میرنیوز

سایت بامن 24

آخرین اخبار بازار دارای کلمه کلیدی : سایت بامن 24

بهترین روش پرداخت قبض آب کدام است؟

بهترین روش پرداخت قبض آب کدام است؟
2020-09-13T15:42:20+04:30
با توجه به حذف قبوض کاغذی، پرداخت قبض با روش های غیرحضوری گسترش یافت.