میرنیوز

تسهیلات اشتغال روستایی

آخرین اخبار بازار دارای کلمه کلیدی : تسهیلات اشتغال روستایی

بانک توسعه تعاون در حداکثر سازی کارآمدی و اثربخشی تسهیلات اشتغال روستایی کوشا بوده است

بانک توسعه تعاون در حداکثر سازی کارآمدی و اثربخشی تسهیلات اشتغال روستایی کوشا بوده است
2020-09-15T11:15:45+04:30
عضو هیات مدیره بانک توسعه تعاون در خصوص الزام این بانک جهت حداکثر سازی کارآمدی و اثربخشی تسهیلات اشتغال روستایی مطالبی را تبیین نمود. ...