میرنیوز

رنگ‌بندی کرونایی

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : رنگ‌بندی کرونایی

رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد/ تهران آبی شد

رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد/ تهران آبی شد
2022-09-24T12:43:40+03:30
نقشه کرونایی کشور در این هفته تغییر کرد و بر همین اساس، به تعداد شهرهای آبی افزوده شد.

تغییر رنگ‌ نقشه کرونایی کشور/ تهران آبی شد

تغییر رنگ‌ نقشه کرونایی کشور/ تهران آبی شد
2022-09-16T23:36:09+04:30
رنگ بندی نقشه کرونایی کشور دوباره تغییر کرد و بر تعداد شهرهای آبی رنگ افزوده شد.

رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور پاک شد/ تهران هنوز زرد است

رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور پاک شد/ تهران هنوز زرد است
2022-09-09T21:35:13+04:30
رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور پاک شد و بیش از ۹۰ درصد شهرها در وضعیت زرد و آبی قرار گرفتند.

رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور پاک شد/ افزایش شهرهای آبی و زرد

رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور پاک شد/ افزایش شهرهای آبی و زرد
2022-09-09T21:21:53+04:30
رنگ قرمز از نقشه کرونایی کشور پاک شد و بیش از ۹۰ درصد شهرها در وضعیت زرد و آبی قرار گرفتند.

نقشه کرونایی کشور "آبی" تر شد/ فقط ۸ شهر قرمز داریم

نقشه کرونایی کشور "آبی" تر شد/ فقط ۸ شهر قرمز داریم
2022-09-02T22:15:41+04:30
رنگ نقشه کرونایی کشور، آبی تر شد و تعداد شهرهای قرمز کاهش یافت.

رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد/ تهران همچنان زرد است

رنگ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد/ تهران همچنان زرد است
2022-08-27T06:48:44+04:30
بر اساس گزارش روز جمعه ۴ شهریور ۱۴۰۱، رنگ بندی نقشه کرونایی کشور دوباره تغییر کرد.

تعداد شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت/ تهران در وضعیت نارنجی

تعداد شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت/ تهران در وضعیت نارنجی
2022-08-13T00:23:57+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در تازه‌ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، شاهد کاهش شهرهای قرمز هستیم.

نقشه کرونایی کشور قرمزتر شد/ فقط ۳۵ شهر آبی رنگ داریم

نقشه کرونایی کشور قرمزتر شد/ فقط ۳۵ شهر آبی رنگ داریم
2022-08-05T23:01:08+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، شاهد افزایش شهرهای قرمز رنگ هستیم.

۲۳۲ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی/ فقط ۵۰ شهر آبی هستند

۲۳۲ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی/ فقط ۵۰ شهر آبی هستند
2022-07-29T18:41:48+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی افزایش یافت.

۱۴۳ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی/ کاهش شهرهای آبی رنگ

۱۴۳ شهر در وضعیت قرمز و نارنجی/ کاهش شهرهای آبی رنگ
2022-07-22T22:01:46+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی در نقشه کرونایی کشور افزایش یافت.

رنگ‌ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد/ افزایش شهرهای قرمز

رنگ‌ بندی نقشه کرونایی کشور تغییر کرد/ افزایش شهرهای قرمز
2022-07-15T20:41:49+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در تازه ترین تغییرات رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، تعداد شهرهای قرمز رنگ افزایش یافت.‌

نقشه کرونایی کشور تغییر کرد/ کاهش شهرهای آبی رنگ

نقشه کرونایی کشور تغییر کرد/ کاهش شهرهای آبی رنگ
2022-07-01T15:04:44+04:30
تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور در روز جمعه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۱، اعلام شد و بر همین اساس، تعداد شهرهای آبی رنگ کاهش یافت.

تازه ترین نقشه کرونایی اعلام شد/ افزایش شهرهای زرد رنگ

تازه ترین نقشه کرونایی اعلام شد/ افزایش شهرهای زرد رنگ
2022-07-01T14:38:03+04:30
تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور در روز جمعه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۱، اعلام شد.

تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور اعلام شد

تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور اعلام شد
2022-07-01T14:24:38+04:30
تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور در روز جمعه ۱۰ تیر ماه ۱۴۰۱، اعلام شد.

۳۵۷ شهر کشور در وضعیت آبی کرونا

۳۵۷ شهر کشور در وضعیت آبی کرونا
2022-06-24T23:07:24+04:30
همانند هفته‌های گذشته، هیچ یک از شهرهای کشور در وضعیت قرمز و نارنجی شیوع کرونا نیستند.

نقشه کرونایی کشور آبی تر شد/ ۱۰۶ شهر در وضعیت زرد

نقشه کرونایی کشور آبی تر شد/ ۱۰۶ شهر در وضعیت زرد
2022-06-17T20:19:52+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، نقشه کرونایی کشور از رنگ زرد تقریبا خالی شده و تعداد شهرهای زرد کرونایی به ۱۰۶ مورد رسیده است.

نقشه کرونایی کشور آبی تر شد/ فقط ۱۱۳ شهر زرد رنگ داریم

نقشه کرونایی کشور آبی تر شد/ فقط ۱۱۳ شهر زرد رنگ داریم
2022-06-10T19:53:13+04:30
تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور اعلام شد.

تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور اعلام شد/۳۰۱ شهر در وضعیت آبی

تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور اعلام شد/۳۰۱ شهر در وضعیت آبی
2022-06-03T18:45:32+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، طبق رنگ بندی نقشه کرونایی کشور، ۳۰۱ شهر در وضعیت آبی قرار دارند.

اعلام تازه ترین نقشه رنگ بندی کرونایی/ ۲شهر دیگر آبی شدند

اعلام تازه ترین نقشه رنگ بندی کرونایی/ ۲شهر دیگر آبی شدند
2022-05-27T20:03:49+04:30
وزارت بهداشت، تازه ترین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور را اعلام کرد که بر همین اساس ۲ شهر دیگر آبی شدند.

اعلام تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی/ ۲ شهر دیگر آبی شدند

اعلام تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی/ ۲ شهر دیگر آبی شدند
2022-05-27T19:50:29+04:30
وزارت بهداشت، تازه ترین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور را اعلام کرد که بر همین اساس، ۲ شهر دیگر آبی شدند.

آخرین نقشه رنگ‌بندی کرونایی کشور اعلام شد/ فقط دو شهر دیگر آبی شدند

آخرین نقشه رنگ‌بندی کرونایی کشور اعلام شد/ فقط دو شهر دیگر آبی شدند
2022-05-27T19:37:10+04:30
وزارت بهداشت، تازه ترین نقشه رنگ بندی کرونایی کشور را اعلام کرد.

تازه ترین رنگ‌ بندی نقشه کرونایی کشور اعلام شد

تازه ترین رنگ‌ بندی نقشه کرونایی کشور اعلام شد
2022-05-27T19:23:48+04:30
وزارت بهداشت، تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور را اعلام کرد.

نقشه کرونایی کشور آبی تر شد

نقشه کرونایی کشور آبی تر شد
2022-05-20T20:43:55+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، رنگ نقشه کرونایی کشور آبی تر شد.

رنگ نارنجی هم از نقشه کرونایی کشور پاک شد/ ۱۸۹ شهر آبی

رنگ نارنجی هم از نقشه کرونایی کشور پاک شد/ ۱۸۹ شهر آبی
2022-05-13T21:11:56+04:30
تازه ترین رنگ بندی نقشه کرونایی کشور در روز جمعه ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۱، اعلام شد.

افزایش شهرهای آبی کرونایی/ پایتخت همچنان زرد است

افزایش شهرهای آبی کرونایی/ پایتخت همچنان زرد است
2022-05-06T21:34:24+04:30
بر اساس تازه ترین گزارش وزارت بهداشت از نقشه کرونایی کشور، ۱۲۵ شهر در وضعیت آبی قرار گرفته اند.

رنگ قرمز از نقشه کرونایی ایران پاک شد/ تهران همچنان زرد است

رنگ قرمز از نقشه کرونایی ایران پاک شد/ تهران همچنان زرد است
2022-04-29T20:27:26+04:30
بر اساس تازه ترین گزارش وزارت بهداشت، رنگ قرمز از نقشه کرونایی ایران پاک شد.

فقط ۲ شهر قرمز کرونایی داریم/ تهران همچنان زرد است

فقط ۲ شهر قرمز کرونایی داریم/ تهران همچنان زرد است
2022-04-22T20:47:26+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در تازه‌ترین رنگ بندی شهرهای کرونایی، شهر تهران همچنان در وضعیت زرد قرار دارد.

تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت/ کاهش شهرهای آبی رنگ

تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت/ کاهش شهرهای آبی رنگ
2022-04-15T20:47:29+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور دوباره افزایش یافت.

شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت/ تهران همچنان زرد است

شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت/ تهران همچنان زرد است
2022-04-08T18:22:35+04:30
وزارت بهداشت، تازه ترین وضعیت رنگ بندی شهرهای کرونایی را اعلام کرد.

رنگ بندی شهرهای کرونایی تغییر کرد/ کاهش شهرهای قرمز

رنگ بندی شهرهای کرونایی تغییر کرد/ کاهش شهرهای قرمز
2022-04-08T18:09:17+04:30
وزارت بهداشت، تازه ترین وضعیت رنگ بندی شهرهای کرونایی را اعلام کرد.

تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت/ تهران در وضعیت زرد

تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت/ تهران در وضعیت زرد
2022-04-01T18:29:16+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در تازه ترین رنگ بندی کرونایی در کشور، تعداد شهرهای قرمز رنگ افزایش یافت.

رنگ ۵۰ شهر کرونایی آبی شد/ فقط ۲۴ شهر قرمز داریم

رنگ ۵۰ شهر کرونایی آبی شد/ فقط ۲۴ شهر قرمز داریم
2022-03-25T21:49:30+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، فقط ۲۴ شهر کرونایی در وضعیت قرمز قرار دارند.

رنگ ۵۰ شهر کرونایی آبی شد/ فقط ۲۴ شهز قرمز داریم

رنگ ۵۰ شهر کرونایی آبی شد/ فقط ۲۴ شهز قرمز داریم
2022-03-25T21:09:30+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، فقط ۲۴ شهر کرونایی در وضعیت قرمز قرار دارند.

رنگ بندی کرونایی در سفرهای نوروزی اعمال نمی شود

رنگ بندی کرونایی در سفرهای نوروزی اعمال نمی شود
2022-03-20T02:42:49+03:30
سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا گفت: با توجه به کاهش تعداد شهرهای قرمز و انجام گسترده واکسیناسیون، رنگ‌بندی کرونایی برای سفرها نداریم.

فقط ۲۹ شهر قرمز کرونایی داریم/ تهران زرد شد

فقط ۲۹ شهر قرمز کرونایی داریم/ تهران زرد شد
2022-03-18T22:22:51+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز کرونایی رو به کاهش است.

تعداد شهرهای قرمز ۲ رقمی شد/ تهران نارنجی است

تعداد شهرهای قرمز ۲ رقمی شد/ تهران نارنجی است
2022-03-11T19:16:10+03:30
بر اساس جدیدترین به روز رسانی ها، تعداد شهرهای با وضعیت قرمز از ۱۴۸ به ۹۹ شهر کاهش یافت.

رنگ‌ ۳ شهرستان آبی شد/ خروج ۳۶ شهر از وضعیت قرمز

رنگ‌ ۳ شهرستان آبی شد/ خروج ۳۶ شهر از وضعیت قرمز
2022-03-04T18:49:30+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای آبی در نقشه کرونایی کشور افزایش یافت.

رنگ‌ نقشه کرونایی آبی تر شد/ خروج ۳۶ شهر از وضعیت قرمز

رنگ‌ نقشه کرونایی آبی تر شد/ خروج ۳۶ شهر از وضعیت قرمز
2022-03-04T18:36:10+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای آبی در نقشه کرونایی کشور افزایش یافت.

تعداد شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت/ تهران نارنجی شد

تعداد شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت/ تهران نارنجی شد
2022-02-25T19:09:36+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور کاهش یافت.

تعداد شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت/ یک شهر آبی شد

تعداد شهرهای قرمز کرونایی کاهش یافت/ یک شهر آبی شد
2022-02-25T18:56:15+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور کاهش یافت.

رنگ ۳۳۷ شهر کرونایی در کشور قرمز شد

رنگ ۳۳۷ شهر کرونایی در کشور قرمز شد
2022-02-18T18:56:08+03:30
بر اساس اعلام مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت.

رنگ آبی از نقشه کرونایی کشور پاک شد/ ۲۴۷ شهر در وضعیت قرمز

رنگ آبی از نقشه کرونایی کشور پاک شد/ ۲۴۷ شهر در وضعیت قرمز
2022-02-11T18:09:33+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی در کشور به ۲۴۷ مورد افزایش یافت.

رنگ آبی از نقشه کرونایی کشور پاک شد/ ۲۴۷ شهر در وضعیت قرمز

رنگ آبی از نقشه کرونایی کشور پاک شد/ ۲۴۷ شهر   در وضعیت قرمز
2022-02-11T17:56:14+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی در کشور به ۲۴۷ مورد افزایش یافت.

چرا رنگ بندی کرونا بدون «ماسک» اعلام می شود

چرا رنگ بندی کرونا بدون «ماسک» اعلام می شود
2022-02-05T12:02:51+03:30
معاون وزیر بهداشت، در ارتباط با تغییر وضعیت اعلام رنگ بندی کرونایی در کشور، توضیحاتی ارائه داد.

کرونا در ۱۲۰ شهر قرمز شد/ ۸ شهر در وضعیت آبی

کرونا در ۱۲۰ شهر قرمز شد/ ۸ شهر در وضعیت آبی
2022-02-04T23:02:54+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، با تشدید شیوع اومیکرون در کشور، تعداد شهرهای قرمز کرونایی به ۱۲۰ شهر افزایش یافت.

رنگ ۱۲۰ شهر کشور قرمز شد/کاهش تعداد شهرهای آبی

رنگ ۱۲۰ شهر کشور قرمز شد/کاهش تعداد شهرهای آبی
2022-02-04T22:49:35+03:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، با تشدید شیوع اومیکرون در کشور، تعداد شهرهای قرمز کرونایی به ۱۲۰ شهر افزایش یافت.

رنگ ۷۷ شهر قرمز شد/فقط ۱۱ شهر آبی داریم

رنگ ۷۷ شهر قرمز شد/فقط ۱۱ شهر آبی داریم
2022-02-03T05:49:32+03:30
تعداد شهرهای قرمز کرونایی در کشور همچنان رو به افزایش است.

تعداد شهرهای قرمز کرونایی ۲ برابر شد/ ۶۱ شهر در وضعیت نارنجی

تعداد شهرهای قرمز کرونایی ۲ برابر شد/ ۶۱ شهر در وضعیت نارنجی
2022-01-30T19:57:31+03:30
بر اساس اپلیکیشن ماسک، تعداد شهرهای قرمز کرونایی ظرف یک هفته گذشته، ۲ برابر شد و به ۱۵ شهر افزایش یافت.

تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت/ تهران نارنجی شد

تعداد شهرهای قرمز کرونایی افزایش یافت/ تهران نارنجی شد
2022-01-28T08:08:11+03:30
تعداد شهرستان‌های قرمز و نارنجی در نقشه کرونایی کشور رو به افزایش است.

نقشه کرونایی کشور دوباره «نارنجی» شد

نقشه کرونایی کشور دوباره «نارنجی» شد
2022-01-24T08:33:46+03:30
نقشه کرونایی کشور که چند هفته ای بود در شرایط زرد و آبی قرار داشت، دوباره رنگ «نارنجی» به خود گرفت.

رنگ ۳۲۱ شهرستان آبی شد/ نقطه قرمز کرونایی نداریم

رنگ ۳۲۱ شهرستان آبی شد/ نقطه قرمز کرونایی نداریم
2021-12-11T07:50:50+03:30
بر اساس تازه ترین رنگ بندی اپلیکشین ماسک، ۳۲۱ شهرستان کشور در وضعیت آبی قرار دارند.

کرونا در ۲ شهرستان قرمز شد/ تهران و ۱۴ مرکز استان آبی شدند

کرونا در ۲ شهرستان قرمز شد/ تهران و ۱۴ مرکز استان آبی شدند
2021-12-03T18:59:12+03:30
بر اساس رنگ‌بندی جدید کرونایی مناطق مختلف کشور، تهران و ۱۴ مرکز استان دیگر در وضعیت آبی کرونا قرار گرفتند.

تهران و ۱۴ مرکز استان دیگر در وضعیت آبی کرونا

تهران و ۱۴ مرکز استان دیگر در وضعیت آبی کرونا
2021-12-03T18:32:32+03:30
بر اساس رنگ‌بندی جدید کرونایی مناطق مختلف کشور، تهران و ۱۴ مرکز استان دیگر در وضعیت آبی کرونا قرار گرفتند.

ایران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد/ ۲۱۹ شهر آبی

ایران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد/ ۲۱۹ شهر آبی
2021-11-26T11:49:11+03:30
بر اساس شاخص‌های اپلیکیشن ماسک، در حال حاضر هیچ نقطه‌ای از کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارد.

ایران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد/۲۱۹ شهر آبی

ایران از وضعیت قرمز کرونایی خارج شد/۲۱۹ شهر آبی
2021-11-26T11:35:51+03:30
بر اساس شاخص های اپلیکیشن ماسک، در حال حاضر هیچ نقطه ای از کشور در وضعیت قرمز کرونایی قرار ندارد.

کاهش شهرهای قرمز کرونایی/ ۱۴۶ شهرستان در وضعیت آبی

کاهش شهرهای قرمز کرونایی/ ۱۴۶ شهرستان در وضعیت آبی
2021-11-20T07:29:13+03:30
طبق تازه‌ترین بررسی‌های اپلیکیشن ماسک، تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی رو به کاهش است.

تازه‌ترین رنگ‌بندی کرونایی اعلام شد/ فقط ۸ شهرستان در وضعیت قرمز

تازه‌ترین رنگ‌بندی کرونایی اعلام شد/ فقط ۸ شهرستان در وضعیت قرمز
2021-11-20T07:15:50+03:30
بر اساس اپلیکیشن ماسک، تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی رو به کاهش است.

تازه ترین رنگ بندی کرونایی اعلام شد/فقط ۸ شهرستان در وضعیت قرمز

تازه ترین رنگ بندی کرونایی اعلام شد/فقط ۸ شهرستان در وضعیت قرمز
2021-11-20T05:55:55+03:30
بر اساس اپلیکیشن ماسک، تعداد شهرستان های قرمز کرونایی رو به کاهش است.

کاهش شهرهای قرمز کرونایی/ ۱۱۳ شهر در وضعیت آبی

کاهش شهرهای قرمز کرونایی/ ۱۱۳ شهر در وضعیت آبی
2021-11-12T16:35:48+03:30
طبق تازه‌ترین بررسی‌های اپلیکیشن ماسک، تعداد شهرستان‌های قرمز کرونایی از ۳۳ شهر به ۲۲ شهر کاهش یافت.

کاهش تعداد شهرستان های قرمز کرونایی/وضعیت مناطق زرد و آبی

کاهش تعداد شهرستان های قرمز کرونایی/وضعیت مناطق زرد و آبی
2021-11-12T16:22:32+03:30
بر اساس نقشه جدید رنگ‌بندی کرونا که از سوی اپلیکیشن ماسک منتشر شده است، شهرستان‌های قرمز کرونایی کاهش یافت.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)