میرنیوز

سهم مقالات اعضای هیات علمی در پژوهشگاه‌ها اعلام شد/ پر مقاله‌ترین پژوهشگاه‌های کشور را بشناسید

سهم مقالات اعضای هیات علمی در پژوهشگاه‌ها اعلام شد/ پر مقاله‌ترین پژوهشگاه‌های کشور را بشناسید 2024-07-08T11:02:56+03:30

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، به گفته دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس مؤسسه ISC؛ انتشار مقالات بین‌المللی در راستای مرجعیت و دیپلماسی علمی و فناوری اهمیت دارد. بهره‌وری کمی و کیفی مقالات منتشر شده در چند شاخص قابل سنجش است. ضریب تأثیر مجلات به‌عنوان یک شاخص کیفی همواره مورد توجه محققان قرار دارد.

مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام(ISC) به عنوان سومین پایگاه استنادی مستقل جهان بعد از دو پایگاه اسکوپوس و WoS، رسالت پاسخگویی به بخشی از نیازهای علمی، پژوهشی و فناوری کشور در زمینه هدایت، سنجش، ارزیابی و رصد علم و فناوری یا ایران، منطقه و کشورهای اسلامی جهان را بر عهده دارد. با توجه به اینکه پایگاه‌های اطلاعاتی عمدتاً تحت سلطه کشورهای غربی است و با توجه به تاکید مقام معظم رهبری بر راه اندازی یک پایگاه استنادی برای کشورهای اسلامی، پایگاه ISC راه اندازی شد.

بهره‌وری در مؤسسات آموزشی و پژوهشی نیز مانند سایر سازمان‌ها باید مورد بررسی و مطالعه قرار گیرد و از آن‌جایی‌که یکی از مهم‌ترین کارکردهای مؤسسات پژوهشی، انجام پژوهش است، بررسی بهره‌وری این دسته از مؤسسات، می‌تواند بر اساس بروندادهای پژوهشی صورت گیرد. از آنجایی که مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) متولی رتبه‌بندی دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های کشور است، بر مبنای نتایج رتبه‌بندی اعلامی سال ۱۴۰۲ بهره وری کمی و کیفی انتشار مقالات مؤسسات پژوهشی کشور در پایگاه‌های بین المللی WoS و ISC سنجیده شده است.

مقالاتی که در این بررسی مورد نظر بوده‌اند، مربوط به سال ۱۳۹۹ (۲۰۲۰ میلادی) است. این سال آخرین سالی است که داده‌های آن در بانک اطلاعاتی رتبه‌بندی موجود است و در آخرین رتبه‌بندی مؤسسات پژوهشی ایران نیز لحاظ شده است. شاخص‌های مورد بررسی در این بررسی شاخص‌های کمی و کیفی است که به صورت کلی و سرانه مورد محاسبه قرار گرفته است و شامل شاخص‌هایی از قبیل تعداد کل مقالات، مقالات نشریات Q۱ و سرانه مقالات اعضای هیأت علمی، سرانه مقالات نشریات Q۱ و چندین شاخص دیگر است.

جدول ۱. تعداد پژوهشگاه‌های حاضر در رتبه‌بندی بندی ملی ISC به تفکیک گونه

موضوع

تعداد

علوم پایه و کشاورزی

۷

فنی و مهندسی

۲۳

هنر و علوم‌انسانی

۳۳

کل پژوهشگاه‌ها

۶۳

نمودارهای ۱ و ۲ سرانه مقالات اعضای هیأت علمی پژوهشگاه‌ها را به تفکیک گونه‌بندی موضوعی در پایگاه‌های WoS و ISC نشان می‌دهد.

پژوهشگاه‌های حوزه فنی و مهندسی

پر مقاله‌ترین پژوهشگاه‌های کشور را بشناسید

پژوهشگاه‌های حوزه علوم پایه و کشاورزی

پر مقاله‌ترین پژوهشگاه‌های کشور را بشناسید

پژوهشگاه‌های حوزه هنر و علوم‌انسانی

پر مقاله‌ترین پژوهشگاه‌های کشور را بشناسید

نمودار یک. سرانه مقالات اعضای هیأت علمی در پایگاه WoS

پژوهشگاه‌های حوزه فنی و مهندسی

پر مقاله‌ترین پژوهشگاه‌های کشور را بشناسید

پژوهشگاه‌های حوزه علوم پایه و کشاورزی

پر مقاله‌ترین پژوهشگاه‌های کشور را بشناسید

پژوهشگاه‌های حوزه هنر و علوم‌انسانی

پر مقاله‌ترین پژوهشگاه‌های کشور را بشناسید

نمودار ۲. سرانه مقالات اعضای هیأت علمی در پایگاه ISC

در جدول ۲ میانگین شاخص‌های مورد بررسی برای کل پژوهشگاه‌ها و هر یک از گونه‌های پژوهشگاه‌ها به تفکیک، قابل مشاهده است. همان‌گونه که در این جدول ملاحظه می‌شود، پژوهشگاه‌های علوم پایه و کشاورزی به لحاظ میانگین تعداد کل مقالات، تعداد مقالات Q۱، مقالات با مشارکت بین‌المللی و مقالات نمایه نیچر رتبه اول را دارند اما در متوسط ضریب تأثیر پژوهشگاه‌های فنی و مهندسی، حائز رتبه اول شده‌اند که نشان می‌دهد پژوهشگران این حوزه مقالات خود را در نشریات با ضریب تأثیر بالاتری به چاپ رسانده‌اند. در سرانه مقالات نیز به همین ترتیب پژوهشگاه‌های علوم پایه و کشاورزی در صدر قرار دارند.

جدول ۲ میانگین شاخص‌ها در پژوهشگاه‌های حاضر در رتبه‌بندی ۱۴۰۱-۱۴۰۰

شاخص

کل پژوهشگاه‌ها

علوم پایه و کشاورزی

فنی و مهندسی

هنر و علوم‌انسانی

تعداد

تعداد کل مقالات

۵۳

۱۸۳

۸۳

۳.۶

متوسط مقالات

۱۸

۶۱

۳۰

۰.۴۵

متوسط ضریب تأثیر

۱.۹

۲.۶

۳

۰.۹

مقالات با مشارکت بین‌المللی

۱۴

۵۹

۱۹

۰.۷۵

مقالات نمایه نیچر

۱.۶

۱۳

۰.۳۵

۰.۰۶

هم‌انتشاری با صنعت صنعت

۰.۴

۰.۹

۰.۷

۰.۰۳

سرانه

سرانه مقالات اعضای هیأت علمی

۰.۸

۲

۱.۴

۰.۱۵

سرانه مقالات اعضای هیأت علمی

۰.۲۶

۰.۶

۰.۵

۰.۰۲

سرانه مقالات با مشارکت بین‌المللی اعضای هیأت علمی

۰.۲

۰.۷

۰.۴

۰.۰۲۵

در جدول ۳ میانگین انتشارات پژوهشگاه‌ها در پایگاه ISC لحاظ محاسبه شده و برای تعداد کل و هر یک از گونه‌ها به تفکیک آورده شده است. همانگونه که در این جدول نشان داده شده است، به لحاظ میانگین تعداد کل مقالات و تعداد مقالات Q۱ در ISC نیز به لحاظ سرانه پژوهشگاه‌های علوم پایه و کشاورزی در رتبه اول قرار دارند.

جدول ۳. میانگین انتشارات پژوهشگاه‌ها در پایگاه ISC

شاخص

کل پژوهشگاه‌ها

علوم پایه و کشاورزی

فنی و مهندسی

هنر و علوم‌انسانی

تعداد

تعداد کل مقالات

۵۱.۰۹

۱۰۵.۲۸

۴۷.۹۵

۴۱.۷۸

متوسط مقالات

۸.۰۷

۲۸.۷۱

۵.۱۷

۵.۷۲

سرانه

سرانه مقالات اعضای هیأت علمی

۱.۲۲

۱.۴۸

۱

۱.۳۲

سرانه مقالات اعضای هیأت علمی

۰.۱۹

۰.۳

۰.۱۲

۰.۲۱

برای اطلاع از متن کامل گزارش «بهره‌وری پژوهشگاه‌های کشور در تولید مقالات علمی نمایه شده در پایگاه‌های بین‌المللی WoS و ISC» منتشر شده توسط ISC در این لینک قابل مشاهده است.

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار علمی

رباتی که اعضای خود را قطع می کند و دوباره می چسباند

رباتی که اعضای خود را قطع می کند و دوباره می چسباند
2024-07-15T14:36:18+03:30
 محققان رباتیک در دانشگاه ییل یک قابلیت جدید و غیرمنتظره برای نرم ربات ابداع کرده که به آنها امکان قطع عضو و اتصال دوباره آن را داده اند.

آیین‌نامه شاخص‌های اعتبارات دانشگاه‌ها تدوین می‌شود

آیین‌نامه شاخص‌های اعتبارات دانشگاه‌ها تدوین می‌شود
2024-07-15T14:22:59+03:30
در راستای عمل به بند الف ماده ۹۶ قانون برنامه هفتم توسعه نخستین جلسه کارگروه تدوین آیین‌نامه شاخص‌های اعتبارات دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی و پژوهشی به میز...

ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت نباید باعث چند دستگی شود

ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت نباید باعث چند دستگی شود
2024-07-15T12:09:39+03:30
روابط عمومی سازمان نظام پرستاری درباره ابلاغ آیین نامه ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت توضیحاتی را منتشر کرد.

دارویی که ۱۰۰ درصد از ایدز جلوگیری می‌کند

دارویی که ۱۰۰ درصد از ایدز جلوگیری می‌کند
2024-07-15T11:56:18+03:30
نتایج یک آزمایش بالینی در آفریقای جنوبی و اوگاندا نشان می دهد یک داروی تزریقی پیشگیری جدید اچ آی وی بهتر از ۲ داروی دیگر PrEP موجود در بازار، می تواند از برو...

چه کسانی مشمول ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت می شوند

چه کسانی مشمول ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت می شوند
2024-07-15T11:42:58+03:30
دستورالعمل ترمیم حقوق کارکنان نظام سلامت، پس از موافقت مجمع تشخیص مصلحت نظام، ابلاغ شد.

اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه اعلام شد

اسامی پذیرفته‌شدگان دکتری بدون آزمون دانشگاه علامه اعلام شد
2024-07-15T11:42:58+03:30
اسامی پذیرفته‌شدگان رشته‌های بدون آزمون مقطع دکتری، سهمیه استعدادهای درخشان دانشگاه علامه طباطبائی سال تحصیلی ۱۴۰۴_۱۴۰۳ اعلام شد.

تخم مرغ قهوه‌ای رنگ نشانه بالا بودن ارزش غذایی آن نیست

تخم مرغ قهوه‌ای رنگ نشانه بالا بودن ارزش غذایی آن نیست
2024-07-15T10:22:58+03:30
بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، بر خلاف تصور رایج،‌ رنگ‌ پوست تخم مرغ به هیچ عنوان نشانه‌ای از بالا بودن ارزش غذایی آن نیست.

تخم مرغ قهوه‌ای رنگ نشانه ارزش غذایی بالا نیست

تخم مرغ قهوه‌ای رنگ نشانه ارزش غذایی بالا نیست
2024-07-15T10:09:39+03:30
بنابر اعلام دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، بر خلاف تصور رایج،‌ رنگ‌ پوست تخم مرغ به هیچ عنوان نشانه‌ای از بالا بودن ارزش غذایی آن نیست.

صدور تاییدیه حلال برای ۲۸۵ محصول سلامت محور

صدور تاییدیه حلال برای ۲۸۵ محصول سلامت محور
2024-07-15T10:09:39+03:30
رئیس مرکز ملی تحقیقات حلال سازمان غذا و دارو، از صدور ۲۸۵ تاییدیه حلال برای محصولات سلامت محور در سال ۱۴۰۲ خبر داد.

داروخانه‌ها برای خرید شیرخشک پول ندارند/ انتقاد از سازمان هدفمندی یارانه‌ها

داروخانه‌ها برای خرید شیرخشک پول ندارند/ انتقاد از سازمان هدفمندی یارانه‌ها
2024-07-15T09:42:58+03:30
انجمن داروسازان ایران، در نامه‌ای به رییس سازمان غذا و دارو، نسبت به مشکلات داروخانه‌ها در عرضه شیرخشک هشدار داد.

قدیمی ترین گردهمایی داروسازان ایران در تهران برگزار می‌شود

قدیمی ترین گردهمایی داروسازان ایران در تهران برگزار می‌شود
2024-07-15T08:22:59+03:30
چهل و ششمین همایش ملی روز داروسازی ایران، در مرکز همایش‌های رازی دانشگاه علوم پزشکی ایران برگزار می‌شود.

مبارزه با پشه آئدس آسان نخواهد بود/ مهم‌ترین فاکتور انتقال تب دنگی

مبارزه با پشه آئدس آسان نخواهد بود/ مهم‌ترین فاکتور انتقال تب دنگی
2024-07-15T08:22:59+03:30
معاون بهداشت وزارت بهداشت، نوع پشه آئدس در جنوب و شمال کشور را متفاوت از یکدیگر دانست.

حمایت از تولید بار اول دانش بنیان‌ها با صدور ۱۱۴ ابلاغیه/ کاهش هزینه بومی‌سازی تا ۶۰درصد قیمت خارجی

حمایت از تولید بار اول دانش بنیان‌ها با صدور ۱۱۴ ابلاغیه/ کاهش هزینه بومی‌سازی تا ۶۰درصد قیمت خارجی
2024-07-15T08:09:39+03:30
معاونت علمی برای حمایت از محصولات تولید بار اول دانش بنیان‌ها تا سال گذشته ۱۱۴ ابلاغیه ترک تشریفات برگزاری مناقصات به ارزش ۲۹۵ میلیون دلار صادر کرده است.

ضرورت هم افزایی طب ایرانی و نوین در ارائه خدمات به بیماران

ضرورت هم افزایی طب ایرانی و نوین در ارائه خدمات به بیماران
2024-07-15T00:49:40+03:30
معاون تعالی دفتر طب ایرانی و مکمل وزارت بهداشت، بر ضرورت انجام تحقیقات بیشتر و هم‌افزایی بین طب ایرانی و طب نوین در جهت ارائه خدمات بهتر به بیماران تاکید کرد.

انتظارات پرستاران از دولت چهاردهم/ از پرداخت معوقات تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی

انتظارات پرستاران از دولت چهاردهم/ از پرداخت معوقات تا تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی
2024-07-15T00:36:19+03:30
عضو شورای عالی نظام پرستاری، به تشریح مهم‌ترین خواسته‌های جامعه پرستاری از وزیر بهداشت دولت چهاردهم پرداخت.

زمان ثبت نام آزمون آیلتس اعلام شد

زمان ثبت نام آزمون آیلتس اعلام شد
2024-07-14T21:29:41+03:30
سازمان ملی سنجش و ارزشیابی نظام آموزش کشور زمان ثبت نام آزمون آیلتس را اعلام کرد.

زمان انتخاب رشته در پنجاه و یکمین آزمون دستیاری پزشکی مشخص شد/ فرصت پنج روزه برای انتخاب رشته

زمان انتخاب رشته در پنجاه و یکمین آزمون دستیاری پزشکی مشخص شد/ فرصت پنج روزه برای انتخاب رشته
2024-07-14T16:02:58+03:30
مرکز سنجش آموزش پزشکی بالاخره پس از گذشت یک ماه از اعلام نتایج اولیه پنجاه و یکمین دوره آزمون دستیاری پزشکی، زمان انتخاب رشته در این آزمون را اعلام کرد.

زمینه‌های همکاری دانشگاه تبریز و دانشگاه‌های چین بررسی شد

زمینه‌های همکاری دانشگاه تبریز و دانشگاه‌های چین بررسی شد
2024-07-14T15:49:41+03:30
در دیدار رییس دانشگاه تبریز و سفیر چین در ایران زمینه‌های همکاری دانشگاه تبریز و دانشگاه‌های چین مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش کاردانی فنی و حرفه‌ای سال ۱۴۰۳ تمدید شد

مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته پذیرش کاردانی فنی و حرفه‌ای سال ۱۴۰۳ تمدید شد
2024-07-14T15:49:40+03:30
مهلت ثبت‌نام و انتخاب رشته برنامه پذیرش کاردانی ویژه دانشگاه فنی و حرفه‌ای و مؤسسات آموزش عالی غیردولتی- غیرانتفاعی سال ۱۴۰۳ تمدید شد.

تاثیر ترکیب بادرنجبویه ونانو نقره-گرافن در مهار سلول‌های سرطانی

تاثیر ترکیب بادرنجبویه ونانو نقره-گرافن در مهار سلول‌های سرطانی
2024-07-14T15:36:18+03:30
یک مطالعه آزمایشگاهی بر روی سلول‌های سرطانی معده نشان داد که ترکیب عصاره گیاهی بادرنجبویه و نانوکامپوزیت نانو نقره و گرافن می‌تواند تکثیر سلول‌های سرطانی را ...

برخورد با نظرسنجی ها در انتخابات اخیر مناسب نبود/ نتایج نظرسنجی ما به آمار نهایی نزدیک بود

برخورد با نظرسنجی ها در انتخابات اخیر مناسب نبود/ نتایج نظرسنجی ما به آمار نهایی نزدیک بود
2024-07-14T15:22:58+03:30
رییس جهاددانشگاهی گفت: در انتخابات اخیر برخوردی که با نظرسنجی‌ها صورت گرفت، برخورد مناسبی نبود. اگر بر اساس این آمارها برنامه‌ریزی صورت می‌گرفت، شاید نتایج ن...

هفتمین پرتاب موشک چینی شکست خورد

هفتمین پرتاب موشک چینی شکست خورد
2024-07-14T15:09:39+03:30
یک موشک چینی که قرار بود محموله ای نامشخص را به زمین ببرد، در انجام عملیات خود ناموفق ماند. این هفتمین پرتاب موشک مذکور و چهارمین تلاش ناموفق آن برای رسیدن ...

وجود پشه آئدس در ۴۰ شهر ایران/ خونخواری پشه در صبح و غروب

وجود پشه آئدس در ۴۰ شهر ایران/ خونخواری پشه در صبح و غروب
2024-07-14T14:43:00+03:30
رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت، از بهسازی محیط، آموزش مردم و آگاهی بخشی عمومی به عنوان مهم ترین راه های مقابله با پشه آئدس و تب دنگی نام برد.

آماده باش اورژانس تهران در تاسوعا و عاشورای حسینی

آماده باش اورژانس تهران در تاسوعا و عاشورای حسینی
2024-07-14T14:29:41+03:30
سازمان اورژانس استان تهران، در روزهای تاسوعا و عاشورای حسینی در آماده باش کامل قرار دارد.

آغاز ثبت‌نام اسکان تابستانه در خوابگاه‌های دانشگاه تهران از فردا

آغاز ثبت‌نام اسکان تابستانه در خوابگاه‌های دانشگاه تهران از فردا
2024-07-14T14:16:19+03:30
جزئیات ثبت‌نام اسکان تابستان ۱۴۰۳ در خوابگاه‌های دانشگاه تهران اعلام شد.

بومی‌سازی خوراک دام در خدمت سلامت دام‌ها و رونق دامپروری روستایی

بومی‌سازی خوراک دام در خدمت سلامت دام‌ها و رونق دامپروری روستایی
2024-07-14T14:03:01+03:30
یک شرکت دانش بنیان با بومی‌سازی محصول آنیونیک آلی گامی بلند در جهت رفع نیازهای صنعت دامپروری کشور به خصوص در مناطق کمتر برخوردار، برداشته است.

نمایشگاه معرفی محصولات دانش بنیان ویژه زوار اربعین برگزار می‌شود

نمایشگاه معرفی محصولات دانش بنیان ویژه زوار اربعین برگزار می‌شود
2024-07-14T13:36:18+03:30
صندوق نوآوری و شکوفایی، نمایشگاه «معرفی محصولات و خدمات شرکت‌های دانش‌بنیان در راستای خدمت‌رسانی به زوار اربعین حسینی» را برگزار می‌کند. 

انتظار فعالان اقتصاد دیجیتال از وزیر ارتباطات آینده/ از رفع محدودیت‌ها تا بازیگری بخش خصوصی

انتظار فعالان اقتصاد دیجیتال از وزیر ارتباطات آینده/ از رفع محدودیت‌ها تا بازیگری بخش خصوصی
2024-07-14T13:22:59+03:30
فعالان کسب و کار دیجیتال از رئیس جمهور انتظار دارند پرچم اقتصاد دیجیتال با مشورت دهی بخش خصوصی به دست وزیر آینده ارتباطات سپرده شود.

شبکه ملی بانوان نخبه و فناور ایرانی راه‌اندازی می‌شود

شبکه ملی بانوان نخبه و فناور ایرانی راه‌اندازی می‌شود
2024-07-14T12:42:58+03:30
شبکه ملی بانوان نخبه و فناور با هدف جمع‌آوری داده‌های موثق از بانوان ایرانی فناور و نخبه از طرق مختلف،جمع‌آوری ایده‌های مختلف و شبکه‌سازی از طریق بنچ‌مارک نم...

دانشگاه‌های شیراز و سنت‌پترزبورگ ۱۲ قرارداد پژوهشی امضا کردند

دانشگاه‌های شیراز و سنت‌پترزبورگ ۱۲ قرارداد پژوهشی امضا کردند
2024-07-14T12:29:38+03:30
در بازدید معاون پژوهش و فناوری و رئیس میز روسیه دانشگاه شیراز از دانشگاه معدن سنت پترزبورگ روسیه، نقشه راه اجرایی تفاهم‌نامه دو دانشگاه منعقد شد و به امضا رسید.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)