میرنیوز

نتایج رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی ISC منتشر شد

نتایج رتبه بندی موضوعی سال ۲۰۲۰ نظام رتبه بندی ISC منتشر شد 2021-10-10T15:25:34+03:30

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC)، دکتر محمدجواد دهقانی با اعلام این خبر افزود: گفت: گروه رتبه بندی موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) پس از یک دهه انجام موفق رتبه بندی ملی دانشگاه و پژوهشگاه های کشور و رتبه بندی دانشگاه های جهان و دانشگاه های جهان اسلام، از سال ۹۹ اقدام به رتبه بندی دانشگاه های جهان بر اساس حوزه های موضوعی کرده است.

وی افزود: اولین نسخه این رتبه بندی، با نام ISC World University Rankings by Subject برای دانشگاه های جهان در سال ۲۰۱۹ منتشر شده است و امسال برای دومین سال پیاپی این رتبه بندی را با تغییراتی جزیی در روش شناسی انجام داده است.

روش شناسی رتبه بندی موضوعی ISC

دهقانی اظهار داشت: در رتبه بندی جهانی ISC بر اساس موضوع، از طرح تقسیم بندی سلسله مراتبی OECD استفاده شده است. در این طرح، کلیه حوزه های موضوعی در ۶ رده اصلی و ۴۲ زیر رده قرار می گیرند (در نهایت ۳ زیر رده کنار گذاشته می شوند). ۶ رده اصلی عبارتند از: علوم طبیعی، مهندسی و فناوری، علوم پزشکی و بهداشت، علوم کشاورزی، علوم اجتماعی و علوم انسانی.

وی افزود: در رتبه بندی موضوعی ISC، دانشگاه های هدف به منظور رتبه بندی در هر حوزه موضوعی، دانشگاه هایی هستند که به لحاظ تعداد انتشارات در آن حوزه جزء ۷۰۰ دانشگاه اول جهان باشند و در بازه زمانی سه ساله، حداقل ۱۵۰ مدرک در هر حوزه موضوعی منتشر کرده و در پایگاه InCite ثبت شده باشند.

رئیس ISC در ادامه گفت: دانشگاه های اعلام شده در رتبه بندی در هر حوزه موضوعی در نهایت به صورت درهمکرد و نیز براساس قاره و کشور و... اعلام خواهند شد. رتبه بندی موضوعی ISC، براساس سه معیار کلی پژوهش، فعالیت بین المللی و نوآوری انجام می گیرد که معیار پژوهش به دلیل اهمیتی که دارد، بیشترین وزن را به خود اختصاص داده است.

جدول زیر معیارها و شاخص های رتبه بندی موضوعی ISC را با ضرایب اختصاص داده نمایش می دهد:

وزن شاخص معیار وزن
۳۰ حجم پژوهش پژوهش ۷۰
۱۰ تعداد استناد به مقالات
۴ تاثیر استنادی نرمال شده
۷ تأثیر استنادی نسبت به کل جهان
۱۸ تعداد مقالات نشریات برتر
۱ تعداد اعضای هیات علمی پراستناد
۱۰ تعداد همکاری دانشگاه در انتشار مقالات بین المللی فعالیت بین المللی ۱۵
۴ تعداد کشورهای همکار در انتشارات بین المللی
۱ میزان شهرت دانشگاه
۱۵ تعداد هم انتشاری با صنعت D نوآوری ۱۵

حضور ۳۹ دانشگاه از ایران در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۰

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) گفت: در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰-ISC از ایران ۳۹ دانشگاه حضور دارند که در حوزه های مختلف موضوعی حائز رتبه شده اند.

وی گفت: حوزه علوم طبیعی شامل ۷ رشته ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین و علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی است و شاهد حضور دانشگاه های برتر کشور در ۶ رشته از در جمع برترین دانشگاه های دنیا هستیم. در این حوزه در سال ۲۰۲۰، دانشگاه تهران (۴۵۰-۴۰۱) رتبه اول را کسب کرده است.

دهقانی یادآور شد: در حوزه مهندسی و فناوری در ۱۱ رشته رتبه بندی صورت پذیرفته است که دانشگاه های ایران در هر ۱۱ رشته حضور داشته است که دانشگاه تهران با رتبه ۱۶۲ رتبه اول را کسب کرد.

وی افزود: در حوزه علوم پزشکی و بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۲۳۱ رتبه اول، در حوزه علوم کشاورزی دانشگاه تهران با رده ۸۳ در رتبه اول و در حوزه علوم اجتماعی دانشگاه تهران در رتبه (۵۰۰-۴۵۱) به عنوان تنها دانشگاه ایرانی حضور دارند.

رئیس موسسه استنادی علوم و پایش علم و فناوری (ISC) اظهار داشت: در حوزه علوم انسانی فقط دانشگاه تهران موفق به کسب رتبه (۶۰۰-۵۰۱) شده است و در هیچ کدام از رشته های این حوزه دانشگاهی از ایران حضور ندارد.

نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال ۲۰۲۰

حوزه موضوعی نام دانشگاه رتبه جهانی سال ۲۰۲۰
علوم طبیعی
(ریاضیات، علوم کامپیوتر و اطلاعات، علوم فیزیکی و نجوم، علوم شیمی، زمین، علوم محیطی مرتبط، علوم زیستی و سایر علوم طبیعی)
دانشگاه تهران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه شیراز، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه علوم پزشکی تهران. دانشگاه تبریز ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی و فناوری
(مهندسی برق، الکترونیک، عمران، مکانیک، مواد، مهندسی شیمی، مهندسی پزشکی، محیط زیست، بیوتکنولوژی محیطی، بیوتکنولوژی صنعتی، فناوری نانو و سایر علوم مهندسی و فناوری های دیگر)
دانشگاه تهران ۱۶۲
دانشگاه صنعتی امیرکبیر و دانشگاه صنعتی شریف ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه صنعتی اصفهان ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تبریز ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه شیراز، دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه کاشان ۶۰۱-۷۰۰
علوم پزشکی و بهداشت
(تحقیقات پزشکی پایه، پزشکی بالینی و علوم بهداشت)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۳۱
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، دانشگاه علوم پزشکی شیراز و دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه علوم پزشکی کرمان و دانشگاه تربیت مدرس ۶۰۱-۷۰۰
علوم کشاورزی
(کشاورزی، جنگلداری و شیلات، علوم دام و لبنیات، علوم دامپزشکی و سایر علوم کشاورزی)
دانشگاه تهران ۸۳
دانشگاه تربیت مدرس ۲۲۰
دانشگاه صنعتی اصفهان و دانشگاه شیراز ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و دانشگاه تبریز ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه ارومیه ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های بوعلی سینا، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، شهرکرد، علوم پزشکی تبریز، علوم پزشکی تهران و گیلان ۵۰۱-۶۰۰
علوم اجتماعی
(روانشناسی، علوم تربیتی، جامعه شناسی، حقوق، علوم سیاسی، اقتصاد و تجارت، جغرافیای اجتماعی و اقتصادی، رسانه و ارتباطات و سایر علوم اجتماعی)
دانشگاه تهران ۴۵۱-۵۰۰
علوم انسانی
(تاریخ و باستان شناسی، زبان و ادبیات، فلسفه، اخلاق و دین، هنر و سایر علوم انسانی)
دانشگاه تهران ۵۰۱-۶۰۰

نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال۲۰۲۰ در رشته های مختلف

رشته دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۰
ریاضیات
(۱۹ دانشگاه)
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۴۶
دانشگاه های فردوسی مشهد و تهران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های علم و صنعت ایران و صنعتی شریف ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های شهید بهشتی و تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، رازی، سمنان، شهید باهنر کرمان، صنعتی شاهرود، شیراز، تربیت مدرس، گیلان، اصفهان، مازندران و یزد ۶۰۱-۷۰۰
علوم کامپیوتر و اطلاعات
(۶ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۲۱۰
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های فردوسی مشهد و شهید بهشتی ۶۰۱-۷۰۰
علوم فیزیکی و نجوم
(۸ دانشگاه)
دانشگاه های صنعتی اصفهان و تهران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، شهید بهشتی، کاشان و تبریز ۶۰۱-۷۰۰
علوم شیمی
(۱۴ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۷۳
دانشگاه تربیت مدرس ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه های صنعتی امیر کبیر و صنعتی شریف ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های صنعتی اصفهان و علوم پزشکی تهران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شیراز و تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های بوعلی سینا، شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و کاشان ۶۰۱-۷۰۰
زمین و علوم محیطی
(۱۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۸۵
دانشگاه تربیت مدرس ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه شیراز ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر، فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های علم و صنعت ایران، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، شهید بهشتی، صنعتی شریف، علوم پزشکی تهران ۶۰۱-۷۰۰
علوم زیستی
(۷ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی، علوم پزشکی تبریز و دانشگاه تربیت مدرس ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی عمران
(۹ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۵۸
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۳۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۴۹
دانشگاه تبریز ۱۶۱
دانشگاه صنعتی شریف ۱۹۶
دانشگاه تربیت مدرس ۲۲۲
دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و گیلان ۲۵۱-۳۰۰
مهندسی برق و الکترونیک
(۱۱ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۲۲۰
دانشگاه صنعتی شریف ۲۲۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه های علم و صنعت ایران و تبریز ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شهید بهشتی ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های شیراز و تربیت مدرس ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی مکانیک
(۲۰ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۲۷
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۶۹
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۹۵
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۰۷
دانشگاه صنعتی شریف ۱۴۳
دانشگاه فردوسی مشهد ۱۶۹
دانشگاه تبریز ۱۸۶
دانشگاه تربیت مدرس ۲۱۱
دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی ۲۳۲
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳۷
دانشگاه های شهید بهشتی، شیراز، کاشان و گیلان ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه سمنان ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه بین المللی امام خمینی ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های صنعتی شاهرود و ارومیه ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های شهید باهنر کرمان و اصفهان ۵۰۱-۶۰۰
مهندسی شیمی
(۱۱ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۷۳
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۱۳۳
دانشگاه صنعتی شریف ۱۵۸
دانشگاه تربیت مدرس ۱۹۰
دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۹۲
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۱۴
دانشگاه شیراز ۲۲۱
دانشگاه فردوسی مشهد ۲۳۷
دانشگاه تبریز ۲۴۵
دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۲۴۶
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۱-۳۰۰
مهندسی مواد
(۱۴ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۸۶
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه های علم و صنعت ایران و صنعتی اصفهان ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه تربیت مدرس ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های کاشان و تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، صنعتی سهند، سمنان، شیراز و گیلان ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی پزشکی
(۷ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۶
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۷۵
دانشگاه تهران ۱۹۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۲۴
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۳۰
دانشگاه صنعتی شریف ۲۳۶
دانشگاه تربیت مدرس ۲۳۸
مهندسی محیط زیست
(۱۵ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۶۶
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۲۹
دانشگاه تربیت مدرس ۲۴۲
دانشگاه صنعتی شریف ۲۴۴
دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه های صنعتی اصفهان و تبریز ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه فردوسی مشهد ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه های صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شیراز ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل و شهید بهشتی ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه کاشان ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های صنعتی شاهرود و اصفهان ۶۰۱-۷۰۰
مهندسی بیوتکنولوژی صنعتی
(۳ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۲۹
دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۳۵
مهندسی فناوری نانو
(۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه صنعتی شریف ۳۰۱-۳۵۰
مهندسی بیوتکنولوژی محیطی
(۵ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۴
دانشگاه تهران ۱۹۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۱۹۸
دانشگاه تربیت مدرس ۲۲۷
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۳۷

ادامه جدول نتایج رتبه بندی موضوعی ISC سال۲۰۲۰ در رشته های مختلف

رشته دانشگاه رتبه جهانی ۲۰۲۰
سایر رشته های مهندسی و فناوری
(۱۲ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۱۱۸
دانشگاه های صنعتی امیرکبیر و صنعتی اصفهان ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه های علم و صنعت ایران و صنعتی شریف ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه های تربیت مدرس و تبریز ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه های فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و شیراز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های صنعتی نوشیروانی بابل و شهید بهشتی ۶۰۱-۷۰۰
تحقیقات پزشکی پایه
(۱۳ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۱۷
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۳۰۱-۳۵۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و تهران ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شیراز، تربیت مدرس ۶۰۱-۷۰۰
پزشکی بالینی
(۸ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۴۰۱-۴۵۰
دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان و علوم پزشکی شیراز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه های علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، علوم پزشکی تبریز ۶۰۱-۷۰۰
علوم بهداشت
(۱۴ دانشگاه)
دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۷۲
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۵۱-۳۰۰
دانشگاه علوم پزشکی ایران ۳۵۱-۴۰۰
دانشگاه های علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی کرمان، علوم پزشکی کرمانشاه و علوم پزشکی مشهد ۴۵۱-۵۰۰
دانشگاه های علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی شیراز و علوم پزشکی تبریز ۵۰۱-۶۰۰
دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه تربیت مدرس و دانشگاه تهران ۶۰۱-۷۰۰
کشاورزی، جنگلداری و شیلات
(۵ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۷۵
دانشگاه تربیت مدرس ۱۷۳
دانشگاه شیراز ۱۸۲
دانشگاه صنعتی اصفهان ۲۳۲
دانشگاه فردوسی مشهد ۲۵۱-۳۰۰
علوم دامپزشکی دانشگاه تهران ۹۸
سایر رشته های علوم کشاورزی
(شامل مهندسی کشاورزی، اقتصاد و سیاست گذاری کشاورزی، علوم و فنون غذایی)
(۶ دانشگاه)
دانشگاه تهران ۸۸
دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۱۵۶
دانشگاه صنعتی اصفهان ۱۷۸
دانشگاه تربیت مدرس ۱۹۸
دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه شیراز ۲۲۸
اقتصاد و تجارت دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰
جغرافیای اجتماعی و اقتصادی دانشگاه تهران ۲۵۱-۳۰۰

حضور کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ISC ۲۰۲۰

دهقانی گفت: در رتبه بندی حوزه موضوعیISC-۲۰۲۰ سایر کشورهای اسلامی نیز به خوبی ظاهر شدند.

وی افزود: در حوزه علوم طبیعی تعداد ۳۸ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۱ دانشگاه است. کشورهای مالزی با ۶ دانشگاه و ترکیه با ۵ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۷۳ بوده است.

رئیس ISC گفت: در حوزه مهندسی و فناوری تعداد ۵۶ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ایران با ۱۴ دانشگاه است. کشورهای مالزی با ۱۲ دانشگاه و ترکیه با ۶ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور عربستان سعودی با رتبه ۳۶ بوده است.

وی افزود: در حوزه علوم پزشکی و بهداشت تعداد ۵۲ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با ۱۸ دانشگاه است. کشورهای ایران با ۱۲ دانشگاه و مصر با ۷ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با ۲۳۱ و کشور ایران بوده است.

دهقانی اضافه کرد: در حوزه علوم کشاورزی تعداد ۷۵ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور ترکیه با ۲۳ دانشگاه است. کشورهای ایران با ۱۴ دانشگاه و پاکستان و مصر هر کدام با ۸ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با ۶۲ مربوط به کشور مالزی بوده است.

وی یادآور شد: در حوزه علوم اجتماعی تعداد ۲۰ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با ۸ دانشگاه است. کشورهای اندونزی با ۵ دانشگاه و ترکیه با ۴ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. ضمنا بهترین رتبه کسب شده در این حوزه برابر با ۳۵۰-۳۰۱ و کشور مالزی بوده است.

رئیس ISC گفت: در حوزه علوم انسانی تعداد ۹ دانشگاه از کشورهای اسلامی حضور داشتند که بیشترین تعداد مربوط به کشور مالزی با چهار دانشگاه است. کشورهای ترکیه با سه دانشگاه و ایران و اندونزی با ۱ دانشگاه بیشترین حضور را در این حوزه موضوعی داشته اند. بهترین رتبه کسب شده در این حوزه متعلق به کشور مالزی با رتبه ۴۰۰-۳۵۱ بوده است.

تعداد دانشگاه های کشورهای اسلامی در رتبه بندی موضوعی ۲۰۲۰-ISC در هر کدام از حوزه های موضوعی

کشور علوم طبیعی مهندسی و فناوری علوم پزشکی و بهداشت علوم کشاورزی علوم اجتماعی علوم انسانی
ایران ۱۱ ۱۴ ۱۲ ۱۴ ۱ ۱
مالزی ۶ ۱۲ ۴ ۶ ۸ ۴
ترکیه ۵ ۶ ۱۸ ۲۳ ۴ ۳
عربستان ۴ ۴ ۳ ۲ ۱ -
تونس ۳ ۵ ۱ ۳ - -
مصر ۳ ۳ ۷ ۸ - -
پاکستان ۳ ۳ ۱ ۸ - -
اندونزی ۲ ۴ ۱ ۶ ۵ ۱
مراکش ۱ ۱ ۱ - - -
قطر - ۱ ۱ - ۱ -
الجزایر - ۱ - - - -
بنگلادش - ۱ - ۱ - -
امارات متحده عربی - ۱ - - - -
لبنان - - ۱ - - -
نیجریه - - ۱ ۲ - -
اوگاندا - - ۱ ۱ - -
عراق - - ۱ - - -
تعداد کل ۳۸ ۵۶ ۵۲ ۷۵ ۲۰ ۹

منبع : خبرگزاری مهر


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار علمی

نقشه راه سازمان دیجیتال و نوآور تدوین می شود

نقشه راه سازمان دیجیتال و نوآور تدوین می شود
2021-10-24T12:09:11+03:30
نقشه راه و طراحی الگوی حرکت به سمت سازمان دیجیتال و نوآور در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات در دست تدوین است.

«مدیر کل دانشجویی»معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد

«مدیر کل دانشجویی»معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت منصوب شد
2021-10-24T12:09:11+03:30
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی جدید این وزارتخانه را منصوب کرد.

اعزام دانشجویان علمی کاربردی به آلمان برای گذراندن دوره مهارتی

اعزام دانشجویان علمی کاربردی به آلمان برای گذراندن دوره مهارتی
2021-10-24T11:29:13+03:30
رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی از اعزام دانشجویان به آلمان برای گذراندن دوره مهارتی شش ماهه برای اولین بار در طول ۲۹ سال فعالیت دانشگاه جامع علمی کاربردی خبر...

فیس بوک از سارق داده های ۱۷۸میلیون کاربر شکایت کرد

فیس بوک از سارق داده های ۱۷۸میلیون کاربر شکایت کرد
2021-10-24T11:15:48+03:30
طبق گزارشی جدید فیس بوک از یک شهروند اوکراینی به نام الکساندر سولونچنکو به دلیل استخراج داده‌های بیش از ۱۷۸ میلیون کاربر شکایت کرده است.

انتشار اولین شماره مجله بین‌المللی فیزیک

انتشار اولین شماره مجله بین‌المللی فیزیک
2021-10-24T10:52:28+03:30
اولین شماره مجله بین‌المللی Journal of Holography Applications in Physics دانشگاه دامغان با پژوهشی از مدیر موسسه فیزیک نظری دانشگاه استنفورد و عضو آکادمی ملی...

نخستین شبیه سازی ابرنواختر در آزمایشگاه!

نخستین شبیه سازی ابرنواختر در آزمایشگاه!
2021-10-24T10:52:28+03:30
دانشمندان برای اولین بار، واکنش‌های یک ابرنواختر واقعی را در آزمایشگاه شبیه سازی کردند.

شیر دادن به نوزاد می‌تواند به بهبود عملکرد شناختی مادر کمک کند

شیر دادن به نوزاد می‌تواند به بهبود عملکرد شناختی مادر کمک کند
2021-10-24T10:39:07+03:30
پژوهشگران آمریکایی در بررسی جدید خود نشان داده‌اند زنانی که به نوزاد خود شیر می‌دهند، عملکرد شناختی بهتری در سنین بالا دارند.

اثرات مثبت و منفی کووید-۱۹ بر پوکی استخوان

اثرات مثبت و منفی کووید-۱۹ بر پوکی استخوان
2021-10-24T10:25:49+03:30
به گفته رییس مرکز تحقیقات استئوپروز پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم، طبق بررسی‌های انجام شده؛ همه‌گیری کووید-۱۹ از یک طرف باعث کاهش مراجعه افراد و کاهش تشخیص و...

فراخوان جذب ایده در خدمات فضاپایه اعلام شد

فراخوان جذب ایده در خدمات فضاپایه اعلام شد
2021-10-24T10:09:13+03:30
سازمان فضایی ایران فراخوان جذب ایده با محور خدمات فضاپایه در رویداد «ستکس» را منتشر کرد.

نظر مثبت شورای رقابت با افزایش تعرفه تلفن ثابت/ مدل تعرفه‌گذاری مکالمات تلفنی تغییر می‌کند

نظر مثبت شورای رقابت با افزایش تعرفه تلفن ثابت/ مدل تعرفه‌گذاری مکالمات تلفنی تغییر می‌کند
2021-10-24T09:15:49+03:30
سخنگوی شرکت مخابرات ایران از نظر مثبت شورای رقابت برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

نظر مثبت شورای رقابت با افزایش تعرفه تلفن ثابت/ مدل تعرفه گذاری مکالمات تلفنی تغییر می کند

نظر مثبت شورای رقابت با افزایش تعرفه تلفن ثابت/ مدل تعرفه گذاری مکالمات تلفنی تغییر می کند
2021-10-24T09:02:29+03:30
سخنگوی شرکت مخابرات ایران از نظر مثبت شورای رقابت برای افزایش تعرفه تلفن ثابت و بررسی این پیشنهاد در کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات خبر داد.

ممنوعیت حضور دانشجویان واکسن نزده در کلاس/ کارت واکسن شرط ورود به دانشگاه

ممنوعیت حضور دانشجویان واکسن نزده در کلاس/ کارت واکسن شرط ورود به دانشگاه
2021-10-24T09:02:29+03:30
معاون آموزشی وزارت علوم اعلام کرد: دانشجویانی که واکسینه نشده اند، نمی‌توانند در دانشگاه حضور یافته و از کلاس درس به صورت حضوری استفاده کنند.

ریسک‌های فروش نفت به چین، هند و روسیه

ریسک‌های فروش نفت به چین، هند و روسیه
2021-10-24T08:39:07+03:30
از زمان قرار گرفتن ایران تحت فشارهای تحریمی و اقتصادی، مسئولان کشور راهکارهای متعددی را برای برون‌رفت از این بحران بررسی کرده و فروش نفت به کشورهای نزدیک ازل...

شدت پیک ششم را مردم تعیین می کنند/درخواست از مخالفان واکسیناسیون

شدت پیک ششم را مردم تعیین می کنند/درخواست از مخالفان واکسیناسیون
2021-10-24T08:02:37+03:30
سرپرست دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تاکید بر اهمیت واکسیناسیون در کاهش بروز پیک ششم، گفت: شدت پیک جدید را مردم تعیین می کنند.

ابلاغ مصوبه اصلاح و تکمیل اساسنامه دانشگاه فرهنگیان/تاکید بر شبانه روزی بودن دانشگاه

ابلاغ مصوبه اصلاح و تکمیل اساسنامه دانشگاه فرهنگیان/تاکید بر شبانه روزی بودن دانشگاه
2021-10-24T07:52:33+03:30
آیت الله رئیسی، رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوبه «اصلاح و تکمیل ماده 1 اساسنامه دانشگاه فرهنگیان» که در جلسه 772 مورخ 1394/09/24 شورای عالی انقلاب فرهنگی ...

ماجرای تست دادن کارمندان/ مدارس در چه شرایطی بازگشایی می‌شوند

ماجرای تست دادن کارمندان/ مدارس در چه شرایطی بازگشایی می‌شوند
2021-10-24T07:49:15+03:30
وزیر بهداشت با بیان اینکه تاکنون ۷۶ درصد مردم یک دوز واکسن را دریافت کرده اند، گفت: ۴۰ درصد مردم ۲ دوز واکسن را دریافت کرده اند.

شرط برداشتن محدودیت‌های کرونایی/روند تزریق دوز سوم واکسن

شرط برداشتن محدودیت‌های کرونایی/روند تزریق دوز سوم واکسن
2021-10-24T07:35:54+03:30
وزیر بهداشت با بیان اینکه تاکنون ۷۶ درصد مردم یک دوز واکسن را دریافت کرده اند، گفت: ۴۰ درصد مردم ۲ دوز واکسن را دریافت کرده اند.

مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت معرفی شد

مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت معرفی شد
2021-10-24T07:12:31+03:30
معاون فرهنگی و دانشجویی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، دکتر حمیدرضا اشراقی را به سمت مدیرکل دانشجویی معاونت فرهنگی و دانشجویی منصوب کرد. ...

کدام کشورها بیشترین برندگان نوبل را دارند؟

کدام کشورها بیشترین برندگان نوبل را دارند؟
2021-10-24T07:12:31+03:30
جایزه نوبل معتبرترین جایزه در حوزه‌های علمی است که سالانه به دانشمندان اهدا می‌شود. برخی از کشورها سهم زیادی در دریافت این جوایز داشته‌اند و برخی دیگر موفق ب...

نتایج آزمون‌های کنترل کیفی ۳ واکسن ایرانی کرونا/واردات واکسن در شرایط موفقیت شرکت‌ها در تولید

نتایج آزمون‌های کنترل کیفی ۳ واکسن ایرانی کرونا/واردات واکسن در شرایط موفقیت شرکت‌ها در تولید
2021-10-24T07:12:30+03:30
آزمون‌های کنترل کیفی واکسن‌های ایرانی دارای مجوز مصرف اضطرار در یکی از شرکت‌های فناور ایرانی انجام می‌شود که به گفته مدیر عامل این شرکت، ۳ واکسن‌ ایرانی مورد...

افزایش نرخ خشونت با اسلحه در آمریکا در طول پاندمی کرونا

افزایش نرخ خشونت با اسلحه در آمریکا در طول پاندمی کرونا
2021-10-24T06:55:53+03:30
طبق گزارش جدید محققان، خشونت با اسلحه در ایالات متحده در طول اولین سال پاندمی کروناویروس بیش از ۳۰ درصد افزایش داشته است.

افسردگی و اضطراب احتمال سزارین را افزایش می دهد

افسردگی و اضطراب احتمال سزارین را افزایش می دهد
2021-10-24T06:55:52+03:30
در حالی که مطالعات قبلی نشان داده اند اضطراب و افسردگی در زنان باردار با وزن کم نوزاد و زایمان زودرس مرتبط است، اما به گفته محققان، احتمالا باعث افزایش نرخ ز...

احتمال پرتاب "استارشیپ SN۲۰" در ماه آینده

احتمال پرتاب "استارشیپ SN۲۰" در ماه آینده
2021-10-23T16:45:51+03:30
ایلان ماسک در توییتی از احتمال پرتاب "استارشیپ SN۲۰" خبر داد.

برگزاری اولین همایش دوسالانه بین‌المللی ایران‌شناسی

برگزاری اولین همایش دوسالانه بین‌المللی ایران‌شناسی
2021-10-23T16:32:32+03:30
اولین همایش دوسالانه بین‌المللی ایران‌شناسی در جهان، توسط دانشگاه گیلان و به کوشش مرکز مطالعات ایران، بالکان و اروپای مرکزی، دانشگاه علامه طباطبائی، پژوهشگاه...

واکسیناسیون بیش از ۲۵۰۰ نفر در روز در مجتمع درمانی هلال احمر

واکسیناسیون بیش از ۲۵۰۰ نفر در روز در مجتمع درمانی هلال احمر
2021-10-23T16:29:15+03:30
رییس مجتمع دارویی درمانی هلال ایران گفت: در برخی روزها بین ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مورد تزریق واکسن در دو شیفت صبح و بعد از ظهر در این مرکز انجام می شود.

مدارک مورد نیاز ثبت نام غیر حضوری کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی

مدارک مورد نیاز ثبت نام غیر حضوری کارشناسی ارشد دانشگاه خوارزمی
2021-10-23T16:15:54+03:30
معاونت آموزشی دانشگاه خوارزمی با اشاره به مدارک مورد نیاز برای ثبت نام پذیرفته شدگان کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۰ دانشگاه خوارزمی اعلام کرد: ثبت نام به صورت غیر حض...

دستگاه ونتیلاتور قابل حمل و کوچک تولید شد

دستگاه ونتیلاتور قابل حمل و کوچک تولید شد
2021-10-23T16:02:32+03:30
دستگاه ونتیلاتور قابل حمل به ابعاد کوچکتر و وزن سبک تر در یک شرکت دانش بنیان ساخته شد.

بستر تست سخت‌افزار در حلقه حسگر ستاره راه‌اندازی شد

بستر تست سخت‌افزار در حلقه حسگر ستاره راه‌اندازی شد
2021-10-23T15:49:13+03:30
بستر تست سخت‌افزار در حلقه حسگر ستاره به منظور انجام تست قبل از عملیات پروازی، در مرکز آزمون پژوهشگاه فضایی ایران راه‌اندازی شد.

رفع آسیب پذیری امنیتی در وی چت

رفع آسیب پذیری امنیتی در وی چت
2021-10-23T15:49:12+03:30
شرکت تنسنت مالک نرم افزار گپ وی چت از شناسایی آسیب پذیری خبر داده که باعث می‌شد محتوای گپ‌های کاربران در گوگل قابل جستجو باشد.

زمان پرتاب ماموریت "آرتمیس ۱" اعلام شد

زمان پرتاب ماموریت "آرتمیس ۱" اعلام شد
2021-10-23T15:39:11+03:30
ناسا اوایل سال آینده موشک "سامانه پرتاب فضایی" را پرتاب خواهد کرد.
X فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)