میرنیوز

قیمت یورو

آخرین اخبار بازار دارای کلمه کلیدی : قیمت یورو

قیمت دلار ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۹۹۰ تومان رسید/ هر یورو؛ ۲۸ هزار و ۸۷۳ تومان

قیمت دلار ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۹۹۰ تومان رسید/ هر یورو؛ ۲۸ هزار و ۸۷۳ تومان
2021-03-07T15:49:25+03:30
قیمت دلار آمریکا (اسکناس) امروز یکشنبه ۱۷ اسفندماه ۱۳۹۹ در صرافی های بانکی به ۲۳ هزار و ۹۹۰ تومان رسید.

قیمت دلار ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۵۷۷ تومان رسید / هر یورو ۲۹ هزار و ۷۶۵ تومان

قیمت دلار ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۵۷۷ تومان رسید / هر یورو ۲۹ هزار و ۷۶۵ تومان
2021-03-06T10:36:08+03:30
قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز شنبه ۱۶ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی ۲۴ هزار و ۹۰ تومان فروخته شده و ۲۴ هزار و ۵۷۷ تومان خریداری می‌شود.

قیمت دلار ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۷۶ تومان رسید/ یورو؛ ۲۹ هزار و ۹۹۴ تومان

قیمت دلار ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۷۶ تومان رسید/ یورو؛ ۲۹ هزار و ۹۹۴ تومان
2021-03-04T13:49:27+03:30
قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز پنج شنبه ۱۴ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی های بانکی به ۲۴ هزار و ۷۷۶ تومان رسید.

جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ قیمت ۸ ارز کاهش یافت

جزئیات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ قیمت ۸ ارز کاهش یافت
2021-03-04T10:02:49+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۸ ارز کاهش و ۳۳ ارز افزایش یافت. نرخ ۶ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۸۶ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۷۹۴ تومان شد

قیمت دلار ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۸۶ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۷۹۴ تومان شد
2021-03-03T13:16:03+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس)، امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی های بانکی به ۲۴ هزار و ۷۸۶ تومان رسید.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش نرخ ۲۹ ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش نرخ ۲۹ ارز
2021-03-03T09:29:28+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز چهارشنبه ۱۳ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۹ ارز کاهش و ۲۹ ارز افزایش یافت. نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۵۹۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۳۷۳ تومان شد

قیمت دلار ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۵۹۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۳۷۳ تومان شد
2021-03-02T14:29:27+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز سه‌شنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید ۲۴ هزار و ۱۰۳ تومان و برای فروش ۲۴ هزار و ۵۹۰ تومان است.

جزییات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ یورو

جزییات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ یورو
2021-03-02T09:22:46+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز سه شنبه ١٢ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز کاهش و ۱۲ ارز افزایش یافت.

قیمت دلار ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۸۱ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۵۹۴ تومان

قیمت دلار ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۸۱ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۵۹۴ تومان
2021-03-01T13:17:53+03:30
قیمت دلار آمریکا(اسکناس) امروز، دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی های بانکی به ۲۴ هزار و ۷۸۱ تومان رسید.

جزئیات قیمت رسمی ۴۷ ارز/ نرخ ۱۲ ارز ثابت ماند

جزئیات قیمت رسمی ۴۷ ارز/ نرخ ۱۲ ارز ثابت ماند
2021-03-01T10:11:12+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه ۱۱ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۷ ارز کاهش و ۲۸ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۱۸۶ تومان رسید/ هر یورو ۳۰ هزار و ۴۴۷ تومان شد

قیمت دلار ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۱۸۶ تومان رسید/ هر یورو ۳۰ هزار و ۴۴۷ تومان شد
2021-02-28T10:31:17+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس)، امروز یکشنبه ۱۰ اسفند ۱۳۹۹ برای خرید در صرافی های بانکی ۲۴ هزار و ۶۸۵ تومان و برای فروش ۲۵ هزار و ۱۸۶ تومان است.

قیمت دلار ۹ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۱۹۶ تومان رسید/ هر یورو ۳۰ هزار و ۵۱۶ تومان شد

قیمت دلار ۹ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۱۹۶ تومان رسید/ هر یورو ۳۰ هزار و ۵۱۶ تومان شد
2021-02-27T12:04:37+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید ۲۴ هزار و ۶۹۷ تومان و برای فروش ۲۵ هزار و ۱۹۶ تومان شد.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۳۱ ارز کاهش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۳۱ ارز کاهش یافت
2021-02-27T11:24:35+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز شنبه ۹ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۳۱ ارز کاهش و ۸ ارز افزایش یافت. نرخ ۸ ارز نیز ثابت ماند.

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت

نرخ رسمی یورو کاهش و پوند افزایش یافت
2021-02-24T08:51:15+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز چهارشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۲۰ ارز کاهش و ۱۷ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار ۵ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۴۴۵ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۴۴۰ تومان

قیمت دلار  ۵ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۴۴۵ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۴۴۰ تومان
2021-02-23T12:04:38+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی به ۲۴ هزار و ۴۴۵ تومان رسید.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۲۰ ارز افزایش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۲۰ ارز افزایش یافت
2021-02-23T09:37:53+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز سه‌شنبه ۵ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۱۵ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت.

قیمت دلار ۴ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۲۵۳ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۳۶ تومان

قیمت دلار ۴ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۲۵۳ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۳۶ تومان
2021-02-22T12:17:58+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس)، امروز دوشنبه ۴ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید ۲۳ هزار و ۷۷۲ تومان و برای فروش ۲۴ هزار و ۲۵۳ تومان است.

جزییات قیمت رسمی انواع ارز /کاهش نرخ ٢٠ ارز

جزییات قیمت رسمی انواع ارز /کاهش نرخ ٢٠ ارز
2021-02-22T09:31:16+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش و۱۶ ارز افزایش یافت. 

جزییات قیمت رسمی انواع ارز / نرخ ٢٠ ارز کاهش یافت

جزییات قیمت رسمی انواع ارز / نرخ ٢٠ ارز کاهش یافت
2021-02-22T09:17:52+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۰ ارز کاهش و۱۶ ارز افزایش یافت. 

قیمت دلار ۳ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۶۷۳ تومان رسید / هر یورو ۲۹هزار و ۴۳۲تومان

قیمت دلار ۳ اسفند ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۶۷۳ تومان رسید / هر یورو ۲۹هزار و ۴۳۲تومان
2021-02-21T11:57:55+03:30
قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز یکشنبه ۳ اسفند ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی به ۲۴ هزار و ۶۷۳ تومان رسید.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ ۱۲ ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ ۱۲ ارز
2021-02-20T09:51:49+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز شنبه ۲ اسفند ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۲ ارز کاهش و ۲۵ ارز افزایش یافت.

قیمت دلار آمریکا پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۱۷۰ تومان رسید

قیمت دلار آمریکا پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۱۷۰ تومان رسید
2021-02-18T13:44:13+03:30
قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز پنجشنبه ۳۰ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید به ۲۴ هزار و ۶۷۰ تومان و برای فروش به ۲۵ هزار و ۱۷۰ تومان رسید.

قیمت دلار آمریکا چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۱۷۰تومان رسید/ هر یورو ۳۰ هزار و ۴۳۰ تومان شد

قیمت دلار آمریکا چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۵ هزار و ۱۷۰تومان رسید/ هر یورو ۳۰ هزار و ۴۳۰ تومان شد
2021-02-17T11:24:44+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید به ۲۴ هزار و ۶۷۰ تومان و برای فروش به ۲۵ هزار و ۱۷۰ تومان رسید.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ ۳۰ ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ ۳۰ ارز
2021-02-17T08:58:06+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۳۰ ارز کاهش و ۵ ارز افزایش یافت.

قیمت دلار ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید/ هر یورو ۳۰ هزار و ۳۵۰ تومان شد

قیمت دلار ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید/ هر یورو ۳۰ هزار و ۳۵۰ تومان شد
2021-02-16T12:11:23+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس)، امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ برای خرید به ۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان و برای فروش به ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ قیمت یورو و پوند افزایش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ قیمت یورو و پوند افزایش یافت
2021-02-16T09:04:45+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز سه‌شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۱۱ ارز کاهش و ۲۲ ارز افزایش یافت.

قیمت دلار آمریکا دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید

قیمت دلار آمریکا دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید
2021-02-15T10:49:54+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس)، امروز دوشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۹ برای خرید به ۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان و برای فروش به ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ ۳ ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ ۳ ارز
2021-02-15T09:16:33+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۳ ارز کاهش و ۳۳ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید/ هر یورو ۳۰ هزار و ۲۷۰ تومان

قیمت دلار  ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان رسید/ هر یورو ۳۰ هزار و ۲۷۰ تومان
2021-02-14T11:43:23+03:30
دلار آمریکا(اسکناس)، امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی های بانکی۲۴ هزار و ۴۸۰ تومان خریداری شده و ۲۴ هزار و ۹۸۰ تومان فروخته می‌شود.

جزییات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ ١۶ ارز

جزییات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ ١۶ ارز
2021-02-13T09:31:25+03:30
‎بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز شنبه ٢۵ بهمن ١٣٩٩ اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت.

جزییات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ١۶ ارز کاهش یافت

جزییات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ١۶ ارز کاهش یافت
2021-02-13T09:18:02+03:30
‎بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز شنبه ٢۵ بهمن ١٣٩٩ اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت.

قیمت دلار ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید/ هر یورو؛ ۲۹ هزار و ۹۵۰ تومان

قیمت دلار ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید/ هر یورو؛ ۲۹ هزار و ۹۵۰ تومان
2021-02-11T12:23:21+03:30
قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس) امروز پنج شنبه ۲۳ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی های بانکی به ۲۴ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

جزییات نرخ رسمی انواع ارز/ قیمت ۸ ارز کاهش یافت

جزییات نرخ رسمی انواع ارز/ قیمت ۸ ارز کاهش یافت
2021-02-11T10:23:23+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۸ ارز کاهش و ۲۹ ارز افزایش یافت، نرخ ۱۰ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان شد

قیمت دلار سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۹۰۰ تومان شد
2021-02-09T11:30:19+03:30
قیمت دلار آمریکا(اسکناس)، امروز سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید ۲۳ هزار و ۵۰۰ تومان و برای فروش ۲۳ هزار و ۹۰۰ تومان است.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۱۳ ارز کاهش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۱۳ ارز کاهش یافت
2021-02-09T09:16:58+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز سه‌شنبه ۲۱ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۱۳ ارز کاهش و ۲۵ ارز افزایش یافت. نرخ ۹ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار آمریکا دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۵۵۰ تومان

قیمت دلار آمریکا دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۵۵۰ تومان
2021-02-08T11:03:21+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ برای خرید به ۲۳ هزار و ۲۰۰ تومان و برای فروش به ۲۳ هزار و ۷۰۰ تومان رسید.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش قیمت ۲۰ ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ افزایش قیمت ۲۰ ارز
2021-02-08T10:50:01+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ قیمت ۲۰ ارز افزایش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ قیمت ۲۰ ارز افزایش یافت
2021-02-08T10:36:41+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه ۲۰ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۶ ارز کاهش و ۲۰ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار آمریکا یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان شد

قیمت دلار آمریکا یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان شد
2021-02-07T13:29:54+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) در صرافی‌های بانکی، امروز یکشنبه ۱۹ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

قیمت دلار ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان شد

قیمت دلار ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۶۰۰ تومان شد
2021-02-06T13:56:43+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) در صرافی های بانکی، امروز شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ برای خرید به ۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و برای فروش به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید.

قیمت دلار پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید

قیمت دلار پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان رسید
2021-02-04T15:04:30+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز پنج‌شنبه ۱۶ بهمن ۱۳۹۹ برای خرید۲۳ هزار و ۳۰۰ تومان و برای فروش ۲۳ هزار و ۷۵۰ تومان شد.

جزییات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ قیمت یورو کاهش یافت

جزییات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ قیمت یورو کاهش یافت
2021-02-04T12:24:31+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۲۱ ارز کاهش و ۱۴ ارز افزایش یافت، نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۱۹ ارز کاهش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/نرخ ۱۹ ارز کاهش یافت
2021-02-03T09:03:08+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز چهارشنبه ۱۵ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۹ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۸۷۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۸۵۰ تومان شد

قیمت دلار سه‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۸۷۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۸۵۰ تومان شد
2021-02-02T12:36:43+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز سه‎‌شنبه ۱۴ بهمن ۱۳۹۹ برای خرید ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان و برای فروش ۲۳ هزار و ۸۷۰ تومان شد.

قیمت دلار ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۸۷۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۹۵۰ تومان شد

قیمت دلار ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۸۷۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۹۵۰ تومان شد
2021-02-01T13:43:31+03:30
قیمت دلار آمریکا(اسکناس)، امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی های بانکی به ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان برای خرید و ۲۳ هزار و ۸۷۰ تومان برای فروش رسید.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ ۲۰ ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ کاهش نرخ ۲۰ ارز
2021-02-01T09:03:19+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز دوشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۲۰ ارز کاهش و ۱۶ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ برای خرید به ۲۳ هزار و ۹۲۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۵۰ تومان شد

قیمت دلار ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ برای خرید به ۲۳ هزار و ۹۲۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۹ هزار و ۵۰ تومان شد
2021-01-31T12:11:12+03:30
قیمت هر دلار آمریکا(اسکناس) امروز یکشنبه ۱۲ بهمن ۱۳۹۹ برای خرید ۲۳ هزار و ۴۲۰ تومان و برای فروش ۲۳ هزار و ۹۲۰ تومان است.

قیمت دلار ١١ بهمن ١٣٩٩ به ٢٣ هزار و ۴٨٠ تومان رسید/ هر یورو ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان شد

قیمت دلار ١١ بهمن ١٣٩٩ به ٢٣ هزار و ۴٨٠ تومان رسید/ هر یورو ٢٨ هزار و ۵٠٠ تومان شد
2021-01-30T11:31:09+03:30
قیمت هر دلار آمریکا (اسکناس)، امروز شنبه ١١ بهمن ١٣٩٩ برای خرید در صرافی های بانکی ٢٢ هزار و ۹٢٠ تومان و برای فروش ٢٣ هزار و ۷۲۰ تومان است.

قیمت دلار ۹ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۲۱۰ تومان رسید

قیمت دلار ۹ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۲۱۰ تومان رسید
2021-01-28T14:27:36+03:30
قیمت دلار (اسکناس) آمریکا، امروز پنجشنبه ۹ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید به ۲۱ هزار و ۹۲۰ تومان و برای فروش به ۲۳ هزار و ۲۱۰ تومان رسید.

قیمت دلار ۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۱۱۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان شد

قیمت دلار ۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۱۱۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان شد
2021-01-27T13:49:48+03:30
قیمت دلار(اسکناس) آمریکا، امروز ، چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید به ۲۱ هزار و ۶۲۰ تومان و برای فروش به ۲۳ هزار و ۱۱۰ تومان رسید.

قیمت دلار ۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۱۱۰ تومان رسید/ هر یورو و۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان شد

قیمت دلار ۸ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۳ هزار و ۱۱۰ تومان رسید/ هر یورو و۲۸ هزار و ۱۰۰ تومان شد
2021-01-27T11:36:26+03:30
قیمت دلار(اسکناس) آمریکا، امروز ، چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید به ۲۱ هزار و ۶۲۰ تومان و برای فروش به ۲۳ هزار و ۱۱۰ تومان رسید.

قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ یورو و پوند افزایش یافت

قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ یورو و پوند افزایش یافت
2021-01-27T08:56:23+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز چهارشنبه ۸ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۱۱ ارز کاهش و ۲۴ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار ۷ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۹۷۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان

قیمت دلار ۷ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۹۷۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۷ هزار و ۹۰۰ تومان
2021-01-26T10:23:07+03:30
قیمت دلار(اسکناس) آمریکا، امروز ، دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید به ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان و برای فروش به ۲۲ هزار و ۷۲۰ تومان رسید.

قیمت دلار ۶ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان

قیمت دلار ۶ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۷۰۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۷ هزار و ۷۰۰ تومان
2021-01-25T11:04:29+03:30
قیمت دلار(اسکناس) آمریکا، امروز ، دوشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید به ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان و برای فروش به ۲۲ هزار و ۷۲۰ تومان رسید.

قیمت دلار ۵ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۴۳۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان

قیمت دلار ۵ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۴۳۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۷ هزار و ۳۰۰ تومان
2021-01-24T11:17:49+03:30
قیمت دلار آمریکا(اسکناس)، امروز یکشنبه ۵ بهمن ۱۳۹۹ برای خرید ۲۱ هزار و ۴۸۰ تومان و برای فروش ۲۲ هزار و ۴۳۰ تومان است.

قیمت دلار ۴ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۵۸۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان

قیمت دلار ۴ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۵۸۰ تومان رسید/ هر یورو ۲۷ هزار و ۵۰۰ تومان
2021-01-23T11:03:11+03:30
قیمت دلار آمریکا(اسکناس)، امروز شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی برای خرید به ۲۲ هزار و ۸۰ تومان و برای فروش به ۲۲ هزار و ۵۸۰ تومان رسید.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ ۲۴ ارز

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/کاهش نرخ ۲۴ ارز
2021-01-23T09:56:33+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۲۴ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۲۴ ارز کاهش یافت

جزئیات قیمت رسمی انواع ارز/ نرخ ۲۴ ارز کاهش یافت
2021-01-23T09:16:32+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز شنبه ۴ بهمن ۱۳۹۹ اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ ۲۴ ارز کاهش و ۱۱ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۲ ارز نیز ثابت ماند.

قیمت دلار ۲ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۶۵۰ تومان رسید

قیمت دلار ۲ بهمن ۱۳۹۹ به ۲۲ هزار و ۶۵۰ تومان رسید
2021-01-21T15:43:12+03:30
قیمت دلار آمریکا (اسکناس)، امروز پنج شنبه ۲ بهمن ۱۳۹۹ در صرافی‌های بانکی به ۲۲ هزار و ۶۵۰ تومان رسید.

جزییات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ نرخ پوند افزایش و یورو کاهش یافت

جزییات نرخ رسمی ۴۷ ارز/ نرخ پوند افزایش و یورو کاهش یافت
2021-01-21T15:43:11+03:30
بانک مرکزی نرخ رسمی ۴۷ ارز را برای امروز اعلام کرد که بر اساس آن نرخ ۱۰ ارز کاهش و ۲۶ ارز افزایش یافت. نرخ ۱۱ ارز نیز ثابت ماند.