میرنیوز

منافع مشتریان

آخرین اخبار بازار دارای کلمه کلیدی : منافع مشتریان

نظارت و کنترل دقیق حافظ منافع بانک و مشتریان است

نظارت و کنترل دقیق حافظ منافع بانک و مشتریان است
2020-09-13T12:09:01+04:30
نگرش بانک تجارت در زمینه انجام کنترل‌های دقیق و سیستمی از طریق مدیریت‌های بازرسی و حقوقی در چندسال اخیر در راستای حفاظت از منافع بانک و مشتریان بوده و همواره...