میرنیوز

مركز پژوهش‌هاي مجلس

آخرین اخبار سیاسی دارای کلمه کلیدی : مركز پژوهش‌هاي مجلس

بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰

بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰
2021-10-20T10:12:26+03:30
معاونت مطالعات بخش عمومی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی عملکرد چهارونیم ماهه بودجه ۱۴۰۰ (مقطع تغییر دولت) پرداخت. ...

ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» و فرصت های همکاری تجاری ایران

ابعاد طرح «ابتکار کمربند و راه چین» و فرصت های همکاری تجاری ایران
2021-10-16T10:05:48+03:30
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ابعاد طرح ابتکار کمربند و راه چین و فرصت های همکاری تجاری ایران پرداخت. ...

پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی

پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی
2021-10-13T10:02:12+03:30
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با بررسی راهبرد ارزی کشور به تحلیل پیامدهای تثبیت نرخ ارز اسمی پرداخت. ...

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح تشکیل استان کرمان جنوبی

نظر کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح تشکیل استان کرمان جنوبی
2021-10-13T08:15:31+03:30
معاونت مطالعات سیاسی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی طرح تشکیل استان کرمان جنوبی پرداخت.

گزارش آسیب‌شناسی سیاستگذاری آموزش و پرورش در قوانین برنامه‌های توسعه و عمرانی

گزارش آسیب‌شناسی سیاستگذاری آموزش و پرورش در قوانین برنامه‌های توسعه و عمرانی
2021-10-11T08:42:10+03:30
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به آسیب شناسی سیاستگذاری آموزش و پرورش در قوانین برنامه های توسعه و عمرانی (۱۳۲۷-۱۴۰۰) پرداخت. ...

نکاتی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بازار خدمات حقوقی

نکاتی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بازار خدمات حقوقی
2021-10-10T13:55:33+03:30
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی نکاتی درباره تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در بازار خدمات حقوقی پرداخت. ...

ارزیابی و مقایسه احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه

ارزیابی و مقایسه احکام مرتبط با آسیب‌های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه
2021-10-09T14:56:53+03:30
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به ارزیابی و مقایسه احکام مرتبط با آسیب های اجتماعی در قوانین برنامه چهارم، پنجم و ششم توسعه پرداخت. ...

بررسی وضعیت تنش آب شرب در کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس

بررسی وضعیت تنش آب شرب در کشور توسط مرکز پژوهش‌های مجلس
2021-09-28T12:45:25+03:30
معاونت مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی وضعیت تنش آب شرب در کشور در سال جاری پرداخت.

تشریح ابعاد اجرایی راستی آزمایی رفع تحریم‌ها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس

تشریح ابعاد اجرایی راستی آزمایی رفع تحریم‌ها در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس
2021-09-19T13:04:57+04:30
معاونت مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی با عنوان راستی آزمایی رفع تحریم ها؛ محورهای اساسی و ایعاد اجرایی به بررسی مسئله رفع تحریم ه...

گزارش فرایند پرچالش حذف انحصار تاسیس داروخانه

گزارش فرایند پرچالش حذف انحصار تاسیس داروخانه
2021-09-11T12:18:43+04:30
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب و کار به بررسی چالش های حذف انحصار تاسیس داروخانه پرداخته است. ...

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تاب آوری صنعت فولاد کشور

اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و تاب آوری صنعت فولاد کشور
2021-09-06T11:18:40+04:30
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی مسئله اصلاح قیمت حامل های انرژی و تاب آوری صنعت فولاد کشور پرداخت.

امکان سنجی امضای توافق راهبردی با روسیه؛ الزامات و اقتضائات

امکان سنجی امضای توافق راهبردی با روسیه؛ الزامات و اقتضائات
2021-09-04T12:05:19+04:30
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به امکان سنجی امضای توافق راهبردی با روسیه و الزامات و اقتضائات این توافق پرداخت.

نماینده محوری و ترجیح سیاست پژوهی بر سیاست زدگی در دستور کار مرکز پژوهش‌ها قرار گیرد

نماینده محوری و ترجیح سیاست پژوهی بر سیاست زدگی در دستور کار مرکز پژوهش‌ها قرار گیرد
2021-08-31T14:41:29+04:30
سرپرست مرکز پژوهش های مجلس اصلی ترین دغدغه خود را «آرامش فعال در امر پژوهش» اعلام کرد و گفت: رفتار چکشی برای یک مرکز پژوهشی آفتی بزرگ است که می تواند پژوهش ر...

مفهوم شناسی و بررسی وضعیت بازار کار ایران

مفهوم شناسی و بررسی وضعیت بازار کار ایران
2021-08-04T10:32:35+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به مفهوم شناسی و بررسی وضعیت بازار کار ایران پرداخت.

بررسی نحوه مواجهه با قله چهارم کرونا در ایران

بررسی نحوه مواجهه با قله چهارم کرونا در ایران
2021-08-02T11:52:35+04:30
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی طی گزارشی به بررسی نحوه مواجهه با قله چهارم بیماری کرونا در ایران پرداخت.

بررسی پیامدهای مخالفت کشورهای اروپایی با تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا

بررسی پیامدهای مخالفت کشورهای اروپایی با تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن‌های کرونا
2021-08-01T12:25:57+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارش به بررسی ابعاد و پیامدهای مخالفت کشورهای اروپایی با تعلیق حق مالکیت معنوی واکسن های کرونا پرداخت.

بررسی مسائل و راهکارهای حمایت از تولید در صنعت نفت و گاز

بررسی مسائل و راهکارهای حمایت از تولید در صنعت نفت و گاز
2021-07-31T14:39:17+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی مسائل و راهکارهای حمایت از تولید در صنعت نفت و گاز پرداخت.

آیا طرح حمایت از حقوق کاربران برای کسب‌وکارها دردسرساز است؟/چرا طبق اصل ۸۵؟

آیا طرح حمایت از حقوق کاربران برای کسب‌وکارها دردسرساز است؟/چرا طبق اصل ۸۵؟
2021-07-30T13:52:35+04:30
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مدعی شد که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نه تنها مشکلی را برای کسب و کارها ایجاد نکرده، بلکه حمایت هایی نیز درنظر ...

آیا طرح حمایت از حقوق کاربران برای کسب‌وکارها دردسرساز است؟

آیا طرح حمایت از حقوق کاربران برای کسب‌وکارها دردسرساز است؟
2021-07-30T09:39:14+04:30
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی مدعی شد که طرح حمایت از حقوق کاربران در فضای مجازی نه تنها مشکلی را برای کسب و کارها ایجاد نکرده، بلکه حمایت هایی نیز درنظر ...

پاسخ مرکز پژوهش‌ها به برخی سوالات درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی

پاسخ مرکز پژوهش‌ها به برخی سوالات درباره طرح صیانت از کاربران فضای مجازی
2021-07-29T16:12:36+04:30
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی عمده انتقادات مطرح شده در خصوص طرح «حمایت از حقوق کاربران و خدمات پایه کاربردی» را نشان دهنده آن دانست که «تصویر روشنی از این ط...

گزارش عملکرد دولت دوازدهم در بخش برق/ پیشنهاداتی برای حل معضل خاموشی‌ها

گزارش عملکرد دولت دوازدهم در بخش برق/ پیشنهاداتی برای حل معضل خاموشی‌ها
2021-07-27T14:52:49+04:30
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی با انتشار گزارشی به بررسی عملکرد دولت دوازدهم در بخش برق در قالب برنامه ششم توسعه پرداخت.

فیاضی: تلگرام و توییتر رفع فیلتر می‌شوند اگر ...

فیاضی: تلگرام و توییتر رفع فیلتر می‌شوند اگر ...
2021-07-26T12:23:26+04:30
معاون مطالعات فرهنگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: منطق و رویکرد اصلی در طرح حمایت از کاربران در فضای مجازی تنظیم‌گری فضای مجازی بوده و بحث فیل...

بهترین طرح ضربتی ممکن برای حل معضل خاموشی

بهترین طرح ضربتی ممکن برای حل معضل خاموشی
2021-07-13T14:31:24+04:30
نشست واکاوی علل قطعی های گسترده برق از سلسله نشست های جلسات استماع نخبگانی مرکز پژوهش های مجلس با حضور مسئولان وزارت نیرو، صمت، نمایندگان مجلس و جمعی از کارش...

گزارش تحلیلی «روند و پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه»

گزارش تحلیلی «روند و پیامدهای انتخابات ریاست جمهوری سوریه»
2021-07-12T15:44:44+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی روند برگزاری، پیامدها و دستاوردهای راهبردی انتخابات سوریه پرداخت. در این گزارش تثبیت حاکمیت نظام سوریه و مقبولیت بشار ...

راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران و ارمنستان پس از بحران قره باغ

راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران و ارمنستان پس از بحران قره باغ
2021-07-06T15:11:24+04:30
مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به راهکارهای تقویت دیپلماسی اقتصادی ایران و جمهوری ارمنستان پس از بحران قره باغ پرداخت. ...

بودجه ۱۴۰۰ دستگاه‌های اجرایی کشور

بودجه ۱۴۰۰ دستگاه‌های اجرایی کشور
2021-06-20T10:48:22+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی بودجه دستگاه های اجرایی کشور در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ پرداخت.

گزارش «تبیین شاخص های نامزد اصلح در انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی»

گزارش «تبیین شاخص های نامزد اصلح در انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی»
2021-06-17T14:08:24+04:30
مرکز پژوهش های مجلس گزارش «تبیین شاخص های نامزد اصلح در انتخابات ریاست جمهوری از نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی» را منتشر کرد

اختلال سایبری در شبکه سوخت آمریکا

اختلال سایبری در شبکه سوخت آمریکا
2021-06-14T16:01:38+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی اختلال سایبری در شبکه سوخت آمریکا به عنوان اولین چالش سایبری دولت بایدن پرداخت.

نشست هم اندیشی و تضارب آراء پیرامون مشارکت اجتماعی

نشست هم اندیشی و تضارب آراء پیرامون مشارکت اجتماعی
2021-06-14T11:21:37+04:30
نشست هم اندیشی و تضارب آراء پیرامون مشارکت اجتماعی با حضور نمایندگان مجلس، مسئولان و کارشناسان مرتبط و پژوهشگران مرکز پژوهش های مجلس در محل این مرکز برگزار ش...

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حضور نظامی انگلیس در خلیج فارس

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره حضور نظامی انگلیس در خلیج فارس
2021-06-14T08:54:54+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی حضور نظامی انگلیس در خلیج فارس پرداخت.

ضرورت تدوین طرح جامع حمل‌ونقل کشور

ضرورت تدوین طرح جامع حمل‌ونقل کشور
2021-06-13T14:35:03+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی ضرورت تدوین طرح جامع حمل ونقل کشور پرداخت.

اختصاصی سازی منابع درآمدی برای بخش سلامت

اختصاصی سازی منابع درآمدی برای بخش سلامت
2021-06-12T11:48:13+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی اختصاصی سازی منابع درآمدی برای بخش سلامت پرداخت.

تغییر محاسبات راهبردی و امنیتی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه

تغییر محاسبات راهبردی و امنیتی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه
2021-06-07T15:25:17+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به ارزیابی تغییر محاسبات راهبردی و امنیتی رژیم صهیونیستی در جنگ غزه پرداخت.

زاکانی فهرست اموالش را اعلام کرد

زاکانی فهرست اموالش را اعلام کرد
2021-05-28T11:37:58+04:30
علیرضا زاکانی کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری فهرست اموالش را اعلام کرد.

مذاکرات هسته‌ای وین ۲ از گفتمان تا واقعیت

مذاکرات هسته‌ای وین ۲ از گفتمان تا واقعیت
2021-04-27T11:39:59+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به تحلیل مذاکرات هسته ای وین ۲ با عنوان از گفتمان تا واقعیت پرداخت.

خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۳۱ فروردین

خلاصه مهمترین اخبار مجلس در روز ۳۱ فروردین
2021-04-20T14:52:24+04:30
سوالات نمایندگان از وزیر اقتصاد/ تقدیر نمایندگان از تلاش ۱۴ ماهه نمکی و کادر درمان کشور/ ارائه گزارش عملکرد مرکز پژوهش های مجلس در مجلس یازدهم و... از جمله م...

گام‌های بلند مرکز پژوهش‌ها برای ارتقای قانون‌گذاری و نظارت مجلس

گام‌های بلند مرکز پژوهش‌ها برای ارتقای قانون‌گذاری و نظارت مجلس
2021-04-20T13:32:24+04:30
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت: رایزنی‌ها برای تشکیل مراکز پژوهشی پارلمان کشورهای دوست بر اساس تجربیات مرکز پژوهش‌ها هم در دستور کار است. ...

زاکانی: رایزنی برای تشکیل مرکزپژوهش‌ها در برخی از کشورهای دوست در دستور کار است

زاکانی: رایزنی برای تشکیل مرکزپژوهش‌ها در برخی از کشورهای دوست در دستور کار است
2021-04-20T11:19:08+04:30
رییس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی گفت که رایزنی برای تشکیل مرکز پژوهش ها در برخی از کشورهای دوست و همسنگر ایران اسلامی در دستور کار است. ...

شاخص‌های راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها در حوزه انرژی، صنعت و فناوری هوایی

شاخص‌های راستی‌آزمایی رفع تحریم‌ها در حوزه انرژی، صنعت و فناوری هوایی
2021-04-14T14:30:55+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به بررسی شاخص های راستی آزمایی رفع تحریم ها در حوزه انرژی، صنعت و فناوری هوایی پرداخت.

پیشنهاد تمدید یکساله قانون برنامه ششم توسعه کشور

پیشنهاد تمدید یکساله قانون برنامه ششم توسعه کشور
2021-04-14T11:50:57+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی پیشنهاد تمدید یکساله قانون برنامه ششم توسعه کشور را ارائه کرد.

عملکرد دولت در بخش مسکن و شهرسازی و عمران شهری

عملکرد دولت در بخش مسکن و شهرسازی و عمران شهری
2021-04-05T17:17:37+04:30
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی عملکرد دولت در بخش مسکن و شهرسازی و عمران شهری پرداخت.

نوع موضع‌گیری مقامات ایران و آمریکا درباره بیانیه پایانی کمیسیون برجام

نوع موضع‌گیری مقامات ایران و آمریکا درباره بیانیه پایانی کمیسیون برجام
2021-04-05T11:50:55+04:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی نشست کمیسیون برجام و نوع موضع‌گیری مقامات ایران و آمریکا درباره بیانیه پایانی نشست این کمیسیون را بررسی کرد. ...

نگاهی واقع بینانه بر جاده پر پیچ و خم رفع تحریم‌ها

نگاهی واقع بینانه بر جاده پر پیچ و خم رفع تحریم‌ها
2021-03-31T08:44:16+04:30
مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به واکاوی پیچیدگی رفع تحریم‌های آمریکا علیه ایران از منظر حقوقی پرداخت.

لزوم بازنگری در رویکرد سیاستگذاری گردشگری سلامت در ایران

لزوم بازنگری در رویکرد سیاستگذاری گردشگری سلامت در ایران
2021-03-16T16:36:33+03:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به ارزیابی لزوم بازنگری در رویکرد سیاستگذاری گردشگری سلامت در ایران پرداخت.

شیوه‌های درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای ورزش ایران

شیوه‌های درآمدزایی باشگاه‌های حرفه‌ای ورزش ایران
2021-03-09T14:59:27+03:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی شیوه های درآمدزایی باشگاه های حرفه ای ورزش ایران با تأکید بر رشته فوتبال را مورد ارزیابی قرار داد. ...

معرفی فرایند «بازنگری در مخارج دولت»

معرفی فرایند «بازنگری در مخارج دولت»
2021-03-08T13:46:04+03:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی به معرفی فرایند «بازنگری در مخارج دولت» پرداخت.

زاکانی: همه نهادهای کشور برای حل مشکلات یک طرف میز هستند نه مقابل هم

زاکانی: همه نهادهای کشور برای حل مشکلات یک طرف میز هستند نه مقابل هم
2021-03-08T12:52:44+03:30
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با اشاره به مزیت نسبی ایران در حوزه صنعت پتروشیمی گفت: این صنعت موتور محرک برای تحول و رشد اقتصادی کشور است. ...

زاکانی: اگر آمریکا نجنبد، اسفند ماه با پروتکل الحاقی خداحافظی می کنیم

زاکانی: اگر آمریکا نجنبد، اسفند ماه با پروتکل الحاقی خداحافظی می کنیم
2021-02-14T12:13:19+03:30
رئیس مرکز پژوهشهای مجلس با اشاره به طرح "لغو تحریمهای ظالمانه " مجلس یازدهم  ادعا کرد که اگر آمریکا، آلمان، انگلیس و فرانسه نجنبند در اسفند ماه با ...

مقایسه بودجه ۱۴۰۰ حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان با سال ۱۳۹۹

مقایسه بودجه ۱۴۰۰ حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان با سال ۱۳۹۹
2021-01-09T13:36:40+03:30
مرکز پژوهش های مجلس در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور، طی گزارشی به بررسی بودجه حوزه تربیت بدنی، ورزش و جوانان، پرداخت. ...

طرح بازنشستگی پیش از موعد برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌ها رفت

طرح بازنشستگی پیش از موعد برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌ها رفت
2021-01-06T10:53:16+03:30
سخنگوی کمیسیون اجتماعی درباره انتشار اخباری مبنی بر تعلیق طرح بازنشستگی پیش از موعد گفت: این طرح برای بررسی بیشتر به مرکز پژوهش‌های مجلس و کمیته اداره استخد...

زاکانی: کشور و نظام به اندازه یک دهم فرصت‌ها هم دچار تهدید نیست

زاکانی: کشور و نظام به اندازه یک دهم فرصت‌ها هم دچار تهدید نیست
2021-01-06T08:39:55+03:30
رئیس مرکز پژوهش های مجلس با بیان اینکه کشور و نظام به اندازه یک دهم فرصت ها هم دچار تهدید نیست، بیان کرد: از دست دادن فرصت ها باعث شده که تهدیدها پررنگ جلوه ...

شهبازی: تراز تجاری مناطق آزاد از سال ۹۲ منفی بوده است

شهبازی: تراز تجاری مناطق آزاد از سال ۹۲ منفی بوده است
2021-01-05T10:26:35+03:30
مدیرکل دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که مناطق آزاد در واردات و صادرات موفق نبوده است، گفت که روند تراز تجاری مناطق آزاد ط...

پورابراهیمی: میزان صادرات و واردات در مناطق آزاد سالانه یک میلیارد دلار منفی است

پورابراهیمی: میزان صادرات و واردات در مناطق آزاد سالانه یک میلیارد دلار منفی است
2021-01-05T09:53:19+03:30
رییس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت که طبق آمار سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۸ میزان واردات و صادرات در مناطق آزاد سالانه یک میلیارد دلار منفی است. ...

زاکانی: انتقام سخت موجب فروپاشی نظام ظلم و ستم آمریکایی در منطقه خواهد شد

زاکانی: انتقام سخت موجب فروپاشی نظام ظلم و ستم آمریکایی در منطقه خواهد شد
2021-01-05T08:06:38+03:30
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سفیر جمهوری سوریه در ایران به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی طی دیداری پیرامون آخرین تحولات منطقه و لزوم اخراج ...

زاکانی: انتقام سخت موجب فروپاشی نهایی نظام ظلم و ستم آمریکایی در منطقه خواهد شد

زاکانی: انتقام سخت موجب فروپاشی نهایی نظام ظلم و ستم آمریکایی در منطقه خواهد شد
2021-01-05T07:39:55+03:30
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی و سفیر جمهوری سوریه در ایران به مناسبت سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی طی دیداری پیرامون آخرین تحولات منطقه و لزوم اخراج ...

بررسی بودجه وزارت امور خارجه در سال ۱۴۰۰

بررسی بودجه وزارت امور خارجه در سال ۱۴۰۰
2021-01-04T10:33:16+03:30
مرکز پژوهش های مجلس در سلسله گزارش های بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ارزیابی بودجه وزارت امور خارجه پرداخت.

بودجه حوزه رسانه و ارتباطات جمعی در سال ۱۴۰۰

بودجه حوزه رسانه و ارتباطات جمعی در سال  ۱۴۰۰
2021-01-04T10:33:15+03:30
مرکز پژوهش های مجلس طی گزارشی در راستای بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور به ارزیابی بودجه حوزه رسانه و ارتباطات جمعی پرداخت.

نشست تبیین راهبردی مقاومت در اندیشه و مکتب شهید سلیمانی در مرکز پژوهش‌ها برگزار شد

نشست تبیین راهبردی مقاومت در اندیشه و مکتب شهید سلیمانی در مرکز پژوهش‌ها برگزار شد
2021-01-03T08:39:58+03:30
نشست تبیین راهبردی مقاومت در اندیشه و مکتب شهید سلیمانی با حضور رییس مرکز پژوهش های مجلس، نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و نمایندگان سازمان ها و دستگاه های مختل...

همایش ملی «آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد کشور» برگزار می‌شود

همایش ملی «آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد کشور» برگزار می‌شود
2021-01-01T13:19:55+03:30
همایش ملی «آسیب شناسی عملکرد مناطق آزاد در کشور با تاکید بر اصلاح قانون در راستای بند ۱۱ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی» برگزار می شود. ...

زاکانی: خروج آمریکا از منطقه به عنوان بخشی از انتقام سخت، قطعی است

زاکانی: خروج آمریکا از منطقه به عنوان بخشی از انتقام سخت، قطعی است
2020-12-29T07:33:15+03:30
رییس مرکز پژوهش های مجلس و سفیر عراق در تهران در نشستی دوجانبه در آستانه سالگرد شهادت شهیدان سلیمانی و ابومهدی المهندس، بر لزوم خروج آمریکا از عراق و منطقه ب...
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)