میرنیوز

ضد باجگیر پادویش

آخرین اخبار بازار دارای کلمه کلیدی : ضد باجگیر پادویش

زورگیری در فضای مجازی ادامه دارد ...

زورگیری در فضای مجازی ادامه دارد ...
2020-09-12T10:42:50+04:30
از روزگاران قدیم زورگیری و باج خواهی در فضای حقیقی و کوچه و بازار اتفاق می افتاد. این روال با تغییر شکل همچنان ادامه یافته است.