میرنیوز

نیروی انتظامی

آخرین اخبار بازار دارای کلمه کلیدی : نیروی انتظامی

ضریب ایمنی محصولات ایران خودرودربرابرسرقت افزایش یافته است

ضریب ایمنی محصولات ایران خودرودربرابرسرقت افزایش یافته است
2020-09-14T17:32:21+04:30
رییس اداره اجتماعی پلیس آگاهی ناجادرجلسه بررسی افزایش ضریب ایمنی محصولات ایران خودرو گفت:ضریب ایمنی محصولات ایران خودرودربرابرسرقت افزایش یافته است.