میرنیوز

مأموریت ویژه مدیرعامل بانک صادرات ایران برای بیمه سرمد؛ سودآوری و جلب حداکثری رضایت بیمه‌گذاران

 مأموریت ویژه مدیرعامل بانک صادرات ایران برای بیمه سرمد؛ سودآوری و جلب حداکثری رضایت بیمه‌گذاران 2023-03-05T14:23:51+03:30

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبرگزاری تسنیم، ﺭﻭﺍبط عموﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، اعلام کرد: ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤ� ﻜﺮﺩ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ این شرکت ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره، ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﻔﻲ ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره و ﻫﺎﺩﻱ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮکت‌های ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍن و همچنین سید ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺑﻬﺸﺘﻲ‌ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ هیات‌مدیره ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.

سید ضیاء ایمانی، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ حمایت همه‌جانبه این بانک از بیمه سرمد گفت: مدیران و کارکنان بیمه سرمد باید از این حمایت به خوبی بهره ببرند و با تلاش مضاعف، جایگاه شرکت را در صنعت بیمه کشور ارتقا دهند.

وی افزود: ارتقای رتبه توانگری مالی و جلب حداکثری رضایت بیمه‌گذاران و مشتریان، به ویژه کارکنان و بازنشستگان بانک صادرات ایران به عنوان سهامدار اصلی باید با جدیت پیگیری شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻣ� ﻤﻮﻋﻪ، ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﺑﺎ استقرار هیات‌مدیره و تیم مدیریتی جدید در بیمه سرمد، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ و بیمه‌گذاران بزرگ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻴﻤﻪ‌های ﺩﺭﻣﺎﻥ به بهترین شکل برطرف شود.

ایمانی تصریح کرد: بیمه سرمد، پشتوانه بزرگی همچون بانک صادرات ایران دارد و ما در مجموعه بانک در صورت نیاز آماده کمک هستیم و انتظار داریم شاهد عملکرد مثبت این شرکت باشیم و سرمد را در جایگاه واقعی خود در صنعت بیمه ببینیم.

وی همچنین دو ماموریت ویژه بیمه سرمد در دوران جدید را برشمرد و گفت: سودآوری، باید یکی از مهمترین اهداف بیمه سرمد در سال‌های آتی باشد، اما مهمتر از این هدف، خدمت‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران در بانک صادرات ایران و مشتریان و بیمه‌گذاران است که بتواند دغدغه همه آنها را برطرف کند و رضایت حداکثری‌شان را جلب کند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران، همچنین بر توجه به حوزه نوآوری تاکید کرد و گفت: تیم جدید مدیریتی بیمه سرمد باید نوآوری و تحول سازمانی را در دستور کار خود قرار دهد.

ایمانی همچنین ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ را ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤ� ﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻖ‌ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩﺑﺪﻫﻜﺎﺭ، ﺑﻴﻤﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻣﺎﻧﺎﺕ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺸﻴﺰ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ و ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﻴﺸﺘﺮ بانک صادرات ایران با ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ صادر کرد.

طراحی محصولات مشترک با همکاری بانک صادرات و بیمه سرمد

ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺮﺍﺩﻱ، ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ نیز ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، بر حمایت ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ تاکید کرد و گفت: حمایت ما از بیمه سرمد، یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘاط ﻗﻮﺕ این ﺷﺮﻛﺖ است و انتظار داریم با حضور هیات‌مدیره جدید، شاهد تحولات مثبت باشیم.

وی افزود: بیمه سرمد باید از ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧﻚ صادرات ایران ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ و سهم از بازار بیمه بهره ببرد و گام‌های محکم‌تری بردارد.

ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ بیمه سرمد ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ همچنین ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺭﺍئه ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ و محصولات ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ، ﺍﺯ ﺟﻤ� ﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

وی تصریح کرد: ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﺩ.

مرادی در پایان گفت: ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ایجاد ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ با مشتریان بانک را در دستور کار خود قرار دهد.

نقش بیمه سرمد در اکوسیستم بانک صادرات ایران

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﻔﻲ، ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ مدیران پیشین بیمه سرمد گفت: این شرکت ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ‌ﺷﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ، ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ جدیدی ﺍﺭﺍﺋﻪ کند و در این مسیر، توجه به حوزه ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ را در دستور کار قرار دهد.

ﻭﻱ با اشاره به افزایش سرعت و نوآوری در فضای رقابت دیجیتال، تاکید کرد: ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺯﻳﺮﻣ� ﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺭﻧﮓﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻬﻢ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ این شرکت ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘ� ﺘﻔﺮﻡﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ نقش و ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮ ﻗﺪﺭﺗﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻴﻔﻲ ﻋﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ مهمی دانست که باید به آن توجه شد. او گفت: ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ بیمه ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ، ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ندارند و باید از ﻓﻀﺎﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ معرفی خدمات شرکت استفاده شود.

ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻱ ﻣﻄ� ﻮﺏ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺌﻮﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺧﺎﺹ، ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﺎﺹ، استفاده کرد و ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻮﺩ.

اهمیت راهبردی بیمه سرمد برای بانک صادرات ایران

هادی آقابابایی، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻣ� ﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤ� ﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ کرد و گفت: ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱﻫﺎﻱ ﻫﻴاتﻣﺪﻳﺮﻩ ﺟﺪﻳﺪ، در ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ پیدا خواهد کرد.

ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻲ تاکید کرد: ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ‌ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ.

ﻭﻱ ﺑﺎ اشاره به لزوم ارتباط هرچه بیشتر بیمه سرمد با بیمه مرکزی گفت: ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩن سطح ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﺗﺒﻪ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺳﺖ پیدا می‌کند.

نوید بهشتی‌نژاد برای افزایش سرمایه

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻬﺸﺘﻲﻧﮋﺍﺩ، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ نیز ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، با ارائه برنامه‌ها و راهکاری تیم مدیریتی جدید برای افزایش سهم از بازار و سودآوری شرکت، گفت: نقش حمایتی ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ بیمه سرمد با بانک، تاثیر مهمی در بهبود عملکرد شرکت دارد.

مدیرعامل بیمه سرمد ﮔﻔﺖ: ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ شاخص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ، ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻤ� ﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ تیم جدید ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ هزار ﻣﻴ� ﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ حرکت کنیم.

ﻭﻱ با اشاره به ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤ� ﻴﺎﺗﻲ بیمه سرمد در سال 1402 ﮔﻔﺖ: هدف راهبردی ما در حوزه مالی، افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی است و در کنار آن، ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤ� ﻴﻞ ﻋﻤ� ﻜﺮﺩ ﺷﻌﺐ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻮﺩ ﻋﻤ� ﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ می‌کنیم.

بهشتی‌نژاد به ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در بیمه سرمد نیز تاکید کرد و گفت: ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ‌ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺑﻮﺭﺳﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ، اهداف دیگر خود را در حوزه مالی پیگیری می‌کنیم.

مدیرعامل بیمه سرمد همچنین اهداف بیمه سرمد در حوزه ﻣﺸﺘﺮﻱ‌ﻣﺪﺍﺭﻱ، ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧ� ﻲ ﻭ کسب‌وکار و ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ طرح ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻴﻤﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺗﺤﻮﻝ دﻳ� ﻴﺘﺎﻝ، ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻳ� ﻴﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ، ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﭼﺎﺑﻚﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺣﺬﻑ ﭘﺮﺗﻔﻮﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺯﻳﺎﻥﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ (ﻧﺴﺨﻪﭼﻲ)، ﺍﺯ برنامه‌های ما در سال آینده است.

انتهای پیام/

منبع : خبرگزاری تسنیم


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار بازار

قبل از خواندن این نکات کاغذ دیواری نخرید!

قبل از خواندن این نکات کاغذ دیواری نخرید!
2023-03-19T09:43:25+03:30
برای آشنایی با انواع کاغذ دیواری و ویژگی های آن ها با این مطلب که به کمک کاغذنت نوشته شده همراه باشید.

خانه در خیابان دماوند چند؟ + جدول

خانه در خیابان دماوند چند؟ + جدول
2023-03-19T09:30:18+03:30
برای خرید یک خانه ۹۰ متری درمحله نظام آباد محدوده دماوند حدود ۳ میلیارد و 240 میلیون تومان نقدینگی نیاز است.

رهن یک میلیارد تومانی در خیابان دماوند +جدول

رهن یک میلیارد تومانی در خیابان دماوند +جدول
2023-03-19T09:30:17+03:30
رهن یک واحد آپارتمان ۹۰ متری در محله تهران نو محدوده دماوند حدود ۱ میلیارد تومان است.

قیمت ارزها در مرکز مبادلات/ دلار ثابت ماند

 قیمت ارزها در مرکز مبادلات/ دلار ثابت ماند
2023-03-18T19:03:44+03:30
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز چهارشنبه ۲۴ اسفندماه قیمت هر اسکناس دلار ۴۰هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ حواله دلار ۳۶هزار و ۷۰۰ تومان اعلام ...

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۱/۱۲/۲۴
2023-03-18T19:03:44+03:30
امروز در بازار آزاد تا این لحظه قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۲میلیون و ۲۶۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۲۹میلیون و ۴۰۰هزار تومان است.

کلیه خدمات بیمه‌ای شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در سال ۱۴۰۲ به شرکت بیمه ملت سپرده شد

 کلیه خدمات بیمه‌ای شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران در سال ۱۴۰۲ به شرکت بیمه ملت سپرده شد
2023-03-18T19:03:44+03:30
در راستای راهبرد مشارکت درون گروهی با امضای تفاهم‌نامه همکاری؛ کلیه خدمات بیمه‌ای شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به بیمه ملت سپرده شد.

موافقت سهام‌داران با افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران به میزان ۶۶۰ هزار میلیارد ریال

 موافقت سهام‌داران با افزایش سرمایه بانک رفاه کارگران به میزان ۶۶۰ هزار میلیارد ریال
2023-03-18T19:03:43+03:30
در مجمع عمومی عادی به طور فوق‌العاده صاحبان سهام بانک رفاه کارگران افزایش سرمایه این بانک به میزان ۶۶۰ هزار میلیارد ریال به تصویب رسید.

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۱۲/۲۷/ گام بلند طلا به سمت ۲۰۰۰ دلار

 قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۱/۱۲/۲۷/ گام بلند طلا به سمت ۲۰۰۰ دلار
2023-03-18T19:03:43+03:30
قیمت هر اونس طلا امروز با ۳.۶۳ درصد افزایش به ۱۹۸۹ دلار و ۲۵ سنت رسید.

عبور از رکورد قبلی سالیانه تولید به میزان ۱ میلیون و ۵۲۱ هزار تن در فولاد هرمزگان

 عبور از رکورد قبلی سالیانه تولید به میزان ۱ میلیون و ۵۲۱ هزار تن در فولاد هرمزگان
2023-03-18T19:03:43+03:30
دقایقی پیش سختکوشان فولاد هرمزگان با عبور از رکورد قبلی سالیانه تولید به میزان ۱ میلیون و ۵۲۱ هزار تن، افتخاری دیگر آفریدند و در آستانه ثبت رکوردی جدید در ت...

جهش بانک ایران زمین در سال جدید با زیرساخت های ایجاد شده بانکداری دیجیتال

 جهش بانک ایران زمین در سال جدید با زیرساخت های ایجاد شده بانکداری دیجیتال
2023-03-18T19:03:42+03:30
هم زمان با فرارسیدن ۲۴ اسفند دوازدهمین سالروز تاسیس بانک ایران زمین، مدیران ارشد بانک طی مراسمی این روز را گرامی داشتند.

قیمت بیت کوین ۹.۲ درصد افزایش یافت و به ۲۷۳۵۹ دلار رسید

 قیمت بیت کوین ۹.۲ درصد افزایش یافت و به ۲۷۳۵۹ دلار رسید
2023-03-18T19:03:42+03:30
قیمت بیت کوین ۹.۲ درصد در روز جمعه افزایش یافت و به ۲۷۳۵۹ دلار رسید.

تبلیغات هدفمند پیامکی؛ نحوه استفاده از سامانه پیامکی در بازاریابی

تبلیغات هدفمند پیامکی؛ نحوه استفاده از سامانه پیامکی در بازاریابی
2023-03-18T14:43:32+03:30
سامانه پیامکی یکی از شیوه‌های فوق العاده برای برقراری ارتباط با مشتریان، جلب توجه آن‌ها و افزایش فروش است. برای استفاده از این سامانه باید استراتژی خاص خود ر...

پیشگامان توسعه ارتباطات تجلیل شدند

پیشگامان توسعه ارتباطات تجلیل شدند
2023-03-18T14:43:31+03:30
پیشگامان توسعه ارتباطات در آیین اختتامیه جشنواره ملی انتخاب کارفرمایان برتر کشور، توسط سازمان تامین اجتماعی کشور به عنوان کارفرمای برتر استان یزد برگزیده شد.

مزایا و معایب حمل و نقل کالا به صورت هوایی

مزایا و معایب حمل و نقل کالا به صورت هوایی
2023-03-18T12:16:46+03:30
در ادامه با مزایا و معایب حمل و نقل کالا به صورت هوایی بیشتر آشنا خواهید شد.

خرید انواع لوله فلزی با قیمت مناسب از دکتر تامین

خرید انواع لوله فلزی با قیمت مناسب از دکتر تامین
2023-03-18T12:16:45+03:30
در ادامه این مطلب، می‌خواهیم نگاهی به قیمت انواع لوله‌های فلزی داشته باشیم.

همه کارهایی که باید در فرودگاه انجام دهیم

همه کارهایی که باید در فرودگاه انجام دهیم
2023-03-18T12:16:45+03:30
در این مقاله قصد داریم تمام کارهایی که باید در فرودگاه انجام دهید را به شما یادآوری کنیم تا بدون آن‌که مشکلی برایتان در فرودگاه پیش بیاید یا از پروازتان جا ب...

خرید خانه با ۳ میلیارد تومان در افسریه + جدول

خرید خانه با ۳ میلیارد تومان در افسریه + جدول
2023-03-18T09:10:15+03:30
برای خرید یک خانه ۹۰ متری درمحله شهید بروجردی محدوده افسریه حدود ۳ میلیارد و ۳۳۰ میلیون تومان نقدینگی نیاز است.

رهن ۹۰۰ میلیون تومانی در محله افسریه +جدول

رهن ۹۰۰ میلیون تومانی در محله افسریه +جدول
2023-03-18T09:10:14+03:30
رهن یک واحد آپارتمان ۹۰ متری در محله آهنگ محدوده افسریه حدود ۹۰۰ میلیون تومان است.

ادامه سیر نزولی قیمت‌ها در مرکز مبادلات/ دلار ۴۰ هزار و ۳۰۰ تومان شد

  ادامه سیر نزولی قیمت‌ها در مرکز مبادلات/ دلار ۴۰ هزار و ۳۰۰ تومان شد
2023-03-16T17:23:48+03:30
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز دوشنبه ۲۲ اسفندماه قیمت هر اسکناس دلار ۴۰هزار و ۳۰۰ تومان و نرخ حواله دلار ۳۶هزار و ۷۰۰ تومان اعلام شد.

علت شارژ نشدن ایرپاد؛ معرفی چند راهکار موثر

علت شارژ نشدن ایرپاد؛ معرفی چند راهکار موثر
2023-03-15T17:10:09+03:30
در ادامه چندین راهکار را برای شارژ کردن ایرپاد به شما معرفی خواهیم کرد.

قیمت آجر نما در فروردین ۱۴۰۲ از درب کارخانه

قیمت آجر نما در فروردین ۱۴۰۲ از درب کارخانه
2023-03-15T17:10:09+03:30
به طور کلی، قیمت آجر نما به عوامل مختلفی مانند نوع آجر، ابعاد آن، کیفیت ساخت، منطقه جغرافیایی و شرایط بازار بستگی دارد که در ادامه به آنها اشاره خواهیم کرد.

چطور بلیط ارزان مشهد به استانبول بخریم؟

چطور بلیط ارزان مشهد به استانبول بخریم؟
2023-03-14T12:23:27+03:30
در ادامه همراه ما باشید تا به شما راه های خرید بلیط ارزان مشهد به استانبول را بگوییم.

آموزش فتوشاپ؛ تبدیل عکس به نقاشی در فتوشاپ

آموزش فتوشاپ؛ تبدیل عکس به نقاشی در فتوشاپ
2023-03-14T12:23:27+03:30
در اینجا برخی از ساده ترین و مهم ترین روش ها را برای تبدیل عکس به نقاشی در پلتفرم فتوشاپ نام می بریم.

خرید خانه نوساز با ۱۹ میلیارد تومان در شهرک غرب + جدول

خرید خانه نوساز با ۱۹ میلیارد تومان در شهرک غرب + جدول
2023-03-14T09:57:07+03:30
برای خرید یک خانه ۹۰ متری نوساز در محدود شهرک غرب حدود ۲۰ میلیارد تومان است.

لوکس نشینان شهرک غرب + جدول اجاره بها

لوکس نشینان شهرک غرب + جدول اجاره بها
2023-03-14T09:57:06+03:30
رهن یک واحد آپارتمان ۱۰۰ متری در محدوده شهرک غرب حدود ۱ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان است.

پرواز با کدام ایرلاین های داخلی در اولویت است؟

 پرواز با کدام ایرلاین های داخلی در اولویت است؟
2023-03-14T09:23:55+03:30
از سال ۱۳۴۰ که خطوط هوایی مختلف به صورت خصوصی، دولتی و نظامی در ایران فعالیت خود را آغاز کردند، به تدریج بر تعداد آنها افزوده شد و با پیشرفته شدن تکنولوژی ص...

حمایت بانک رفاه کارگران از کودکان سندرم داون

 حمایت بانک رفاه کارگران از کودکان سندرم داون
2023-03-14T09:23:54+03:30
دومین همایش فرصت کودکی به مناسبت آیین بزرگداشت روز جهانی سندرم داون، با حمایت اثربخش و مشارکت فعال بانک رفاه کارگران برگزار شد.

ریزش قیمت‌ها در مرکز مبادلات ارزی/ دلار به کانال ۴۰هزارتومانی بازگشت

 ریزش قیمت‌ها در مرکز مبادلات ارزی/ دلار به کانال ۴۰هزارتومانی بازگشت
2023-03-14T09:23:54+03:30
در تابلوی معاملاتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران امروز یک‌شنبه ۲۱ اسفندماه قیمت هر اسکناس دلار ۴۰هزار و ۵۹۰ تومان و نرخ حواله دلار ۳۶هزار و ۹۰۰ تومان اعلام شد.

افزایش سرمایه ۹۶ درصدی فولاد هرمزگان

 افزایش سرمایه ۹۶ درصدی فولاد هرمزگان
2023-03-14T09:23:53+03:30
سهامداران فولاد هرمزگان با افزایش سرمایه ۹۶ درصدی شرکت از محل سود انباشته موافقت کردند.

تاکسی سمند با یک میلیون کیلومتر پیمایش به موزه ایران خودرو رفت

 تاکسی سمند با یک میلیون کیلومتر پیمایش به موزه ایران خودرو رفت
2023-03-14T09:23:53+03:30
در راستای ایفای مسوولیت های اجتماعی ایران خودرو، در مراسمی با حضور مدیرعامل این گروه صنعتی، تاکسی سمند دوگانه سوز با یک میلیون کیلومتر پیمایش با سورن پلاس د...
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)