میرنیوز

اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی و بومی گزینی در آموزش پزشکی/ تدوین سند ساماندهی رشته مقاطع تحصیلی

اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی و بومی گزینی در آموزش پزشکی/ تدوین سند ساماندهی رشته مقاطع تحصیلی 2023-08-30T11:16:51+03:30

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت بهداشت، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، تقویت حوزه آموزه پزشکی و نظام های ذیربط، پایش نحوه اجرای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه ها و کلان مناطق آمایشی و همچنین بین المللی سازی را از مهم ترین اقدامات و دستاوردهای این معاونت در دولت مردمی عنوان کرد.

اهم اقدامات و فعالیت های معاونت آموزشی وزارت بهداشت به شرح زیر است:

- تقویت حوزه آموزه پزشکی و نظام های ذیربط

- در راستای تحقق وعده افزایش کمی و کیفی آموزش پزشکی با نگاه به عدالت آموزشی، گسترش زیرساخت های آموزش در کل کشور، توسعه عدالت آموزشی و بهبود بهره وری آموزشی علوم پزشکی، برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی تدوین و در تاریخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ به تصویب شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی رسید.

- پایش نحوه اجرای برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی در دانشگاه ها و کلان مناطق آمایشی

- کارگروه تخصصی اخلاق، سلامت معنوی و تعهد حرفه ای در آموزش پزشکی

- کارگروه تخصصی نظام اعتباربخشی ملی و تدوین استانداردهای آموزشی

- کارگروه تخصصی مرجعیت علمی و آینده نگاری

- کارگروه تخصصی پاسخگویی اجتماعی و عدالت آموزشی

- کارگروه تخصصی بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی

- کارگروه تخصصی همگرایی در تعالی علوم و فناوری های پیشرفته

- کارگروه تخصصی توسعه آموزش و فناوری های نوین ارتقای یادگیری

- کارگروه تخصصی کارآفرینی و کسب و کارهای دانش بنیان در آموزش علوم پزشکی

- کارگروه تخصصی مدیریت جامع کیفیت در آموزش علوم پزشکی

- کارگروه تخصصی اقتصاد آموزش

- کارگروه ماموریت ویژه پزشکی خانواده

- کارگروه ماموریت ویژه ظرفیت پذیرش و سهمیه

- کارگروه ماموریت ویژه بهبود معیشت اعضای هیات علمی و فراگیران

- تشکیل اتاق فکر معاونت آموزشی به منظور بهره مندی از نظرات صاحب نظران و استفاده از خرد جمعی در جهت افزایش کارایی و اثربخشی فعالیت های آموزشی

- محاسبه قیمت تمام شده و هزینه اثربخشی رشته مقاطع مختلف (در حال اجرا)

پایش و پیگیری اقدامات انجام شده در زمینه ارتقای مدیریت پایان نامه های دانشجویی و شیوه نامه پایان نامه های محصول محور و الکترونیک کردن پایان نامه ها

- افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و دندانپزشکی براساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در سال های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و برنامه ریزی جهت تسهیل امور برای انجام کار

- ایجاد ساختار انستیتو در نظام سلامت با رویکرد آموزشی – تحقیقاتی و درمانی (انستیتو قلب شهید رجایی ایران)

- تاسیس مراکز نوآوری در بخش سلول های بنیادی و پزشکی و بازساختی و تکنولوژی های آموزشی

- انعقاد قرارداد با آموزش و پرورش و دانشگاه فرهنگیان برای تامین ۳۲۰ نفر نیروی مراقبت سلامت برای مناطق روستایی عشایری و شهری در پذیرش کنکور سراسری

- قرارداد با سازمان استثنایی کشور برای تامین نیروی کارشناس توانبخشی گفتار درمانی و کاردرمانی برای حضور در مدارس کشور

- دو نوبت افزایش کمک هزینه تحصیلی دستیاران مجرد و متاهل (۳ برابر شدن دریافتی)

- نیازسنجی و توزیع متخصصین متعهد خدمت دندانپزشکی

- اجرای برنامه های آموزش مداوم با موضوعات و عناوین کووید۱۹

- برنامه ریزی توسعه رشته مقاطع در دانشگاه های علوم پزشکی کشور مطابق با سند توسعه متوازن آموزش علوم پزشکی کلان مناطق آمایشی

- تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی بر مبنای اصول همگرایی علوم و فناوری، فناوری های ارتقادهنده یادگیری، مدیریت کیفیت آموزش، پاسخگویی اجتماعی، سلامت معنوی، کارآفرینی و اقتصاد آموزش

- اجرای قانون برقراری عدالت آموزشی و بومی گزینی

- مشارکت فعال و ایجاد طرح در حوزه اشتغال آفرینی برنامه جامع عدالت، تعالی و بهره وری در آموزش علوم پزشکی

- افزایش ظرفیت پذیرش دستیاری تخصصی، دستیاری فوق تخصصی و فلوشیپ

- توانمندسازی اعضای هیات علمی

- انجام مطالعه سیاستی المپیادهای دانشجویی در کل دنیا با همکاری مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش علوم پزشکی

- تقویت هوش مصنوعی در پزشکی و تاسیس دانشگاه علوم پزشکی هوشمند

- بازنگری و تصویب آیین نامه پذیرش دانشجوی پزشکی از کارشناسی

- ارزیابی و ایجاد دوره MBBS در دانشکده های پزشکی واجد شرایط

- بازنگری آیین نامه ارتقا و جذب اعضای هیات علمی با توجه به ارتقای کمی و کیفی آموزش

- بازنگری برنامه های آموزشی (۲۰ برنامه) با رویکرد بین المللی سازی آموزشی، سلامت معنوی، اقتصاد آموزش، مدیریت کیفیت آموزش و بهره مندی از فناوری های نوین در آموزش

- تشکیل کمیته تدوین و بازنگری برنامه های آموزشی برمبنای پاسخگویی اجتماعی، قانون جوانی جمعیت، همگرایی، بین المللی سازی آموزش علوم پزشکی، سلامت معنوی، مدیریت کیفیت آموزش، فناوری های نوین آموزشی و کارآفرینی

- بازنگری و متناسب سازی ۲۰ دوره آموزش مهارتی حرفه ای علوم پزشکی

- بازنگری بیش از ۲۵ کوریکولوم رشته ها در تخصص، فوق تخصص و فلوشیپ

- گسترش دامنه شمول واجدین شرایط استعدادهای درخشان

- تدوین سند ساماندهی رشته مقاطع تحصیلی

- تصویب و اجرای آیین نامه انتقال دانشجویان از خارج از کشور

- استفاده از ظرفیت بوردهای علوم پایه، تخصص و فوق تخصص برای حل مشکلات آموزشی، بهداشتی و درمانی کشور

- برگزاری جلسه دبیران تخصصی و فوق تخصصی حسب دستور مقام عالی وزارت و امضای میثاق نامه دبیران

- ایجاد قرارگاه راهیان پیشرفت با نگاه امید آفرینی قشر نخبگانی وزارت بهداشت، استفاده بهینه از ظرفیت نخبگان در حل مسائل نظام سلامت کشور، اعم از زیرساختی یا ترمیم صدمات ناشی از تحریم های کشورمان طی سالیان، و ایجاد شبکه های تخصصی نخبگان در حوزه های مختلف نظام سلامت

- راه اندازی هیات اندیشه ورز با همکاری دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی سراسر کشور و برگزاری جلسات منظم

- اقدام جهت ورود مستقیم پزشکان عمومی به ۲ رشته طب اورژانس و بیهوشی (قبل از گذراندن ضریب K)

- همزمانی تخصصی شدن ۲ رشته فوق تخصصی جراحی قلب و عروق و جراحی توراکس (قفسه صدری) برای تسهیل ورود داوطلبین و ترغیب شرکت کنندگان این رشته ها

- تصویب آیین نامه آموزشی ترکیبی در علوم پزشکی

تشکیل کارگروه اختصاصی در زمینه عملی سازی سیاست «آموزش ترکیبی Learning ed- Bland»

- تشکیل بورد های تخصصی دندانپزشکی اجتماعی و دندانپزشکی عمومی

برگزاری ۲۲۸۳۷ برنامه آموزش مداوم حضوری، مجازی و غیرحضوری

- تدوین شناسنامه و فلوچارت قریب به ۲۰۰ فرآیند حوزه های ذیربط

- تدوین سند مردمی سازی آموزش در علوم پزشکی

استقرار سند متوازن توسعه آموزش علوم پزشکی تا ۱۴۰۸ (شروع از ۱۴۰۰)

- تدوین و تصویب استانداردهای اعتباربخشی دندانپزشکی

- تدوین سند ارزیابی وضعیت دانشجویان دانشگاه ها و مناطق آمایشی در طول شش دوره برگزاری جشنواره جایزه ملی ایثار برای نخستین بار در میان دستگاه های آموزشی کشور

- تدوین استانداردها و شاخص های ارزیابی طرح استاد مشاور برای دانشجویان شاهد و ایثارگر

- تدوین دستورالعمل نحوه استفاده مشمولین آموزش مداوم از فرصت تمدید پروانه اشتغال به کار در همه گیری کرونا در طی سالهای ۱۴۰۰ و۱۴۰۱

- تدوین ۶۸ برنامه دوره آموزش مهارتی و حرفه ای علوم پزشکی

- تدوین استانداردهای اعتبار بخشی مراکز ارائه دهنده برنامه های آموزش مداوم

تدوین شیوه نامه برگزاری همایش و وبینارهای مجازی در همه گیری کرونا

- تدوین آیین نامه و شیوه نامه برگزاری آزمون صالحیت بالینی (دندانپزشکان)

- بازنگری وتدوین شیوه نامه آزمون مصاحبه دوره Ph.D و تخصصی (داروسازی)

- بازنگری در آیین نامه Ph.D/Pharm و آیین نامه آزمون جامع داروسازی

- تدوین دستورالعمل نحوه استفاده مشمولین آموزش مداوم از فرصت تمدید پروانه اشتغال به کار در همه گیری کرونا در طی سالهای ۱۴۰۰ و۱۴۰۱

- تدوین آیین نامه آموزشی ویژه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده های داروسازی کشور و همچنین بازنگری واحدها و پیش نیازهای درسی این دانشجویان

- بازبینی محتوای پزشک خانواده، تدوین محتوای جدید پزشک خانواده، ضبط محتوای پزشک خانواده و بارگذاری در سامانه نوید دانشگاه هوشمند و در نتیجه ابلاغ و اجرای کوریکولوم پزشک خانواده دردوره دکترای پزشکی عمومی در دانشگاه های منتخب (در حال انجام)

- اصلاح آیین نامه مصوب دوره عالی بهداشت عمومی MPH با موافقت نمایندگان معاونت آموزشی و بهداشت

- طراحی، تدوین آیین نامه و شیوه نامه اجرایی آزمون صلاحیت بالینی

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار علمی

اعضای شورای راهبری هوش مصنوعی معرفی شدند/ایجاد زیر ساخت هوش مصنوعی در دستور کار ۱۰ نهاد

اعضای شورای راهبری هوش مصنوعی معرفی شدند/ایجاد زیر ساخت هوش مصنوعی در دستور کار ۱۰ نهاد
2023-12-03T19:08:50+03:30
معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهوری توسعه زیرساخت‌های هوش مصنوعی را از مهمترین ماموریت‌های شورای راهبری هوش مصنوعی دانست و گفت: این شورا با ای...

آتش‌سوزی جنگلی موجب رشد حیات دریایی می‌شود!

آتش‌سوزی جنگلی موجب رشد حیات دریایی می‌شود!
2023-12-03T19:08:49+03:30
پژوهشگران می‌گویند، خاکسترهای حاصل از آتش‌سوزی‌های جنگلی باعث رشد و شکوفایی حیات دریایی می‌شوند.

استرس کاری ریسک بیماری قلبی را در مردان افزایش می دهد

استرس کاری ریسک بیماری قلبی را در مردان افزایش می دهد
2023-09-25T21:29:51+03:30
تحقیقات جدید نشان می‌دهد که خطر بیماری قلبی برای مردانی که در مشاغل پر استرس کار می‌کنند و احساس می‌کنند از تلاش‌هایشان قدردانی نمی شود، دو برابر بیشتر است.

۲.۵ میلیون ایرانی در اهدای خون مشارکت دارند

۲.۵ میلیون ایرانی در اهدای خون مشارکت دارند
2023-09-25T21:29:50+03:30
مدیرعامل سازمان انتقال خون ایران، از مشارکت ۲.۵ میلیون نفر اهدا کننده خون در کشور برای تأمین نیاز ۱۰۰ درصدی مراکز درمانی خبر داد.

چین در شرق تهران بیمارستان هوشمند احداث می کند

چین در شرق تهران بیمارستان هوشمند احداث می کند
2023-09-25T21:29:50+03:30
تفاهم‌نامه احداث بیمارستان هزار تختخوابی در شرق تهران بین دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و شرکت سینوفارم چین منعقد شد.

راه اندازی ۶۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور

راه اندازی ۶۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور
2023-09-25T21:29:49+03:30
معاون توسعه مدیریت، منابع و برنامه ریزی وزارت بهداشت، از راه اندازی ۶۰ هزار تخت بیمارستانی در کشور خبر داد.

وزارت بهداشت برای اولین بار سرایدار استخدام می‌کند

وزارت بهداشت برای اولین بار سرایدار استخدام می‌کند
2023-09-25T21:29:49+03:30
معاون بهداشت وزارت بهداشت، از جذب ۴ هزار بهورز و ۵ هزار کارشناس بهداشت و مجموعاً ۹ هزار نیروی بهداشتی در آزمون استخدامی وزارت بهداشت خبر داد.

زمان اخذ رأی در انتخابات نظام پرستاری افزایش یافت

زمان اخذ رأی در انتخابات نظام پرستاری افزایش یافت
2023-09-25T21:29:48+03:30
زمان اخذ آرای ششمین دوره انتخابات سازمان نظام پرستاری، از ساعت ۷ صبح لغایت ۲۰ روز جمعه ۷ مهر ۱۴۰۲ اعلام شد.

هوای آلوده و افزایش ریسک سرطان سینه/ درمان سوءهاضمه با زردچوبه

هوای آلوده و افزایش ریسک سرطان سینه/ درمان سوءهاضمه با زردچوبه
2023-09-25T21:29:48+03:30
حوزه سلامت در هفته رو به پایان، در جهان، شاهد اخبار و رویدادهای متعدد و مختلفی بود که به مرور گزیده ای از مهم ترین آنها می پردازیم.

بیماری هزارچهره را جدی بگیریم/ عوارض بیماری سلیاک

بیماری هزارچهره را جدی بگیریم/ عوارض بیماری سلیاک
2023-09-25T21:29:48+03:30
رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، بر لزوم ایجاد نقشه غربالگری و بیماریابی سلیاک در کشور تاکید کرد.

اهمیت تولید محصولات غذایی فاقد گلوتن برای بیماران سلیاک

اهمیت تولید محصولات غذایی فاقد گلوتن برای بیماران سلیاک
2023-09-25T21:29:47+03:30
رئیس سازمان غذا و دارو گفت: با طیف زیادی از بیماری‌های نادر مواجهیم که متاسفانه برای بسیاری از آنها هنوز درمان پیدا نشده و یا اینکه درمان های موجود کفایت نمی...

نشست چالش‌های زنجیره تأمین دارو در ایران برگزار می‌شود

نشست چالش‌های زنجیره تأمین دارو در ایران برگزار می‌شود
2023-09-25T21:29:47+03:30
نشست چالش‌های زنجیره تأمین ایمن و اثربخش دارو در ایران در هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته برگزار می‌شود.

چگونه از ابتلا به سرماخوردگی جلوگیری کنیم

چگونه از ابتلا به سرماخوردگی جلوگیری کنیم
2023-09-25T21:29:46+03:30
شروع فصل پاییز، زمان شیوع بیماری های ویروسی است که سرماخوردگی شایع ترین بیماری فصل سرما است. اما، با رعایت یک توصیه ساده، می توان از ابتلا به این بیماری مصون...

خرید اعتباری محصولات پتروشیمی به نفع صنعت دارو است

خرید اعتباری محصولات پتروشیمی به نفع صنعت دارو است
2023-09-25T21:29:46+03:30
رئیس هیئت مدیره سندیکای تولید کنندگان مواد دارویی گفت: گران قیمت ترین محصولات مواد پایه پتروشیمی، دارو است.

چه کسانی پرونده الکترونیک سلامت دارند

چه کسانی پرونده الکترونیک سلامت دارند
2023-09-25T21:29:46+03:30
معاون فنی مرکز مدیریت شبکه وزارت بهداشت گفت: هر کسی که واکسن کرونا تزریق کرده باشد، پرونده الکترونیک سلامت دارد.

بررسی راهکارهای ورود ایران به بازار دارویی اوراسیا

بررسی راهکارهای ورود ایران به بازار دارویی اوراسیا
2023-09-25T21:29:45+03:30
راهکارهای ورود شرکت های داروسازی ایران به بازار دارویی اوراسیا، در یک نشست تخصصی مورد بررسی قرار می گیرد.

جامعه پزشکی باید تخصص را همراه تعهد حرفه‌ای داشته باشد

جامعه پزشکی باید تخصص را همراه تعهد حرفه‌ای داشته باشد
2023-09-25T21:29:45+03:30
رئیس کل سازمان نظام پزشکی ایران، تخصص و تعهد حرفه‌ای را دو بال جامعه پزشکی برای خدمت به مردم دانست.

هفته دفاع مقدس فرصتی برای انتقال مفاهیم بهداری رزمی

هفته دفاع مقدس فرصتی برای انتقال مفاهیم بهداری رزمی
2023-09-25T21:29:45+03:30
وزیر بهداشت، در پیامی به مناسبت آغاز هفته دفاع مقدس، گفت: جامعه سلامت کشور افتخار دارد که همپای دلاورمردان عرصه نبرد، در جبهه ها حضور داشت.

نشست چالش های قیمت گذاری دارو برگزار می‌شود

نشست چالش های قیمت گذاری دارو برگزار می‌شود
2023-09-25T21:29:45+03:30
نشست چالش‌های قیمت‌گذاری دارو، مواد موثره و مکمل‌ها در هشتمین نمایشگاه بین المللی دارو و صنایع وابسته برگزار می‌شود.

دانش آموز بدون صبحانه مدرسه نرود/ میان وعده‌های سالم

دانش آموز بدون صبحانه مدرسه نرود/ میان وعده‌های سالم
2023-09-25T21:29:44+03:30
یک متخصص تغذیه، در خصوص میان وعده دانش آموزان در مدرسه، توصیه هایی ارائه داد.

وزیر بهداشت زنگ دبیرستان شهید آوینی را نواخت

وزیر بهداشت زنگ دبیرستان شهید آوینی را نواخت
2023-09-25T21:29:44+03:30
همزمان با آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۲، ۱۴۰۳ وزیر بهداشت، زنگ دبیرستان شهید آوینی تهران را به صدا در آورد.

۱۰ هزار نیروی پرستاری در بخش درمان استخدام می شوند

۱۰ هزار نیروی پرستاری در بخش درمان استخدام می شوند
2023-09-25T21:29:44+03:30
معاون پرستاری وزارت بهداشت، از جذب ۱۰ هزار نیروی پرستاری در بخش درمان از طریق آزمون استخدامی وزارت بهداشت خبر داد.

بازدید سرزده عین اللهی از بیمارستان شفا یحیاییان

بازدید سرزده عین اللهی از بیمارستان شفا یحیاییان
2023-09-25T21:29:44+03:30
وزیر بهداشت، به طور سرزده از مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی شفا یحیاییان تهران بازدید کرد.

۲۲ بیمار کرونایی در یک هفته گذشته فوت شدند

۲۲ بیمار کرونایی در یک هفته گذشته فوت شدند
2023-09-25T21:29:43+03:30
بنابر اعلام وزارت بهداشت، در یک هفته گذشته ۲۲ بیمار مبتلا به کووید ۱۹ در کشور فوت شدند.

داروی ایرانی از طریق صادرات به دنیا معرفی می‌شود

داروی ایرانی از طریق صادرات به دنیا معرفی می‌شود
2023-09-25T21:29:43+03:30
رئیس سازمان غذا و دارو، راه شناخت تولیدات دارویی کشور در جهان را، صادرات محصولات دانست.

ایران دارای قوی‌ترین نظام سلامت در منطقه است

ایران دارای قوی‌ترین نظام سلامت در منطقه است
2023-09-25T21:29:43+03:30
وزیر بهداشت، با اشاره به کارآمدی حوزه سلامت کشورمان گفت: جمهوری اسلامی ایران دارای قوی‌ترین و موفق ترین نظام سلامت در منطقه است.

ادعای دخالت وزارت بهداشت در انتخابات نظام پرستاری رد شد

ادعای دخالت وزارت بهداشت در انتخابات نظام پرستاری رد شد
2023-09-25T21:29:43+03:30
مسئول هیات مرکزی نظارت بر ششمین دوره انتخابات نظام پرستاری، از رشد ۱۵ درصدی نامزدهای دوره ششم انتخابات نظام پرستاری نسبت به دوره قبل خبر داد.

اورژانس تهران در هفته گذشته ۲۰ هزار مأموریت انجام داد

اورژانس تهران در هفته گذشته ۲۰ هزار مأموریت انجام داد
2023-09-25T21:29:42+03:30
رئیس مرکز اورژانس استان تهران، با اشاره به مزاحمت تلفنی با اورژانس ۱۱۸، گفت: در هفته گذشته ۲۴۳۰ تماس مزاحم با اورژانس استان تهران داشتیم.

جهان امروز با کمبود آب و غذای سالم مواجه است

جهان امروز با کمبود آب و غذای سالم مواجه است
2023-09-25T21:29:42+03:30
وزیر بهداشت، در پیامی به مناسبت روز جهانی بهداشت محیط، تمرکز بر اقدامات بهداشت محیط را عاملی موثر بر جلوگیری از تحمیل هزینه های سنگین ناشی از بار بیماری های ...

تایید موفقیت نخستین واکسن ایرانی کرونا

تایید موفقیت نخستین واکسن ایرانی کرونا
2023-09-25T21:29:42+03:30
مقاله کارایی واکسن برکت در یکی از برجسته‌ترین مجلات علمی جهان بنام The BMJ هیجده ماه پس از ارسال به چاپ رسید.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)