میرنیوز

هفتمین سفر استانی هیئت دولت

آخرین اخبار سیاسی دارای کلمه کلیدی : هفتمین سفر استانی هیئت دولت

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/رئیسی:واکسیناسیون و معیشت در اولویت/تصویب ۶۴۰۰ میلیارد تومان طرح

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/رئیسی:واکسیناسیون و معیشت در اولویت/تصویب ۶۴۰۰ میلیارد تومان طرح
2021-10-14T23:15:51+03:30
فارس امروز مقصد هفتمین سفر رئیس‌جمهور بود،رئیسی در حضور نخبگان گفت که واکسیناسیون و معیشت اولویت‌ دولت است و از تصویب ۶۴۰۰ میلیارد تومان طرح برای استان خبر د...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/رئیسی:واکسیناسیون و معیشت در اولویت/تصویب ۶۰۰۰ میلیارد تومان طرح

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/رئیسی:واکسیناسیون و معیشت در اولویت/تصویب ۶۰۰۰ میلیارد تومان طرح
2021-10-14T22:49:15+03:30
فارس امروز مقصد هفتمین سفر رئیس‌جمهور بود،رئیسی در حضور نخبگان گفت که واکسیناسیون و معیشت اولویت‌ دولت است و از تصویب ۶۰۰۰ میلیارد تومان طرح برای استان خبر د...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/رئیسی:تعهد دولت به اجرای مصوبات/معیشت و واکسیناسیون در اولویت

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/رئیسی:تعهد دولت به اجرای مصوبات/معیشت و واکسیناسیون در اولویت
2021-10-14T21:55:54+03:30
فارس امروز مقصد هفتمین سفر رئیس‌جمهور بود،رئیسی در حضور نخبگان گفت که واکسیناسیون و معیشت اولویت‌ دولت است و در دیدار دیگری هم بر رفع دغدغه‌ ورزشکاران تأکید ...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/رئیسی: واکسیناسیون و معیشت اولویت‌ دولت/تأکید بر رفع دغدغه‌ ورزشکاران

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/رئیسی: واکسیناسیون و معیشت اولویت‌ دولت/تأکید بر رفع دغدغه‌ ورزشکاران
2021-10-14T17:02:31+03:30
فارس امروز شاهد هفتمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود تا آیت‌الله رئیسی در دیدار قهرمانان ورزشی استان بر لزوم رفع دغدغه‌های ورزشکاران تأکید کند؛ همچنین وزرای مختل...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/رئیسی: عقب‌ماندگی در زمینهٔ اجرای عدالت/تأکید بر رفع دغدغه‌ ورزشکاران

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/رئیسی: عقب‌ماندگی در زمینهٔ اجرای عدالت/تأکید بر رفع دغدغه‌ ورزشکاران
2021-10-14T16:49:14+03:30
فارس امروز شاهد هفتمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود تا آیت‌الله رئیسی در دیدار قهرمانان ورزشی استان بر لزوم رفع دغدغه‌های ورزشکاران تأکید کند؛ همچنین وزرای مختل...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ دیدار رئیسی با علما و نخبگان/ تأکید بر رفع دغدغه‌ قهرمانان ورزشی

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ دیدار رئیسی با علما و نخبگان/ تأکید بر رفع دغدغه‌ قهرمانان ورزشی
2021-10-14T15:53:32+03:30
فارس امروز شاهد هفتمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود تا آیت‌الله رئیسی در دیدار قهرمانان ورزشی استان بر لزوم رفع دغدغه‌های ورزشکاران تأکید کند؛ همچنین وزرای مختل...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ دیدار رئیسی با علما و نخبگان/ تأکید بر رفع دغدغه‌های ورزشکاران

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ دیدار رئیسی با علما و نخبگان/ تأکید بر رفع دغدغه‌های ورزشکاران
2021-10-14T15:40:14+03:30
فارس امروز شاهد هفتمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود تا آیت‌الله رئیسی در دیدار قهرمانان ورزشی استان بر لزوم رفع دغدغه‌های ورزشکاران تأکید کند؛ همچنین وزرای مختل...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ رئیسی به زیارت حرم شاه‌چراغ(ع) رفت/ تأکید بر رفع دغدغه‌های ورزشکاران

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ رئیسی به زیارت حرم شاه‌چراغ(ع) رفت/ تأکید بر رفع دغدغه‌های ورزشکاران
2021-10-14T15:26:53+03:30
فارس امروز شاهد هفتمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود تا آیت‌الله رئیسی در دیدار قهرمانان ورزشی استان بر لزوم رفع دغدغه‌های ورزشکاران تأکید کند؛ همچنین وزرای مختل...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ رئیسی به زیارت حرم شاه‌چراغ(ع) رفت/ تأکید بر خودکفایی در تولید کاغذ

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ رئیسی به زیارت حرم شاه‌چراغ(ع) رفت/ تأکید بر خودکفایی در تولید کاغذ
2021-10-14T13:26:51+03:30
فارس امروز شاهد هفتمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود تا آیت‌الله رئیسی در بازدید از کارخانه کاغذسازی زرقان بر لزوم خودکفایی در تولید کاغذ تأکید کند؛ همچنین وزرای...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ حضور رئیسی در تخت جمشید و حافظیه/ تأکید بر خودکفایی در تولید کاغذ

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ حضور رئیسی در تخت جمشید و حافظیه/ تأکید بر خودکفایی در تولید کاغذ
2021-10-14T13:13:32+03:30
فارس امروز شاهد هفتمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود تا آیت‌الله رئیسی در بازدید از کارخانه کاغذسازی زرقان بر لزوم خودکفایی در تولید کاغذ تأکید کند؛ همچنین وزرای...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ تأکید رئیسی بر قطع دست دلالان نهاده‌های دامی/ حضور در آرامگاه حافظ

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ تأکید رئیسی بر قطع دست دلالان نهاده‌های دامی/ حضور در آرامگاه حافظ
2021-10-14T11:53:33+03:30
فارس امروز شاهد هفتمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود تا آیت‌الله رئیسی در دیدار با جمعی از روستائیان بر لزوم قطع دست دلالان نهاده‌های دامی تأکید کند؛ همچنین وزرا...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ تأکید رئیسی بر قطع دست دلالان نهاده‌های دامی/ بازدید از تخت جمشید

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ تأکید رئیسی بر قطع دست دلالان نهاده‌های دامی/ بازدید از تخت جمشید
2021-10-14T11:00:14+03:30
فارس امروز شاهد هفتمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود تا آیت‌الله رئیسی در دیدار با جمعی از روستائیان بر لزوم قطع دست دلالان نهاده‌های دامی تأکید کند؛ همچنین وزرا...

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ تأکید رئیسی بر قطع دست دلالان نهاده‌های دامی/ سفر وزرا به شهرستان‌ها

فارس میزبان هفتمین سفر دولت/ تأکید رئیسی بر قطع دست دلالان نهاده‌های دامی/ سفر وزرا به شهرستان‌ها
2021-10-14T09:26:54+03:30
فارس امروز شاهد هفتمین سفر استانی رئیس‌جمهور بود تا آیت‌الله رئیسی در دیدار با جمعی از روستائیان بر لزوم قطع دست دلالان نهاده‌های دامی تأکید کند؛ همچنین وزرا...
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)