میرنیوز

قیمت سکه طرح جدید

آخرین اخبار بازار دارای کلمه کلیدی : قیمت سکه طرح جدید

قیمت سکه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹ به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹ به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
2020-10-01T18:19:04+03:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، در بازار آزاد تهران امروز پنجشنبه ۱۰ مهر ماه ۱۳۹۹ به ۱۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-30T13:32:25+03:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، در بازار آزاد تهران امروز چهارشنبه ۹ مهر ماه ۱۳۹۹ به ۱۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۸ مهر ١٣٩٩ به ١٣ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۸ مهر ١٣٩٩ به ١٣ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-29T14:12:24+03:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۸ مهر ١٣٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١٣ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۷ مهر ١٣٩٩ به ١٣ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۷ مهر ١٣٩٩ به ١٣ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-28T14:06:10+03:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ۷ مهر ١٣٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١٣ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ٦ مهر ١٣٩٩ به ١٣ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ٦ مهر ١٣٩٩ به ١٣ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان رسید
2020-09-27T12:52:21+03:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه ٦ مهر ١٣٩٩ در بازار آزاد تهران به ١٣ میلیون و ٤٠٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۵ مهر ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۵ مهر ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید
2020-09-26T14:59:06+03:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه ۵ مهر ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۳ مهر ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۳ مهر ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید
2020-09-24T18:25:52+03:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج شنبه، ۳ مهر ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۲ مهر ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲ مهر ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-23T14:59:07+03:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه ۲ مهر ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-20T13:39:06+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-16T13:59:07+04:30
قیمت هر قطعه سکه طرح جدید امروز چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در معاملات بازار آزاد تهران رسید.

قیمت سکه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید
2020-09-15T14:05:53+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-14T13:32:23+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ۲۴ شهریور ۱۳۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-12T13:19:01+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه ۲۲ شهریور ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۱۸ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۸ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-08T14:02:09+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۱۸ شهریور ۹۹ در بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ۱۷ شهریورماه به ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۱۷ شهریورماه به ۱۱ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید
2020-09-07T13:09:19+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز دوشنبه ١٧ شهریور ٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ١٧ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ١٧ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید
2020-09-07T12:55:58+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ١٧ شهریور ٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۱۶ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۶ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-06T13:02:36+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه ۱۶ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ١٥ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ١٥ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید
2020-09-05T13:21:35+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معاملات بازار آزاد تهران ، امروز شنبه ١٥ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ١۳ شهریور به ١١ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ١۳ شهریور به ١١ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-03T14:21:44+04:30
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج شنبه ۱۳ شهریور به ١١ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ١٢ شهریور به ١١میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ١٢ شهریور به ١١میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید
2020-09-02T17:48:21+04:30
قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید ١٢ شهریور به ١١میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ١١ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ١١ شهریور ٩٩ به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید
2020-09-01T13:55:22+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ١١ شهریور ٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٣٥٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۱۰ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۰ شهریور ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
2020-08-31T14:08:11+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ۱۰ شهریور ۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ۵ شهریور به ۱۰میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۵ شهریور به ۱۰میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید
2020-08-26T15:54:47+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز چهارشنبه ۵ شهریور ۹۹، ده میلیون و ۸۵۰ هزار تومان شد.

قیمت سکه طرح جدید ۴ شهریورماه به ۱۰میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۴ شهریورماه به ۱۰میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید
2020-08-25T14:41:29+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، امروز سه‌شنبه ٤ شهریور ٩٩ به ١٠ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ٤ شهریور ٩٩ به ١٠ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ٤ شهریور ٩٩ به ١٠ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید
2020-08-25T14:01:29+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ٤ شهریور ٩٩ به ١٠ میلیون و ٨٠٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ٣ شهریور ٩٩ به ١٠ میلیون و ٦٥٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ٣ شهریور ٩٩ به ١٠ میلیون و ٦٥٠ هزار تومان رسید
2020-08-24T14:01:28+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ٣ شهریور ٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١٠ میلیون و ٦٥٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۲ شهریورماه ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲ شهریورماه ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید
2020-08-23T14:34:47+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه دوم شهریورماه ۹۹ در جریان معاملات بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۷۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه اول شهریور ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید

قیمت سکه اول شهریور ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید
2020-08-22T13:48:08+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز شنبه اول شهریور ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۴۵ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۳۰ مرداد ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۳۰ مرداد ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید
2020-08-20T13:48:20+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معاملات بازار آزاد تهران امروز پنج شنبه ۳۰ مرداد ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ٢٩ مرداد ٩٩ به ١٠ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ٢٩ مرداد ٩٩ به ١٠ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان رسید
2020-08-19T14:28:37+04:30
قیمت سکه طرح جدید امروز چهارشنبه ٢٩ مرداد ٩٩ در بازار آزاد تهران، به ١٠ میلیون و ٧٠٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ٢٨ مرداد ٩٩ به ١٠ میلیون و ٧٥٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ٢٨ مرداد ٩٩ به ١٠ میلیون و ٧٥٠ هزار تومان رسید
2020-08-18T15:14:49+04:30
قیمت سکه طرح جدید، امروز سه شنبه ٢٨ مرداد ٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١٠ میلیون و ٧٥٠ هزار تومان رسید.

بازدهی منفی ۲.۸ درصدی سکه در یک ماهه

بازدهی منفی ۲.۸ درصدی سکه در یک ماهه
2020-08-18T10:21:30+04:30
معاونت بررسی‌های اقتصادی اتاق تهران اعلام کرد: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی در یک ماهه منتهی به ۲۶ مردادماه ۱۳۹۹ بازدهی منفی ۲.۸ درصدی داشته است.

قیمت سکه ۲۳ مرداد ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۳ مرداد ۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید
2020-08-14T09:56:09+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج شنبه، ۲۳ مرداد ۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ٢١ مرداد ۱۳۹۹ به ١٠ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ٢١ مرداد ۱۳۹۹ به ١٠ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان رسید
2020-08-11T13:17:57+04:30
قیمت سکه طرح جدید در معاملات بازار آزاد تهران، امروز سه شنبه ٢١ مرداد ٩٩ به ١٠ میلیون و ٩٠٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۲۰ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید
2020-08-10T14:04:36+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معاملات بازار آزاد تهران امروز دوشنبه ۲۰ مرداد ۹۹ به ۱۰ میلیون و۵۰۰هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ١٩ مرداد ٩٩ به ١٠ میلیون و ٣۵٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ١٩ مرداد ٩٩ به ١٠ میلیون و ٣۵٠ هزار تومان رسید
2020-08-09T14:17:56+04:30
قیمت سکه طرح جدید امروز یکشنبه ١٩ مرداد ٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١٠ میلیون و ٣۵٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ۱۶ مرداد ۱۳۹۹به ١١ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۱۶ مرداد ۱۳۹۹به ١١ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید
2020-08-06T13:04:25+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز پنج شنبه ۱۶ مرداد ٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ۵۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ به ١١ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۵ مرداد ۱۳۹۹ به ١١ میلیون و ۴۰۰هزار تومان رسید
2020-08-05T13:37:48+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه ۱۵ مرداد ٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ۱۴ مرداد ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۱۴ مرداد ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید
2020-08-04T14:10:00+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۱۴ مرداد ۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید
2020-08-03T15:16:40+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ١٣ مرداد ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ١٣ مرداد ۱۳۹۹ به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ١٣ مرداد ۱۳۹۹ به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید
2020-08-03T14:10:01+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ١٣ مرداد ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۱۲ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید
2020-08-02T13:36:38+04:30
قیمت سکه طرح جدید در معاملات بازار آزاد تهران امروز یکشنبه ۱۲ مردادماه ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۹۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ١١ مرداد ۱۳۹۹ به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ١١ مرداد ۱۳۹۹ به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید
2020-08-01T14:50:01+04:30
قیمت سکه طرح جدید امروز شنبه ١١ مرداد ۱۳۹۹ در جریان معاملات بازار آزاد تهران به ١١ میلیون و ٣٠٠ هزار تومان رسید.

سکه ۹ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید

سکه  ۹ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید
2020-07-30T14:48:53+04:30
قیمت سکه طرح جدید امروز ۵ شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ۹ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه  ۹ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید
2020-07-30T12:48:56+04:30
قیمت سکه طرح جدید امروز ۵ شنبه ۹ مرداد ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ۸ مرداد ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۸ مرداد ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید
2020-07-29T12:55:41+04:30
قیمت سکه طرح جدید امروز چهارشنبه ۸ مرداد ۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۱ میلیون و ۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه ٧ مرداد ١٣٩٩ به ١١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ٧ مرداد ١٣٩٩ به ١١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان رسید
2020-07-28T13:49:03+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معاملات بازار آزاد تهران امروز سه شنبه هفتم مرداد ماه به ١١ میلیون و ٢٠٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ۶ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۱.۳ میلیون تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۶ مرداد ۱۳۹۹ به ۱۱.۳ میلیون تومان رسید
2020-07-27T13:46:41+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز دوشنبه ششم مردادماه در معاملات بازار آزاد تهران ۱۱ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان است.

قیمت سکه ۵ مرداد ١٣٩٩ به ١١ میلیون و ٢٨٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه ۵ مرداد ١٣٩٩ به ١١ میلیون و ٢٨٠ هزار تومان رسید
2020-07-26T14:05:38+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز یکشنبه ۵ مردادماه٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران، ١١ میلیون و ٢٨٠ هزار تومان است.

قیمت سکه طرح جدید ۴ مرداد۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۴ مرداد۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید
2020-07-25T13:45:38+04:30
قیمت سکه طرح جدید امروز شنبه ۴ مرداد۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه دوم مرداد ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه دوم مرداد ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید
2020-07-23T14:24:37+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، در معاملات بازار آزاد تهران امروز پنجشنبه دوم مردادماه به ۱۰ میلیون و ۳۵۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه یکم مرداد ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه یکم مرداد ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید
2020-07-22T16:51:16+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، در معاملات بازار آزاد تهران امروز چهارشنبه یکم مردادماه به ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید یکم مرداد۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید یکم مرداد۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید
2020-07-22T12:24:37+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید، در معاملات بازار آزاد تهران امروز چهارشنبه یکم مردادماه به ۱۰ میلیون و ۸۰ هزار تومان رسید.

کاهش ۷۵۰ هزارتومانی قیمت سکه/ نرخ ۳۱تیر۱۳۹۹ به ۱۰میلیون و ۲۰۰ هزارتومان رسید

کاهش ۷۵۰ هزارتومانی قیمت سکه/ نرخ ۳۱تیر۱۳۹۹ به ۱۰میلیون و ۲۰۰ هزارتومان رسید
2020-07-21T16:31:19+04:30
قیمت سکه طرح جدید، امروز سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ۳۱ تیر ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۳۱ تیر ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید
2020-07-21T12:58:03+04:30
قیمت سکه طرح جدید، امروز سه شنبه ۳۱ تیر ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ٣٠ تیر١٣٩٩ به ١١ میلیون و ٥٠ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ٣٠ تیر١٣٩٩ به ١١ میلیون و ٥٠ هزار تومان رسید
2020-07-20T12:51:15+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید در معاملات بازار آزاد تهران امروز دوشنبه ٣٠ تیرماه ١٣٩٩ به ١١ میلیون و ٥٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ۲۹ تیر۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۲۹ تیر۱۳۹۹ به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید
2020-07-19T13:17:10+04:30
قیمت سکه طرح جدید امروز یکشنبه ۲۹ تیر ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران، به ۱۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ٢٨ تیر ١٣٩٩ به ١١ میلیون و ١٠٠ هزارتومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ٢٨ تیر ١٣٩٩ به ١١ میلیون و ١٠٠ هزارتومان رسید
2020-07-18T13:50:27+04:30
قبمت سکه طرح جدید امروز ٢٨ تیرماه ١٣٩٩ در معاملات بازار آزاد تهران، به ١١ میلیون و ١٠٠ هزار تومان رسید.

قیمت سکه طرح جدید ۲۵ تیر ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۲۵ تیر ۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزارتومان رسید
2020-07-15T13:36:15+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۸۵۰ هزار تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۲۴ تیر۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۶۰ تومان رسید

قیمت سکه طرح جدید ۲۴ تیر۱۳۹۹ به ۱۰ میلیون و ۷۶۰ تومان رسید
2020-07-14T13:42:13+04:30
قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید امروز سه شنبه ۲۴ تیرماه ۱۳۹۹ در معاملات بازار آزاد تهران به ۱۰ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان رسید.