میرنیوز

آمار کرونا

آخرین اخبار علمی دارای کلمه کلیدی : آمار کرونا

شناسایی ۲۶۲ بیمار جدید کرونایی در کشور / ۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۶۲ بیمار جدید کرونایی در کشور /  ۷ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-28T15:22:58+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۳۰۸ بیمار جدید کرونایی/ ۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۰۸ بیمار جدید کرونایی/ ۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-26T15:22:22+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۴۱۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۴۱۶ بیمار جدید کرونایی/ ۱۲ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-25T14:42:16+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۱۶ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۳۹۷ بیمار جدید کرونایی/۱۵ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۹۷ بیمار جدید کرونایی/۱۵ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-24T13:49:30+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۵ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

روند نزولی مرگ های کرونایی در کشور/ ۳ فوتی در شبانه روز گذشته

روند نزولی مرگ های کرونایی در کشور/ ۳ فوتی در شبانه روز گذشته
2022-09-23T14:36:11+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۲۱ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

فوتی های روزانه کرونا تک رقمی شد/ شناسایی ۵۰۴ بیمار جدید

فوتی های روزانه کرونا تک رقمی شد/ شناسایی ۵۰۴ بیمار جدید
2022-09-22T14:56:13+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۸۱۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۱۱ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-21T14:29:52+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸۱۱ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

آمار روزانه کرونا دوباره بالا رفت/ ۹۹۲ بیمار جدید و ۲۵ فوتی

آمار روزانه کرونا دوباره بالا رفت/ ۹۹۲ بیمار جدید و ۲۵ فوتی
2022-09-20T14:22:50+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۹۲ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۷۲۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۷۲۶ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۱۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-19T14:29:31+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۲۶ بیمار مبتلا به کرونا در کشور فوت شدند.

شناسایی ۲۸۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/۱۴ فوتی در شبانه روز گذشته

شناسایی ۲۸۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/۱۴ فوتی در شبانه روز گذشته
2022-09-18T14:02:51+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۸۹ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۳۰۳ بیمار جدید کرونایی در کشور/۱۴ فوتی در شبانه روز گذشته

شناسایی ۳۰۳ بیمار جدید کرونایی در کشور/۱۴ فوتی در شبانه روز گذشته
2022-09-17T13:56:10+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۰۳ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

۲۰ استان بدون مرگ و میر کرونا/ ۱۰ استان فقط یک فوتی داشته اند

۲۰ استان بدون مرگ و میر کرونا/ ۱۰ استان فقط یک فوتی داشته اند
2022-09-16T13:49:32+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۰ استان کشور بدون فوتی کرونا بوده اند.

فوتی های روزانه کرونا بازهم کاهش یافت/ ۲۳ استان بدون مرگ و میر

فوتی های روزانه کرونا بازهم کاهش یافت/ ۲۳ استان بدون مرگ و میر
2022-09-15T14:09:28+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۲۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

فوتی های روزانه کرونا ۲ رقمی شد/ ۲۳ استان بدون مرگ و میر

فوتی های روزانه کرونا ۲ رقمی شد/ ۲۳ استان بدون مرگ و میر
2022-09-15T13:56:11+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۲۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

آمار بیماران کرونایی در ایران به ۷ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر رسید

آمار بیماران کرونایی در ایران به ۷ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر رسید
2022-09-14T14:16:20+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، تاکنون ۷ میلیون و ۵۴۱ هزار نفر در کشور مبتلا به کرونا شده اند.

شناسایی ۶۱۸ بیمار جدید کرونایی در کشور/۲۲ نفر دیگر جان باختند

شناسایی ۶۱۸ بیمار جدید کرونایی در کشور/۲۲ نفر دیگر جان باختند
2022-09-13T14:36:21+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۱۸ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده اند.

۱۶ استان بدون فوتی کرونا/ ۱۰ استان فقط یک مرگ در شبانه روز گذشته

۱۶ استان بدون فوتی کرونا/ ۱۰ استان فقط یک مرگ در شبانه روز گذشته
2022-09-12T14:22:57+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸۷۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده اند.

شناسایی ۸۷۷ بیمار جدید کرونایی/۲۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۷۷ بیمار جدید کرونایی/۲۱ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-12T14:09:33+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۸۷۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده اند.

شناسایی ۶۹۶ بیمار جدید کرونایی/ ۲۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۶۹۶ بیمار جدید کرونایی/ ۲۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-11T13:35:16+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز ۶۹۶ گذشته بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۳۴۴ بیمار جدید کرونایی / ۱۹ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۴۴ بیمار جدید کرونایی / ۱۹ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-10T14:35:13+04:30
براساس اعلام وزارت بهداشت، ۳۴۴ بیمار جدید کرونایی در کشور طی شبانه روز گذشته شناسایی شده است.

شناسایی ۳۴۴ بیمار جدید کرونایی / ۱۹ استان بدون مرگ و میر

شناسایی ۳۴۴ بیمار جدید کرونایی / ۱۹ استان بدون مرگ و میر
2022-09-10T13:55:15+04:30
براساس اعلام وزارت بهداشت، ۳۴۴ بیمار جدید کرونایی در کشور طی شبانه روز گذشته شناسایی شده است.

شناسایی ۷۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷ استان بدون مرگ و میر

شناسایی ۷۰۰ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷ استان بدون مرگ و میر
2022-09-09T13:48:43+04:30
براساس اعلام وزارت بهداشت، ۷۰۰ بیمار جدید کرونایی در کشور طی شبانه روز گذشته شناسایی شده است.

شناسایی ۸۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۲۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۸۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۲۳ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-08T13:55:17+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۳ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

۱۰۹۰ بیمار جدید کرونایی / ۲۹ نفر دیگر فوت شدند

۱۰۹۰ بیمار جدید کرونایی / ۲۹ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-08T09:56:14+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۰۹۰ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده است.

شناسایی ۹۴۵ بیمار جدید کرونایی/ ۱۳ استان بدون فوتی

شناسایی ۹۴۵ بیمار جدید کرونایی/ ۱۳ استان بدون فوتی
2022-09-08T09:56:08+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۴۵ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شده است.

شناسایی ۱۱۶۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۱۶۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-04T13:48:48+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۱۶۳ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

کاهش آمار بیماران جدید کرونایی/ ۱۴۶ نفر بستری شدند

کاهش آمار بیماران جدید کرونایی/ ۱۴۶ نفر بستری شدند
2022-09-03T14:08:47+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۳۲ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

۳۷ هزار و ۸۹۷ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۳۷ هزار و ۸۹۷ دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-09-03T13:55:26+04:30
بر اساس گزارش وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۷ هزار و ۸۹۷ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

کاهش آمار شناسایی بیماران کرونایی / ۳۰ نفر دیگر فوت شدند

کاهش آمار شناسایی بیماران کرونایی / ۳۰ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-03T13:42:09+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۳۲ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۰۶۷ بیمار جدید کرونایی/ ۲۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۰۶۷ بیمار جدید کرونایی/ ۲۳ نفر دیگر فوت شدند
2022-09-02T13:48:51+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۰۶۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷ استان بدون مرگ و میر

شناسایی ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷ استان بدون مرگ و میر
2022-09-01T14:35:34+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷ استان بدون مرک و میر

شناسایی ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی/ ۱۷ استان بدون مرک و میر
2022-09-01T14:22:12+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۳۶۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۴۶۲ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۳۴۹ نفر بستری شدند

شناسایی ۱۴۶۲ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۳۴۹ نفر بستری شدند
2022-08-31T14:02:08+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۴۶۲ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد که ۳۴۹ نفر آنها در بیمارستان ها بستری شده اند.

شناسایی ۱۸۷۱ بیمار جدید کرونایی/ ۴۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۸۷۱ بیمار جدید کرونایی/ ۴۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-30T13:55:27+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۸۷۱ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۹۶۶ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۹۶۶ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-29T14:35:26+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹۶۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۱۹۶۶ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۹۶۶ بیمار جدید کرونایی/ ۴۸نفر دیگر فوت شدند
2022-08-29T14:08:45+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۱۹۶۶ بیمار جدید مبتلا به کرونا در کشور شناسایی شد.

کاهش مرگ های کرونایی در هفته آخر مرداد ۱۴۰۱

کاهش مرگ های کرونایی در هفته آخر مرداد ۱۴۰۱
2022-08-29T11:08:43+04:30
بنابر اعلام مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، روند بستری ها و فوتی های کرونا در هفته آخر مرداد ۱۴۰۱، کاهشی بوده است.

شناسایی ۱۶۹۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۱۶۹۳ بیمار جدید کرونایی/ ۴۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-28T14:02:07+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۴ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

آمار روزانه بیماران کرونایی ۳ رقمی شد/ ۳۷ نفر فوت شدند

آمار روزانه بیماران کرونایی ۳ رقمی شد/ ۳۷ نفر فوت شدند
2022-08-27T14:08:47+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۷۶ بیمار کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۲۰۱۹ بیمار جدید کرونایی/ ۱۵ استان بدون فوتی

شناسایی ۲۰۱۹ بیمار جدید کرونایی/ ۱۵ استان بدون فوتی
2022-08-26T15:08:52+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۰۱۹ بیمار کرونایی در کشور شناسایی و ۵۲۴ نفر آنها در بیمارستان ها بستری شدند.

شناسایی ۲۳۷۸ بیمار جدید کرونایی/ ۶۲ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۳۷۸ بیمار جدید کرونایی/ ۶۲ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-25T14:35:28+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۲ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۲۶۶۷ بیمار جدید کرونایی/ ۴۵ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۶۶۷ بیمار جدید کرونایی/ ۴۵ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-24T14:28:49+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۲۶۶۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۳۲۲۷بیمار جدید کرونایی/ ۵۶ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۲۲۷بیمار جدید کرونایی/ ۵۶ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-23T14:15:30+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۲۲۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۳۲۴۵ بیمار جدید کرونایی / ۵۵ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۲۴۵ بیمار جدید کرونایی / ۵۵ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-23T09:03:12+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۲۴۵ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

۷۹ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است

۷۹ هزار دوز واکسن کرونا در شبانه روز گذشته تزریق شده است
2022-08-23T09:03:03+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت،در شبانه روز گذشته ۷۸ هزار و ۹۵۶ دوز واکسن کرونا در کشور تزریق شده است.

شناسایی ۳۶۹۰ بیمار جدید کرونایی/ ۶۶ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۶۹۰ بیمار جدید کرونایی/ ۶۶ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-19T14:01:15+04:30
بر اساس اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۶ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۴۵۲۷ بیمار جدید کرونایی/ ۶۲ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۴۵۲۷ بیمار جدید کرونایی/ ۶۲ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-18T15:21:08+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۵۲۷ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۴۸۲۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۷ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۴۸۲۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۷ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-17T13:18:34+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۷ بیمار کرونایی در کشور فوت شده اند.

فوت ۷۸ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/ ۱۱۱۳ نفر بستری شدند

فوت ۷۸ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/ ۱۱۱۳ نفر بستری شدند
2022-08-16T14:31:48+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۹۷۲ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد که ۱۱۱۳ نفر آنها بستری شده اند.

شناسایی ۷۳۴۸ بیمار جدید کرونایی در کشور / ۷۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۷۳۴۸ بیمار جدید کرونایی در کشور / ۷۱ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-15T14:31:55+04:30
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شناسایی ۷۳۴۸ بیمار جدید کرونایی طی شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.

شناسایی ۶۲۷۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۸۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۶۲۷۹ بیمار جدید کرونایی در کشور/ ۸۳ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-14T14:17:20+04:30
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شناسایی ۶۲۷۹ بیمار جدید کرونایی طی شبانه روز گذشته در کشور خبر داد.

شناسایی ۳۳۱۵ بیمار جدید کرونایی / ۵۵ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی  ۳۳۱۵ بیمار جدید کرونایی / ۵۵ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-13T14:10:38+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۳۱۵ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۶۴۰۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۸ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۶۴۰۴ بیمار جدید کرونایی/ ۶۸ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-12T14:50:47+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۴۰۴ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

شناسایی ۷۳۹۶ بیمار جدید کرونایی/ ۸۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۷۳۹۶ بیمار جدید کرونایی/ ۸۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-11T14:03:59+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۷۳۹۶ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.

فوت ۹۰ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/ ۱۰۷۸ نفر بستری شدند

فوت ۹۰ بیمار کرونایی در شبانه روز گذشته/ ۱۰۷۸ نفر بستری شدند
2022-08-10T14:53:17+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۹۰ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۵۶۳۵ بیمار جدید کرونایی/ ۹۰ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۵۶۳۵ بیمار جدید کرونایی/ ۹۰ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-10T14:39:58+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۶۳۵ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۲۳۴۳ بیمار جدید کرونایی / ۴۹ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۲۳۴۳  بیمار جدید کرونایی / ۴۹ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-09T14:33:15+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۴۹ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۳۳۷۹ بیمار جدید کرونایی / ۵۴ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۳۷۹ بیمار جدید کرونایی / ۵۴ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-08T13:46:33+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۵۴ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۵۴۷۷ بیمار جدید کرونایی/ ۶۳ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۵۴۷۷ بیمار جدید کرونایی/ ۶۳ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-07T14:01:17+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۶۳ بیمار کرونایی در کشور فوت شدند.

شناسایی ۳۴۶۰ بیمار جدید کرونایی/۶۱ نفر دیگر فوت شدند

شناسایی ۳۴۶۰ بیمار جدید کرونایی/۶۱ نفر دیگر فوت شدند
2022-08-06T13:47:50+04:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در شبانه روز گذشته ۳۴۶۰ بیمار جدید کرونایی در کشور شناسایی شد.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)