میرنیوز

محموله کمک‌های انسان‌دوستانه

آخرین اخبار سیاسی دارای کلمه کلیدی : محموله کمک‌های انسان‌دوستانه

ورود هواپیمای حاوی کمک‌های انسان‌دوستانه ایران به «قندوز» افغانستان

ورود هواپیمای حاوی کمک‌های انسان‌دوستانه ایران به «قندوز» افغانستان
2021-10-13T09:08:53+03:30
هواپیمای حاوی کمک‌های انسان‌دوستانه ایران، وارد «قندوز» افغانستان شد.

ورود هواپیمای حاوی کمک‌های انسان‌دوستانه ایران به «قندور» افغانستان

ورود هواپیمای حاوی کمک‌های انسان‌دوستانه ایران به «قندور» افغانستان
2021-10-13T07:02:16+03:30
هواپیمای حاوی کمک‌های انسان‌دوستانه ایران، وارد «قندور» افغانستان شد.
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)