میرنیوز

شیوع کرونا

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : شیوع کرونا

۷۹۰۵ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۷۹۰۵ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-10-06T13:18:45+03:30
بنا بر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷ هزار و ۹۰۵ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی ۱۶۵ بیمار جدید کرونایی/۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۶۵ بیمار جدید کرونایی/۳ نفر دیگر فوت شدند
2022-10-06T13:18:45+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۶۵ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی و ۳ نفر دیگر فوت شدند.

شناسایی ۲۹۰ بیمار جدید کرونایی/ ۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۹۰ بیمار جدید کرونایی/ ۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-10-05T16:58:48+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۹۰ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی و ۸ نفر دیگر فوت شدند.

فوتی های روزانه کرونا ۲ رقمی شد/شناسایی ۴۰۰ بیمار جدید

فوتی های روزانه کرونا ۲ رقمی شد/شناسایی ۴۰۰ بیمار جدید
2022-10-02T20:08:26+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۰۰ بیمار کرونایی در کشور شناسایی و ۱۰ نفر دیگر فوت شدند.

رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد

رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد
2022-10-01T11:49:40+03:30
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، رنگ بندی نقشه کرونایی کشور در هفته گذشته دوباره تغییر کرد.

شناسایی ۳۵۲ بیمار جدید کرونایی/ ۵ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۵۲ بیمار جدید کرونایی/ ۵ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-29T15:02:58+03:30
بنا بر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۵۲ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۳۰۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۰۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۷ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-27T16:09:38+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۳۰۹ بیمار جدید و فوت ۷ بیمار کووید ۱۹ در کشور

شناسایی ۳۰۹ بیمار جدید و فوت ۷ بیمار کووید ۱۹ در کشور
2022-09-27T15:03:00+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

۱۵۴ میلیون و ۷۶۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است

۱۵۴ میلیون و ۷۶۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است
2022-09-27T15:03:00+03:30
براساس اعلام وزارت بهداشت، تا کنون بیش از ۱۵۴ میلیون و ۷۶۰ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی ۳۰۸ بیمار جدید کرونایی/ ۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۰۸ بیمار جدید کرونایی/ ۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-26T15:22:22+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۴۱۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۴۱۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-25T14:42:16+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۱۶ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

روند نزولی مرگ های کرونایی در کشور/ ۳ فوتی در شبانه روز گذشته

روند نزولی مرگ های کرونایی در کشور/ ۳ فوتی در شبانه روز گذشته
2022-09-23T14:36:11+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۲۱ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

فوتی های روزانه کرونا تک رقمی شد/ شناسایی ۵۰۴ بیمار جدید

فوتی های روزانه کرونا تک رقمی شد/ شناسایی ۵۰۴ بیمار جدید
2022-09-22T14:56:13+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۸۱۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۱۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-21T14:29:52+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸۱۱ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

آمار روزانه کرونا دوباره بالا رفت/ ۹۹۲ بیمار جدید و ۲۵ فوتی

آمار روزانه کرونا دوباره بالا رفت/ ۹۹۲ بیمار جدید و ۲۵ فوتی
2022-09-20T14:22:50+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۹۲ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۷۲۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۷۲۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-19T14:29:31+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۲۶ بیمار مبتلا به کرونا در کشور فوت شدند.

شناسایی ۳۰۳ بیمار جدید کرونایی در کشور/۱۴ فوتی در شبانه روز گذشته

شناسایی ۳۰۳ بیمار جدید کرونایی در کشور/۱۴ فوتی در شبانه روز گذشته
2022-09-17T13:56:10+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۰۳ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

۲۰ استان بدون مرگ و میر کرونا/ ۱۰ استان فقط یک فوتی داشته اند

۲۰ استان بدون مرگ و میر کرونا/ ۱۰ استان فقط یک فوتی داشته اند
2022-09-16T13:49:32+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۰ استان کشور بدون فوتی کرونا بوده اند.

فوتی های روزانه کرونا بازهم کاهش یافت/ ۲۳ استان بدون مرگ و میر

فوتی های روزانه کرونا بازهم کاهش یافت/ ۲۳ استان بدون مرگ و میر
2022-09-15T14:09:28+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۲۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

فوتی های روزانه کرونا ۲ رقمی شد/ ۲۳ استان بدون مرگ و میر

فوتی های روزانه کرونا ۲ رقمی شد/ ۲۳ استان بدون مرگ و میر
2022-09-15T13:56:11+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۲۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۶۹۶ بیمار جدید کرونایی/ ۲۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۶۹۶ بیمار جدید کرونایی/ ۲۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-11T13:35:16+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز ۶۹۶ گذشته بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۸۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۲۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۲۳ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-08T13:55:17+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۳ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۱۱۶۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۱۶۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-04T13:48:48+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۱۶۳ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۰۶۷ بیمار جدید کرونایی/ ۲۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۶۷ بیمار جدید کرونایی/ ۲۳ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-02T13:48:51+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۰۶۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷ استان بدون مرگ و میر

شناسایی ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷ استان بدون مرگ و میر
2022-09-01T14:35:34+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷ استان بدون مرک و میر

شناسایی ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷ استان بدون مرک و میر
2022-09-01T14:22:12+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۴۶۲ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۳۴۹ نفر بستری شدند

شناسایی ۱۴۶۲ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۳۴۹ نفر بستری شدند
2022-08-31T14:02:08+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۴۶۲ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد که ۳۴۹ نفر آنها در بیمارستان ها بستری شده اند.

شناسایی ۱۸۷۱ بیمار جدید کرونایی/ ۴۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۸۷۱ بیمار جدید کرونایی/ ۴۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-30T13:55:27+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۸۷۱ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۹۶۶ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۹۶۶ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-29T14:35:26+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹۶۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۹۶۶ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۹۶۶ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸نفر دیگر فوت شدند
2022-08-29T14:08:45+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹۶۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۶۹۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۶۹۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-28T14:02:07+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۴ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۲۰۱۹ بیمار جدید کرونایی/ ۱۵ استان بدون فوتی

شناسایی ۲۰۱۹ بیمار جدید کرونایی/ ۱۵ استان بدون فوتی
2022-08-26T15:08:52+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۰۱۹ بیمار کرونایی در کشور شناسایی و ۵۲۴ نفر آنها در بیمارستان ها بستری شدند.

شناسایی ۲۳۷۸ بیمار جدید کرونایی/ ۶۲ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۳۷۸ بیمار جدید کرونایی/ ۶۲ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-25T14:35:28+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۲ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۲۶۶۷ بیمار جدید کرونایی/ ۴۵ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۶۶۷ بیمار جدید کرونایی/ ۴۵ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-24T14:28:49+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۶۶۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۳۲۲۷بیمار جدید کرونایی/ ۵۶ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۲۲۷بیمار جدید کرونایی/ ۵۶ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-23T14:15:30+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۲۲۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۳۶۹۰ بیمار جدید کرونایی/ ۶۶ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۶۹۰ بیمار جدید کرونایی/ ۶۶ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-19T14:01:15+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۶ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۴۵۲۷ بیمار جدید کرونایی/ ۶۲ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۴۵۲۷ بیمار جدید کرونایی/ ۶۲ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-18T15:21:08+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۵۲۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۴۸۲۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۴۸۲۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۷ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-17T13:18:34+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۷ بیمار کرونایی در کشور فوت شده اند.

فوت ۷۸ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/ ۱۱۱۳ نفر بستری شدند

فوت ۷۸ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/ ۱۱۱۳ نفر بستری شدند
2022-08-16T14:31:48+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۹۷۲ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد که ۱۱۱۳ نفر آنها بستری شده اند.

شناسایی ۶۴۰۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۶۴۰۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-12T14:50:47+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۴۰۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۷۳۹۶ بیمار جدید کرونایی/ ۸۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۷۳۹۶ بیمار جدید کرونایی/ ۸۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-11T14:03:59+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۳۹۶ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

روند کاهشی مراجعات بیماران کرونایی/ اهمیت پنجره طلایی واکسیناسیون

روند کاهشی مراجعات بیماران کرونایی/ اهمیت پنجره طلایی واکسیناسیون
2022-08-09T14:06:35+04:30
رئیس کمیته علمی کشوری کرونا گفت: چند روز است که تعداد مراجعان سرپایی و بستری های کرونا در بیمارستان ها رو به کاهش است.

روند کاهشی بیماران کرونایی/ اهمیت پنجره طلایی واکسیناسیون

روند کاهشی بیماران کرونایی/ اهمیت پنجره طلایی واکسیناسیون
2022-08-09T13:53:16+04:30
رئیس کمیته علمی کشوری کرونا گفت: چند روز است که تعداد مراجعان سرپایی و بستری های کرونا در بیمارستان ها رو به کاهش است.

شناسایی ۵۴۷۷ بیمار جدید کرونایی/ ۶۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۵۴۷۷ بیمار جدید کرونایی/ ۶۳ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-07T14:01:17+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۳ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۳۴۶۰ بیمار جدید کرونایی/۶۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۴۶۰ بیمار جدید کرونایی/۶۱ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-06T13:47:50+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۴۶۰ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۵۴۵۵ بیمار جدید کرونایی/ ۴۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۵۴۵۵ بیمار جدید کرونایی/ ۴۷ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-05T13:41:08+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۷ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

آمار مرگ های کرونا تا دو هفته افزایشی خواهد بود/ ۶ شهرستان استان تهران در وضعیت قرمز

آمار مرگ های کرونا تا دو هفته افزایشی خواهد بود/ ۶ شهرستان استان تهران در وضعیت قرمز
2022-08-04T22:07:48+04:30
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، در ارتباط با وضعیت موج هفتم بیماری کرونا توضیحاتی ارائه داد.

شناسایی ۷۴۱۵ بیمار جدید کرونایی/ ۸۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۷۴۱۵ بیمار جدید کرونایی/ ۸۱ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-04T13:59:25+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸۱ بیمار کرونایی فوت شدند.

شناسایی ۹۳۵۰ بیمار جدید کرونایی/ ۷۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۹۳۵۰ بیمار جدید کرونایی/ ۷۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-02T14:01:29+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۳۵۰ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۹۶۹۹ بیمار جدید کرونایی/ ۶۲ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۹۶۹۹ بیمار جدید کرونایی/ ۶۲ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-01T15:33:41+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۶۹۹ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

تدریس ۶ رشته به زبان انگلیسی در پردیس ارس از سال آینده

تدریس ۶ رشته به زبان انگلیسی در پردیس ارس از سال آینده
2022-08-01T11:32:46+04:30
رییس پردیس بین المللی ارس دانشگاه تهران از تدریس ۶ رشته در این واحد دانشگاهی به زبان انگلیسی خبر داد و گفت: در سال های درگیری با کرونا نسبت به سال های قبل تر...

شناسایی ۷۸۴۹ بیمار جدید کرونایی/ ۵۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۷۸۴۹ بیمار جدید کرونایی/ ۵۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-07-29T13:48:36+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۸۴۹ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۰۵۲۶ بیمار جدید کرونایی/ ۳۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۵۲۶ بیمار جدید کرونایی/ ۳۷ نفر دیگر فوت شدند
2022-07-27T13:35:07+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۰۵۲۶ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۹۷۷۵ بیمار کرونایی/ ۳۳ نفر فوت شدند

شناسایی ۹۷۷۵ بیمار کرونایی/ ۳۳ نفر فوت شدند
2022-07-25T14:41:47+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۷۷۵ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۹۷۷۵ بیمار جدید کرونایی/ ۳۳ نفر فوت شدند

شناسایی ۹۷۷۵ بیمار جدید کرونایی/ ۳۳ نفر فوت شدند
2022-07-25T13:21:47+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۷۷۵ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۷۹۱۵ بیمار جدید و ۲۹ فوتی

شناسایی ۷۹۱۵ بیمار جدید و ۲۹ فوتی
2022-07-21T13:55:05+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۹۱۵ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی و ۲۹ نفر فوت شدند.

آمار کرونا اوج گرفت/ شناسایی ۷۰۹۳ بیمار جدید و ۳۲ فوتی

آمار کرونا اوج گرفت/ شناسایی ۷۰۹۳ بیمار جدید و ۳۲ فوتی
2022-07-20T13:48:28+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۰۹۳ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی و ۳۲ نفر فوت شدند.

شناسایی ۵۳۷۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۹ نفر فوت شدند

شناسایی ۵۳۷۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۹ نفر فوت شدند
2022-07-19T13:28:30+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۳۷۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۵۶۸۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۴ نفر فوت شدند

شناسایی ۵۶۸۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۴ نفر فوت شدند
2022-07-18T13:21:47+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۶۸۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

افزایش ۴۰ درصدی مرگ های کرونایی در کشور

افزایش ۴۰ درصدی مرگ های کرونایی در کشور
2022-07-16T08:21:46+04:30
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا، از افزایش ۴۰ درصدی مرگ های کرونایی در کشور خبر داد.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)