میرنیوز

واکسیناسیون کرونا

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : واکسیناسیون کرونا

۹ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۹ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-09-26T15:22:23+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۱۵۴ میلیون و ۷۴۷ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

۱۵۴ میلیون و ۷۴۷ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است
2022-09-25T14:42:16+03:30
تا کنون بیش از ۱۵۴ میلیون و ۷۴۷ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۴۶۴۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۴۶۴۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-09-23T14:49:31+03:30
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴ هزار و ۶۴۳ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۱۵۴ میلیون و ۷۰۶ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

۱۵۴ میلیون و ۷۰۶ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است
2022-09-21T15:09:31+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۱۵۴ میلیون و ۷۰۶ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۱۵۴ میلیون و ۶۳۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

۱۵۴ میلیون و ۶۳۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است
2022-09-17T13:56:09+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون بیش از ۱۵۴ میلیون و ۶۳۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۵ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-09-16T13:49:32+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تزریق ۲۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق ۲۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
2022-09-11T13:35:17+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۶ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۱۵۴ میلیون و ۴۷۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

۱۵۴ میلیون و ۴۷۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است
2022-09-08T13:55:18+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تا کنون بیش از ۱۵۴ میلیون و ۴۷۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۴۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۴۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-09-04T13:48:47+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۶ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-09-02T13:48:52+04:30
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

ایرانی ها در ۲۴ساعت گذشته ۶۲ هزار دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند

ایرانی ها در ۲۴ساعت گذشته ۶۲ هزار دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند
2022-09-01T14:35:34+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۲ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۵۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-08-31T14:02:09+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۱ هزار و ۸۷۵ واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۵۸ میلیون و ۳۷۰ هزار ایرانی ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

۵۸ میلیون و ۳۷۰ هزار ایرانی ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند
2022-08-30T14:08:47+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون قریب به ۵۸ میلیون و ۳۷۰ هزار نفر در کشور موفق شده اند ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کنند.

۵۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-08-29T14:08:46+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۶ هزار و ۷۴۲ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تزریق واکسن کرونا در کشور از ۱۵۴ میلیون دوز عبور کرد

تزریق واکسن کرونا در کشور از ۱۵۴ میلیون دوز عبور کرد
2022-08-28T14:02:08+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، میزان واکسیناسیون علیه کرونا در کشور از ۱۵۴ میلیون دوز عبور کرد.

۱۲۸۵۶ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۱۲۸۵۶ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-08-26T15:08:53+04:30
بنابر گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۲ هزار و ۸۵۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تولید واکسن های ایرانی با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا

تولید واکسن های ایرانی با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا
2022-08-26T12:55:24+04:30
محققان و دست اندرکاران تولید واکسن های کووید ۱۹ در کشور، متفق القول به این نکته اشاره داشتند که واکسن های ایرانی قابلیت رقابت با واکسن های خارجی را دارند.

کمتر از ۶۵ میلیون ایرانی فقط یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

کمتر از ۶۵ میلیون ایرانی فقط یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند
2022-08-25T14:35:27+04:30
آن طور که از گزارش های وزارت بهداشت برداشت می شود، تا کنون ۶۴ میلیون و ۹۵۳ هزار نفر در کشور فقط یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند.

۶۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۶۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-08-24T14:28:49+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته بیش از ۶۶ هزار و دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تزریق ۶۸ هزار و ۴۳۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق ۶۸ هزار و ۴۳۳ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
2022-08-23T14:15:30+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۸ هزار و ۴۳۳ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۲۵ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۲۵ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-08-19T14:01:14+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۵ هزار و ۴۱۹ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۱۵۳ میلیون و ۴۸۳ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

۱۵۳ میلیون و ۴۸۳ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است
2022-08-18T15:34:28+04:30
تا کنون بیش از ۱۵۳ میلیون و ۴۸۳ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۵۳ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۵۳ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-08-17T13:18:32+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۳ هزار و ۴۶۱ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

ایرانی ها ۱۵۳ میلیون و ۳۸۴ هزار دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

ایرانی ها ۱۵۳ میلیون و ۳۸۴ هزار دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند
2022-08-16T14:31:48+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۱۵۳ میلیون و ۳۸۴ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۳۷۲۸ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۳۷۲۸ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-08-12T15:04:05+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۷۲۸ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۷ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۷ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-08-11T14:04:00+04:30
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته کمتر از ۷ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۶ هزار و ۶۰۸ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۶ هزار و ۶۰۸ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-08-07T14:01:17+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶ هزار و ۶۰۸ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

کمتر از ۸۰۰۰ دوز واکسن کرونا در ۲۴ ساعت گذشته تزریق شد

کمتر از ۸۰۰۰ دوز واکسن کرونا در ۲۴ ساعت گذشته تزریق شد
2022-08-06T14:14:31+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷ هزار و ۹۳۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۷۵۰۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۷۵۰۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-08-05T13:54:35+04:30
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷ هزار و ۵۰۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

سرعت واکسیناسیون باید چند برابر شود/ کرونا خطرناک شده است

سرعت واکسیناسیون باید چند برابر شود/ کرونا خطرناک شده است
2022-08-04T14:52:45+04:30
رئیس هئیت مدیره نظام پزشکی تهران بزرگ، خواستار سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون کرونا در کشور با مشارکت همه سازمان ها و نهادها شد.

۱۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

۱۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است
2022-08-04T14:12:44+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۱۵۳ میلیون و ۳۰۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تزریق ۱۹ هزار و ۵۷۱ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق ۱۹ هزار و ۵۷۱ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
2022-08-02T14:14:51+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹ هزار و ۵۷۱ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۵۸ میلیون نفر در کشور ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند

۵۸ میلیون نفر در کشور ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند
2022-08-01T15:33:47+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۵۸ میلیون نفر در کشور ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند.

۱۵۳ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

۱۵۳ میلیون دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است
2022-07-29T13:48:35+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۱۵۳ میلیون و ۱۱۱ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۱۰۷ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۱۰۷ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-07-27T13:48:30+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۰۷ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۲۹ میلیون و ۸۹۰ هزار نفر ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند

۲۹ میلیون و ۸۹۰ هزار نفر ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند
2022-07-25T13:21:46+04:30
بنابر گزارش وزارت بهداشت، تاکنون ۲۹ میلیون و ۸۹۰ هزار نفر در کشور موفق شده اند ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کنند.

۸۰ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۸۰ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-07-19T13:28:29+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۸۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۸۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-07-18T13:21:47+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸۴ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شهروندان از پنجره طلایی تکمیل واکسیناسیون استفاده کنند

شهروندان از پنجره طلایی تکمیل واکسیناسیون استفاده کنند
2022-07-16T08:08:27+04:30
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، خواستار استفاده شهروندان از پنجره طلایی تکمیل واکسیناسیون شد.

۱۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۱۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-07-14T14:10:14+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۲۸ میلیون نفر در کشور ۳ دوز واکسن کرونا زده اند

۲۸ میلیون نفر در کشور ۳ دوز واکسن کرونا زده اند
2022-07-13T12:56:54+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۲۸ میلیون و ۹۹ هزار نفر در کشور موفق شده اند ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کنند.

اجرای برنامه واکسیناسیون کرونا برای دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی/ تاسیس سه دانشکده جدید

اجرای برنامه واکسیناسیون کرونا برای دانشجویان دانشگاه علوم توانبخشی/ تاسیس سه دانشکده جدید
2022-07-12T11:56:54+04:30
رئیس دانشگاه علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی از برنامه ریزی برای اجرای واکسیناسیون دانشجویان علیه بیماری کرونا، بویژه دانشجویان خوابگاهی و تاسیس سه دانشکده جدی...

۴۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۴۴ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-07-11T13:23:37+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۴ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

آماده سازی ۲۷۰۰ مرکز جامع سلامت برای واکسیناسیون/توصیه به هموطنان

آماده سازی ۲۷۰۰ مرکز جامع سلامت برای واکسیناسیون/توصیه به هموطنان
2022-07-09T07:44:34+04:30
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از آماده سازی ۲۷۰۰ مرکز جامع سلامت برای واکسیناسیون هموطنان خبر داد.

آماده سازی ۲۷۰۰مرکز جامع سلامت برای واکسیناسیون /توصیه به هموطنان

آماده سازی ۲۷۰۰مرکز جامع سلامت برای واکسیناسیون /توصیه به هموطنان
2022-07-09T07:31:15+04:30
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از آماده سازی ۲۷۰۰ مرکز جامع سلامت برای واکسیناسیون هموطنان خبر داد.

۵۸ میلیون ایرانی ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند

۵۸ میلیون ایرانی ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند
2022-07-08T14:38:02+04:30
بنابر گزارش روزانه وزارت بهداشت، تا کنون ۵۸ میلیون نفر در کشور موفق شده اند ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کنند.

۱۷ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۱۷ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-07-05T13:24:36+04:30
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۷ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۲۷ میلیون و ۷۷۱ هزار نفر ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

۲۷ میلیون و ۷۷۱ هزار نفر ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند
2022-07-04T13:44:42+04:30
بنابر اعلام مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، تا کنون ۲۷ میلیون و ۷۷۱ هزار نفر در کشور موفق شده اند ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کنند.

۸ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۸ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-07-02T13:37:56+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۸۰۰۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۸۰۰۰ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-07-01T14:38:02+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۱۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد

۱۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد
2022-06-28T14:30:30+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۶ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد

۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شد
2022-06-28T14:17:10+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-06-28T14:03:49+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۵ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

۲۷ میلیون و ۷۱۳ هزار ایرانی ۳ دوز واکسن کرونا زده اند

۲۷ میلیون و ۷۱۳ هزار ایرانی ۳ دوز واکسن کرونا زده اند
2022-06-26T14:20:02+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۲۷ میلیون و ۷۱۳ هزار ایرانی موفق شده اند ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کنند.

۱۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۱۶ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-06-23T15:13:12+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۶ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

تزریق ۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته

تزریق ۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته
2022-06-22T13:06:33+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۲ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

نزدیک به ۵۸ میلیون ایرانی ۲ دوز واکسن کرونا زده اند

نزدیک به ۵۸ میلیون ایرانی ۲ دوز واکسن کرونا زده اند
2022-06-20T13:26:31+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، ۵۷ میلیون و ۹۵۳ هزار نفر در کشور موفق شده اند ۲ دوز واکسن کرونا تزریق کنند.

۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند

۶۴ میلیون و ۶۰۰ هزار نفر یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند
2022-06-17T14:39:55+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۶۴ میلیون و ۵۹۹ هزار و ۴۰۹ نفر در کشور یک دوز واکسن کرونا تزریق کرده اند.

۲۷ میلیون و ۶۰۴ هزار نفر ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند

۲۷ میلیون و ۶۰۴ هزار نفر ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند
2022-06-10T14:20:00+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تا کنون ۲۷ میلیون و ۶۰۴ هزار و ۶۹۷ نفر در کشور ۳ دوز واکسن کرونا تزریق کرده‌اند.

۲۸ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۲۸ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-06-08T14:33:12+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۸ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)