کیلومتر در جنوب تهران
2022-01-21T12:27:04+03:30
شهردار منطقه۱۷ گفت: همزمان با شب ولادت حضرت فاطمه (س) طولانی‌ترین نورافشانی کشور در مسیر ۳ کیلومتری باغ راه حضرت فاطمه زهرا(س) به اجرا در می‌آید.

ثبت بالاترین آمار ابتلای روزانه به کرونا در پاکستان

ثبت بالاترین آمار ابتلای روزانه به کرونا در پاکستان
2022-01-21T11:43:46+03:30
پاکستان امروز (جمعه) بالاترین موارد ابتلای روزانه به کووید ۱۹ را از زمان شروع همه گیری گزارش کرد.

جانمایی مخازن و دپوی شن و نمک در ۹۰۰۰ نقطه از پایتخت

جانمایی مخازن و دپوی شن و نمک در ۹۰۰۰ نقطه از پایتخت
2022-01-21T11:43:45+03:30
معاون خدمات شهری و امور خودرویی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از جانمایی مخازن و دپوی شن و نمک در حدود ۹ هزار نقطه از پایتخت همزمان با بارش برف خبر داد....

بازگشایی محور کرج_ چالوس /ترافیک نیمه سنگین محور هراز

بازگشایی محور کرج_ چالوس /ترافیک نیمه سنگین محور هراز
2022-01-21T11:13:50+03:30
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور کشور از بازگشایی محور کرج_ چالوس و آزادراه تهران_ شمال خبر داد.

توصیه‌های پیشگیرانه و درمان کننده طب ایرانی در کووید ۱۹

توصیه‌های پیشگیرانه و درمان کننده طب ایرانی در کووید ۱۹
2022-01-21T11:03:46+03:30
معاون درمان وزارت بهداشت، توصیه‌های پیشگیرانه و درمان کننده طب ایرانی در «کووید ۱۹» را به دانشگاه های علوم پزشکی ابلاغ کرد.

جامعه ایثارگری علی‌رغم همه مشکلات همچنان آماده فداکاری است

جامعه ایثارگری علی‌رغم همه مشکلات همچنان آماده فداکاری است
2022-01-21T11:00:28+03:30
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در مراسم سی و پنجمین سالگرد شهادت سردار سرافراز سپاه اسلام شهید «علی‌اصغر حسینی محراب» گفت: جامعه ایثارگری علی‌رغم همه مشکلا...

بازگشایی محورهای چالوس و تهران-شمال  

بازگشایی محورهای چالوس و تهران-شمال  
2022-01-21T10:37:06+03:30
رییس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور ناجا از بازگشایی دو محور کرج-چالوس و تهران-شمال خبر داد.

دمای هوا تا ۱۲ درجه سردتر می شود

دمای هوا تا ۱۲ درجه سردتر می شود
2022-01-21T10:20:28+03:30
امروز جمعه (اول بهمن‌ماه) در نیمه غربی و نواحی مرکزی کشور و روزهای جمعه و شنبه (۱و۲ بهمن‌ماه) در نیمه شرقی کشور، کاهش محسوس دما بین ۵ تا ۱۲ درجه رخ خواهد داد.

آمار جهانی کرونا؛ آمریکا با بیش از ۷۰ میلیون مبتلا بازهم رکورد زد

آمار جهانی کرونا؛ آمریکا با بیش از ۷۰ میلیون مبتلا بازهم رکورد زد
2022-01-21T10:10:27+03:30
مجموع مبتلایان به بیماری «کووید-۱۹» در جهان تاکنون به ۳۴۳ میلیون و ۳۲۳ هزار و ۳۶۴ نفر رسیده، مرگ پنج میلیون و ۵۹۳ هزار و ۶۴۶ نفر بر اثر این بیماری تأیید شده ...

دبیرخانه‌ دائمی "شکوه مادری" تشکیل می‌شود

 دبیرخانه‌ دائمی "شکوه مادری" تشکیل می‌شود
2022-01-21T10:13:47+03:30
در نشست مسئول امور بانوان و خانواده آستان قدس رضوی و دبیر مجمع ملی فعالان جمعیت مقرر شد دبیرخانه‌ دائمی شکوه مادری با حضور مجمع ملی فعالان جمعیت و امور بانو...

کرونا در جهان/ مرگ ۸۳۲۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته + جدول تغییرات

 کرونا در جهان/ مرگ ۸۳۲۲ نفر در ۲۴ ساعت گذشته + جدول تغییرات
2022-01-21T10:13:47+03:30
طبق آخرین آمار جهانی در شبانه روز گذشته ۳ میلیون و ۲۲۶ هزار نفر در سراسر جهان به ویروس کرونا مبتلا شده و همچنین ۸ هزار و ۳۲۲ نفر جان خود را از دست دادند.

آزادراه تهران ـ شمال و جاده چالوس بازگشایی شد

 آزادراه تهران ـ شمال و جاده چالوس بازگشایی شد
2022-01-21T10:13:47+03:30
رئیس مرکز اطلاعات و کنترل ترافیک پلیس راهور از بازگشایی آزادراه تهران - شمال و جاده چالوس خبر داد.

ایران به جمع ۹ کشور دارنده فناوری "حفظ جان انسان‌ها در زلزله" پیوست

 ایران به جمع ۹ کشور دارنده فناوری "حفظ جان انسان‌ها در زلزله" پیوست
2022-01-21T10:13:47+03:30
فناوران یکی از شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران به دانش بومی طراحی و ساخت "میراگر ویسکوز" برای دست یافتند. ایران نهمین کشوری است ...

اولین کشتی حامل اقلام کمکی پس از سونامی به تونگا رسید

اولین کشتی حامل اقلام کمکی پس از سونامی به تونگا رسید
2022-01-21T09:03:46+03:30
اولین کشتی حامل اقلام کمکی برای مردم جزیره تونگا حدود یک هفته پس از فوران آتشفشان در زیر دریا در نزدیکی این جزیره و وقوع سونامی، به این کشور رسیده است. ...
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)