میرنیوز

آمار کرونا

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : آمار کرونا

شناسایی ۱۱۷۳۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۴۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۱۷۳۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۴۴ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-24T14:11:36+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا طی شبانه روز گذشته را ۱۴۴ نفر اعلام کرد.

شناسایی ۱۱۷۳۴بیمار جدید کرونایی/۱۴۴نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۱۷۳۴بیمار جدید کرونایی/۱۴۴نفر دیگر فوت شدند
2021-06-24T13:44:59+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌ های کرونا را طی شبانه روز گذشته۱۴۴ نفر اعلام کرد.

شناسایی ۱۱۰۵۹ بیمار جدید کرونایی/ ۲۲ شهر در وضعیت قرمز

شناسایی ۱۱۰۵۹ بیمار جدید کرونایی/ ۲۲ شهر در وضعیت قرمز
2021-06-23T13:58:22+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه روز گذشته را ۱۱۲ نفر اعلام کرد.

شناسایی ۱۱۷۱۶ بیمار جدید کرونایی/۱۱۶ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۱۷۱۶ بیمار جدید کرونایی/۱۱۶ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-22T14:04:56+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه روز گذشته را ۱۱۶ نفر اعلام کرد.

نامه دستورالعمل اجرایی تزریق واکسن کرونا جعلی است

نامه دستورالعمل اجرایی تزریق واکسن کرونا جعلی است
2021-06-21T16:11:39+04:30
وزارت بهداشت اعلام کرد: نامه منتشر شده تحت عنوان دستورالعمل اجرایی اولویت تزریق واکسن کووید ۱۹ جعلی است.

شناسایی ۱۰۴۸۵ بیمار جدید کرونایی/ ۱۳۶ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۴۸۵ بیمار جدید کرونایی/ ۱۳۶ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-21T14:38:19+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه روز گذشته را ۱۳۶ نفر اعلام کرد.

۹۳۶ هزار و ۳۵۰ نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند

۹۳۶ هزار و ۳۵۰ نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند
2021-06-21T14:24:57+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تاکنون ۹۳۶ هزار و ۳۵۰ نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

شناسایی ۱۰۴۸۵ بیمار جدید کرونایی/۱۳۶ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۴۸۵ بیمار جدید کرونایی/۱۳۶ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-21T14:11:40+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه روز گذشته را ۱۳۶ نفر اعلام کرد.

شناسایی ۸۱۶۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۱۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۱۶۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۱۱ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-20T14:04:59+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه روز گذشته را ۱۱۱ نفر اعلام کرد.

شناسایی ۸۰۱۶۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۱۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۰۱۶۱ بیمار جدید کرونایی/ ۱۱۱ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-20T13:51:38+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه روز گذشته را ۱۱۱ نفر اعلام کرد.

۹۰۶ هزار و ۵۴۶ نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کردند

۹۰۶ هزار و ۵۴۶ نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کردند
2021-06-19T15:04:56+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می دهد که تا کنون فقط ۹۰۶ هزار و ۵۴۶ نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

۹۰۶ هزار و ۵۴۶ نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند

۹۰۶ هزار و ۵۴۶ نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند
2021-06-19T13:58:16+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می دهد که تا کنون فقط ۹۰۶ هزار و ۵۴۶ نفر دوز دوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

شناسایی ۶۴۴۸ بیمار جدید کرونایی/ ۱۰۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۶۴۴۸ بیمار جدید کرونایی/ ۱۰۸ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-19T13:58:16+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه روز گذشته را ۱۰۸ نفر اعلام کرد.

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲۷ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-18T14:18:19+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به فوت ۱۲۷ بیمار مبتلا به ویروس کووید۱۹ در شبانه روز گذشته اعلام کرد که در حال حاضر ۲۲ شهر کشور در وضعیت...

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/۱۲۷نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۱۰۰ بیمار جدید کرونایی/۱۲۷نفر دیگر فوت شدند
2021-06-18T13:51:39+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

۴ میلیون و ۳۶۶ هزار نفر دوز اول واکسن کرونا را زده اند

۴ میلیون و ۳۶۶ هزار نفر دوز اول واکسن کرونا را زده اند
2021-06-17T13:51:40+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می دهد که تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۳۶۶ هزار نفر در کشور دوز اول واکسن کرونا را زده اند.

۱۳۹ نفر دیگر قربانی کرونا شدند/شناسایی ۱۰۲۹۱ بیمار جدید

۱۳۹ نفر دیگر قربانی کرونا شدند/شناسایی ۱۰۲۹۱ بیمار جدید
2021-06-17T13:51:40+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی های کرونا در شبانه روز گذشته را ۱۳۹ نفر اعلام کرد.

شناسایی ۱۰۴۸۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲۹ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۴۸۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲۹ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-16T14:38:15+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به فوت ۱۲۹ بیمار مبتلا به کرونا در شبانه روز گذشته اعلام کرد که مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۲ هزار ...

شناسایی ۱۰۴۸۷ بیمار جدید کرونایی/۱۲۹ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۴۸۷ بیمار جدید کرونایی/۱۲۹ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-16T13:44:55+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

شناسایی ۱۰ هزار و ۲۱۶ بیمار جدید کرونایی/۱۳۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰ هزار و ۲۱۶ بیمار جدید کرونایی/۱۳۴ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-15T14:04:58+04:30
در طول ۲۴ ساعت گذشته، ۱۳۴ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۲ هزار و ۳۵۱ نفر رسید.

شناسایی ۱۰۷۱۵ بیمار جدید کرونایی/ ۱۱۹ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی  ۱۰۷۱۵ بیمار جدید کرونایی/ ۱۱۹ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-14T13:58:15+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۱۹ بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست داده‌اند.

شناسایی ۱۰۷۱۵ بیمار جدید کرونایی/۱۱۹ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی  ۱۰۷۱۵ بیمار جدید کرونایی/۱۱۹ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-14T13:44:55+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: طی شبانه روز گذشته ۱۱۹بیمار مبتلا به کرونا جان خود را از دست داده اند.

روند افزایشی کرونا در ۴ استان/ یک استان گرفتار موج جدید

روند افزایشی کرونا در ۴ استان/ یک استان گرفتار موج جدید
2021-06-13T14:58:20+04:30
سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد و آذربایجان شرقی وضعیت بیماری کرونا دارای روند افزایشی است.

روند افزایشی کرونا در ۴ استان/ یک استان گرفتار موج جدید پاندمی

روند افزایشی کرونا در ۴ استان/ یک استان گرفتار موج جدید پاندمی
2021-06-13T14:45:03+04:30
سخنگوی وزارت بهداشت، گفت: در برخی استان‌ها مانند سیستان و بلوچستان، بوشهر، یزد و آذربایجان شرقی وضعیت بیماری کرونا دارای روند افزایشی است.

شناسایی ۸۱۹۵ بیمار جدید کرونایی/۱۸۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۱۹۵ بیمار جدید کرونایی/۱۸۷ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-13T13:38:24+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

تاکنون ۸۰۲ هزار و ۵۹۴ نفر دوز دوم واکسن کرونا را زده اند

تاکنون ۸۰۲ هزار و ۵۹۴ نفر دوز دوم واکسن کرونا را زده اند
2021-06-12T14:38:15+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۱۰۷ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی۷۴۴۴ بیمار جدید کرونایی/۱۱۵ نفر دیگر قربانی شدند

شناسایی۷۴۴۴ بیمار جدید کرونایی/۱۱۵ نفر دیگر قربانی شدند
2021-06-12T14:11:37+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: در طول ۲۴ ساعت گذشته ۱۱۵ بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند.

۱۱۵ بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند/شناسایی۷۴۴۴ بیمار جدید

۱۱۵ بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند/شناسایی۷۴۴۴ بیمار جدید
2021-06-12T13:58:17+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: در طول ۲۴ ساعت گذشته بیمار کووید ۱۹ جان خود را از دست دادند که مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۱ هزا...

۱۲۴ بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند/ ۱۶ شهر در وضعیت قرمز

۱۲۴ بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند/ ۱۶ شهر در وضعیت قرمز
2021-06-11T13:44:57+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد: در طول ۲۴ ساعت گذشته ۱۲۴ بیمار کووید۱۹ جان خود را از دست دادند که مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۱ ه...

تزریق واکسن کووید ۱۹ در کشور از مرز ۵ میلیون دوز عبور کرد

تزریق واکسن کووید ۱۹ در کشور از مرز ۵ میلیون دوز عبور کرد
2021-06-10T14:04:54+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می دهد که تاکنون بیش از ۵ میلیون و ۳۲ هزار دوز واکسن کووید ۱۹ در کشور تزریق شده است.

۱۵۳ بیمار کرونا جان خود را از دست دادند / ۲۱ میلیون آزمایش تشخیص کووید ۱۹

۱۵۳ بیمار کرونا جان خود را از دست دادند / ۲۱ میلیون آزمایش تشخیص کووید ۱۹
2021-06-10T13:51:35+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن کرونا هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند

تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن کرونا هیچ مشکلی ایجاد نمی‌کند
2021-06-09T14:38:18+04:30
معاون کل وزارت بهداشت گفت: تعیین فاصله چند هفته‌ای بین دو تزریق به این علت است که ایمنی فرد زودتر حاصل شود و تاخیر در تزریق دوز دوم واکسن، هیچ مشکلی ایجاد نم...

شناسایی ۱۰۵۹۸ بیمار جدید کرونایی/ ۱۵۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۵۹۸ بیمار جدید کرونایی/ ۱۵۷ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-09T13:58:15+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به فوت ۱۵۷ بیمار مبتلا به ویروس کووید۱۹ در شبانه روز گذشته، اعلام کرد که در حال حاضر ۱۶ شهر کشور در وضعی...

شناسایی ۸۸۴۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷۹ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۸۴۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷۹ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-08T14:00:04+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته ۱۷۹ بیمار کرونایی جان خود را از دست داده اند.

تزریق واکسن کووید ۱۹ به مرز ۵ میلیون دوز رسید

تزریق واکسن کووید ۱۹ به مرز ۵ میلیون دوز رسید
2021-06-08T13:46:43+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می دهد که تا روز گذشته بیش از ۴ میلیون و ۹۳۵هزار دوز واکسن کرونا در میان جامعه هدف تزریق شده است.

شناسایی ۸۸۴۶ بیمار جدید کرونایی/۱۷۹ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۸۴۶ بیمار جدید کرونایی/۱۷۹ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-08T13:46:42+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته ۱۷۹ بیمار کرونایی جان خود را از دست داده اند.

شناسایی ۴۹۰۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲۰ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۴۹۰۷ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲۰ نفر دیگر فوت شدند
2021-06-07T13:48:41+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت اعلام کرد در شبانه روز گذشته ۱۲۰ بیمار کرونایی جان خود را از دست دادند.

آمار قربانیان کرونا در ایران از مرز ۸۱ هزار نفر عبور کرد/ وضعیت بیماران و بهبود یافتگان

آمار قربانیان کرونا در ایران از مرز ۸۱ هزار نفر عبور کرد/ وضعیت بیماران و بهبود یافتگان
2021-06-06T14:08:36+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت با اشاره به فوت ۱۲۲ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته اعلام کرد که مجموع قربانیان کرونا به ۸۱ هزار و ۶۳ نفر رسید.

۴ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر دوز اول واکسن کرونا را زده اند

۴ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر دوز اول واکسن کرونا را زده اند
2021-06-06T13:55:15+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می‌دهد که بیش از ۴ میلیون و ۲۰۳ هزار نفر تاکنون موفق شده اند دوز اول واکسن کرونا را دریافت کنند.

آمار قربانیان کرونا در ایران از مرز ۸۱ هزار نفر عبور کرد/وضعیت بیماران و بهبود یافتگان

آمار قربانیان کرونا در ایران از مرز ۸۱ هزار نفر عبور کرد/وضعیت بیماران و بهبود یافتگان
2021-06-06T13:55:15+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

ایرانی ها تاکنون ۴ میلیون و ۷۵۸ هزار دوز واکسن زده اند

ایرانی ها تاکنون ۴ میلیون و ۷۵۸ هزار دوز واکسن زده اند
2021-06-05T14:15:16+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می دهد که تا روز گذشته بیش از ۴ میلیون و ۷۵۸ هزار دوز واکسن کووید ۱۹ در بین جمعیت هدف کشور تزریق شده است.

۱۲۸ نفر دیگر قربانی کرونا شدند/ شناسایی ۶۴۴۲ بیمار جدید

۱۲۸ نفر دیگر قربانی کرونا شدند/ شناسایی ۶۴۴۲ بیمار جدید
2021-06-05T14:01:57+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، با اشاره به فوت ۱۲۸ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته اعلام کرد مجموع جان باختگان این بیماری به ۸۰ هزار و ۹۴۱ نفر...

ایرانی ها تاکنون ۴ میلیون و ۶۹۳ هزار دوز واکسن زده اند

ایرانی ها تاکنون ۴ میلیون و ۶۹۳ هزار دوز واکسن زده اند
2021-06-04T14:01:55+04:30
تاکنون بیش از ۴ میلیون و ۶۹۳ هزار دوز واکسن کرونا برای جمعیت هدف کشور تزریق شده است.

۱۵۵ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/شناسایی ۹۲۰۹ بیمار جدید

۱۵۵ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/شناسایی ۹۲۰۹ بیمار جدید
2021-06-04T13:48:39+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

کرونا در شبانه روز گذشته ۱۷۰ قربانی گرفت/ شناسایی ۹۶۵۷ بیمار جدید

کرونا در شبانه روز گذشته ۱۷۰ قربانی گرفت/ شناسایی ۹۶۵۷ بیمار جدید
2021-06-03T13:55:15+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، تازه ترین آمار کرونا در کشورمان را اعلام کرد.

۱۶۱ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۱۱۶۲۰ بیمار جدید

۱۶۱ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ شناسایی ۱۱۶۲۰ بیمار جدید
2021-06-02T14:01:56+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت آخرین آمار بیماران کرونایی در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

۱۷۱ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ از مرز ۲۰ میلیون تست عبور کردیم

۱۷۱ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ از مرز ۲۰ میلیون تست عبور کردیم
2021-06-01T13:55:27+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه روز گذشته را ۱۷۱ نفر اعلام کرد.

۱۷۱ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ از مرز ۱۹ میلیون تست عبور کردیم

۱۷۱ فوتی کرونا در شبانه روز گذشته/ از مرز ۱۹ میلیون تست عبور کردیم
2021-06-01T13:42:05+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار فوتی‌های کرونا در شبانه روز گذشته را ۱۷۱ نفر اعلام کرد.

انتشار سویه های هندی و آفریقایی در مناطق قرمز کرونایی

انتشار سویه های هندی و آفریقایی در مناطق قرمز کرونایی
2021-06-01T13:15:23+04:30
سخنگوی وزارت بهداشت، نسبت به انتشار سویه های هندی و آفریقایی در مناطق قرمز کرونایی کشور هشدار داد.

هر موج بیماری چقدر طول می‌کشد/ تجربه سهمگین ترین موج کرونا

هر موج بیماری چقدر طول می‌کشد/ تجربه سهمگین ترین موج کرونا
2021-06-01T07:15:23+04:30
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران، در ارتباط با ویژگی های موج چهارم کرونا توضیحاتی ارائه داد.

ایرانی ها تاکنون ۴ میلیون و ۱۶۶ هزار دوز واکسن کرونا زده اند

ایرانی ها تاکنون ۴ میلیون و ۱۶۶ هزار دوز واکسن کرونا زده اند
2021-05-31T14:42:08+04:30
طبق گزارش وزارت بهداشت، تا روز گذشته بیش از ۴ میلیون و ۱۶۶ هزار دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی ۱۱۰۴۲ بیمار جدید کرونایی/۲۱۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۱۰۴۲ بیمار جدید کرونایی/۲۱۷ نفر دیگر فوت شدند
2021-05-31T13:35:22+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت، آمار کرونا در شبانه روز گذشته را اعلام کرد.

شناسایی ۸۸۷۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۹۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۸۷۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۹۸ نفر دیگر فوت شدند
2021-05-30T13:55:20+04:30
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت بهداشت از فوت ۱۹۸ بیمار کرونایی در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و اعلام کرد تا کنون ۷۹ هزار و ۹۳۹ نفر در اثر ابتلا به ویروس کوو...

زمان خروج از موج چهارم کرونا/ کدام ویروس غالب بود

زمان خروج از موج چهارم کرونا/ کدام ویروس غالب بود
2021-05-30T09:02:04+04:30
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، از موج چهارم کرونا به عنوان بزرگ‌ترین و طولانی ترین موج بیماری کووید ۱۹ در کشور نام برد.

زمان خروج از موج چهارم کرونا/بیماران گرفتار کدام ویروس بودند

زمان خروج از موج چهارم کرونا/بیماران گرفتار کدام ویروس بودند
2021-05-30T08:48:42+04:30
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، از موج چهارم کرونا به عنوان بزرگ ترین و طولانی ترین موج بیماری کووید ۱۹ در کشور نام برد.

موج چهارم کرونا تا پایان خرداد با ما خواهد بود

موج چهارم کرونا تا پایان خرداد با ما خواهد بود
2021-05-30T08:22:00+04:30
معاون درمان ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران، از موج چهارم کرونا به عنوان بزرگ ترین و طولانی ترین موج بیماری کووید ۱۹ در کشور نام برد.

احتمال تردد افراد مبتلا به ویروس های جهش یافته در تهران/وضعیت پایتخت شکننده است

احتمال تردد افراد مبتلا به ویروس های جهش یافته در تهران/وضعیت پایتخت شکننده است
2021-05-29T21:02:01+04:30
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه ۸۳ درصد مرگ و میر بیماران کرونایی مربوط به افراد بالای ۶۵ سال است، بر اولویت قرار دادن این گروه س...

احتمال تردد افراد مبتلا به سویه های جدید در تهران/وضعیت پایتخت شکننده است

احتمال تردد افراد مبتلا به سویه های جدید در تهران/وضعیت پایتخت شکننده است
2021-05-29T20:22:02+04:30
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه ۸۳ درصد مرگ و میر بیماران کرونایی مربوط به افراد بالای ۶۵ سال است، بر اولویت قرار دادن این گروه س...

۸۳ درصد مرگ های کرونایی در سنین بالای ۶۵ سال رخ می دهد

۸۳ درصد مرگ های کرونایی در سنین بالای ۶۵ سال رخ می دهد
2021-05-29T20:08:41+04:30
فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کلانشهر تهران با بیان اینکه ۸۳ درصد مرگ و میر بیماران کرونایی مربوط به افراد بالای ۶۵ سال است، بر اولویت قرار دادن این گروه س...

ایرانی ها تاکنون ۳ میلیون و ۸۴۶ هزار دوز واکسن کرونا زده اند

ایرانی ها تاکنون ۳ میلیون و ۸۴۶ هزار دوز واکسن کرونا زده اند
2021-05-29T14:48:43+04:30
گزارش های روزانه وزارت بهداشت نشان می دهد که تا روز گذشته سه میلیون و ۸۴۶ هزار و ۵۲۰ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)