میرنیوز

مأموریت ویژه مدیرعامل بانک صادرات ایران برای بیمه سرمد؛ سودآوری و جلب حداکثری رضایت بیمه‌گذاران

 مأموریت ویژه مدیرعامل بانک صادرات ایران برای بیمه سرمد؛ سودآوری و جلب حداکثری رضایت بیمه‌گذاران 2023-03-05T14:23:51+03:30

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ خبرگزاری تسنیم، ﺭﻭﺍبط عموﻣﻲ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، اعلام کرد: ﻧﺸﺴﺖ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻋﻤ� ﻜﺮﺩ ﻭ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ این شرکت ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺳﻴﺪ ﺿﻴﺎء ﺍﻳﻤﺎﻧﻲ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ، ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺮﺍﺩﻱ ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره، ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﻔﻲ ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره و ﻫﺎﺩﻱ ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻲ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮکت‌های ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍن و همچنین سید ﻣﺤﻤﺪﻣﻬﺪﻱ ﺑﻬﺸﺘﻲ‌ﻧﮋﺍﺩ ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﻭ ﺍﻋﻀﺎﻱ هیات‌مدیره ﻭ ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭ ﺷﺪ.

سید ضیاء ایمانی، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎ ﺗﺎﻛﻴﺪ ﺑﺮ حمایت همه‌جانبه این بانک از بیمه سرمد گفت: مدیران و کارکنان بیمه سرمد باید از این حمایت به خوبی بهره ببرند و با تلاش مضاعف، جایگاه شرکت را در صنعت بیمه کشور ارتقا دهند.

وی افزود: ارتقای رتبه توانگری مالی و جلب حداکثری رضایت بیمه‌گذاران و مشتریان، به ویژه کارکنان و بازنشستگان بانک صادرات ایران به عنوان سهامدار اصلی باید با جدیت پیگیری شود.

مدیرعامل بانک صادرات ایران تاکید کرد: ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻣ� ﻤﻮﻋﻪ، ﺑﻪ ﻣﺮﺍﺗﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﻣﻲﺭﻭﺩ ﺑﺎ استقرار هیات‌مدیره و تیم مدیریتی جدید در بیمه سرمد، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺩﻏﺪﻏﻪﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﻛﻨﺎﻥ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ و بیمه‌گذاران بزرگ ﺩﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺑﻴﻤﻪ‌های ﺩﺭﻣﺎﻥ به بهترین شکل برطرف شود.

ایمانی تصریح کرد: بیمه سرمد، پشتوانه بزرگی همچون بانک صادرات ایران دارد و ما در مجموعه بانک در صورت نیاز آماده کمک هستیم و انتظار داریم شاهد عملکرد مثبت این شرکت باشیم و سرمد را در جایگاه واقعی خود در صنعت بیمه ببینیم.

وی همچنین دو ماموریت ویژه بیمه سرمد در دوران جدید را برشمرد و گفت: سودآوری، باید یکی از مهمترین اهداف بیمه سرمد در سال‌های آتی باشد، اما مهمتر از این هدف، خدمت‌رسانی مطلوب به بیمه‌گذاران در بانک صادرات ایران و مشتریان و بیمه‌گذاران است که بتواند دغدغه همه آنها را برطرف کند و رضایت حداکثری‌شان را جلب کند.

مدیرعامل بانک صادرات ایران، همچنین بر توجه به حوزه نوآوری تاکید کرد و گفت: تیم جدید مدیریتی بیمه سرمد باید نوآوری و تحول سازمانی را در دستور کار خود قرار دهد.

ایمانی همچنین ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، ﺩﺳﺘﻮﺭﺍﺕ ﻻﺯﻡ را ﺑﺮﺍﻱ ﻋﻤ� ﻴﺎﺗﻲ ﺷﺪﻥ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺣﻖ‌ﺑﻴﻤﻪ ﻣﺎﻧﺪﻩﺑﺪﻫﻜﺎﺭ، ﺑﻴﻤﻪ ﺻﻨﺪﻭﻕ ﺍﻣﺎﻧﺎﺕ، ﺑﺎﺯﻧﮕﺮﻱ ﺩﺭ ﻓﺮﺍﻧﺸﻴﺰ ﺑﻴﻤﻪ ﺩﺭﻣﺎﻥ و ﻫﻤﻜﺎﺭی ﺑﻴﺸﺘﺮ بانک صادرات ایران با ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ صادر کرد.

طراحی محصولات مشترک با همکاری بانک صادرات و بیمه سرمد

ﻳﺎﺳﺮ ﻣﺮﺍﺩﻱ، ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ نیز ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، بر حمایت ﺍﻳﻦ ﺑﺎﻧﻚ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ تاکید کرد و گفت: حمایت ما از بیمه سرمد، یکی از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘاط ﻗﻮﺕ این ﺷﺮﻛﺖ است و انتظار داریم با حضور هیات‌مدیره جدید، شاهد تحولات مثبت باشیم.

وی افزود: بیمه سرمد باید از ﺑﺮﻧﺪ ﺑﺎﻧﻚ صادرات ایران ﺑﺮﺍﻱ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺗﻮﺍﻧﻤﻨﺪﻱ و سهم از بازار بیمه بهره ببرد و گام‌های محکم‌تری بردارد.

ﺭﺋﻴﺲ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ بیمه سرمد ﺑﺎ ﻣﻌﺎﻭﻧﺖ ﻃﺮﺡ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ، ﺑﺎﻧﻜﺪﺍﺭﻱ ﺟﺎﻣﻊ ﻭ همچنین ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ، ﺑﺮﺍﻱ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺎﺯﺍﺭﻳﺎﺑﻲ ﻭ ﺍﺭﺍئه ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪ، ﮔﻔﺖ: ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺗﺴﻬﻴﻼﺗﻲ و محصولات ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ ﺑﺎﻧﻜﻲ ﻭ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ، ﺍﺯ ﺟﻤ� ﻪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻲﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻴﺶ ﺍﺯ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﻴﺮﺩ.

وی تصریح کرد: ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﻫﻢﺍﻓﺰﺍﻳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻧﻚ، ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻣﺸﺘﺮﻙ ﺑﺎﻧﻜﻲ و ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﻮﺩ.

مرادی در پایان گفت: ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﺮﺍﻱ ﺍﺭﺗﻘﺎﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﺧﻮﺩ، ﺑﺎﻳﺪ ایجاد ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮓ با مشتریان بانک را در دستور کار خود قرار دهد.

نقش بیمه سرمد در اکوسیستم بانک صادرات ایران

ﻣﺤﺴﻦ ﺳﻴﻔﻲ، ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، ﺿﻤﻦ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ مدیران پیشین بیمه سرمد گفت: این شرکت ﺑﺮﺍﻱ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻬﺎﻱ ﺗﻤﺎﻡ‌ﺷﺪﻩ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﺍﻱ، ﺑﺎﻳﺪ ﺭﺍﻫﻜﺎﺭﻫﺎﻱ جدیدی ﺍﺭﺍﺋﻪ کند و در این مسیر، توجه به حوزه ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ را در دستور کار قرار دهد.

ﻭﻱ با اشاره به افزایش سرعت و نوآوری در فضای رقابت دیجیتال، تاکید کرد: ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﺑﺨﺸﻲ ﺍﺯ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺭﻗﺎﺑﺖﻫﺎ ﺑﻴﻦ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﺑﺎ ﻫﻤﻪ ﺯﻳﺮﻣ� ﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺍﺳﺖ. ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻧﻘﺶ ﭘﺮﺭﻧﮓﺗﺮﻱ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺍﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺭﻗﺎﺑﺘﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﺳﻬﻢ ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ این شرکت ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺭ ﭘ� ﺘﻔﺮﻡﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ نقش و ﺣﻀﻮﺭ ﭘﺮ ﻗﺪﺭﺗﻲ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺳﻴﻔﻲ ﻋﺪﻡ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪﻩﺍﻱ ﺍﺯ ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﻣﻮﺍﺭﺩ مهمی دانست که باید به آن توجه شد. او گفت: ﻳﻜﻲ ﺍﺯ ﭼﺎﻟﺶﻫﺎﻱ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺍﻳﻦ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺮﺩﻡ ﺑﻪ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﻛﺎﻓﻲ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ بیمه ﺁﺷﻨﺎ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻴﺎﻥ، ﺑﺎ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﻧﻴﺰ ﭼﻨﺪﺍﻥ ﺁﺷﻨﺎﻳﻲ ندارند و باید از ﻓﻀﺎﻱ ﺭﺳﺎﻧﻪﺍﻱ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮﺍﻱ معرفی خدمات شرکت استفاده شود.

ﻋﻀﻮ هیات‌مدیره ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﻭ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞﻫﺎﻱ ﻣﻄ� ﻮﺏ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﮔﻔﺖ: ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﺧﻲ ﻧﺌﻮﺑﺎﻧﻚﻫﺎ ﻛﻪ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎﻥ ﺧﺎﺹ، ﺗﻼﺵﻫﺎﻱ ﻭﻳﮋﻩﺍﻱ ﺭﺍ ﺁﻏﺎﺯ ﻛﺮﺩﻩﺍﻧﺪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻱ ﻓﻨﻲ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﺑﺮﺍﻱ ﻣﺸﺘﺮﻳﺎﻥ ﺧﺎﺹ، استفاده کرد و ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﺟﺪﻳﺪﻱ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻱ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺍﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻴﻚ ﻃﺮﺍﺣﻲ ﺷﻮﺩ.

اهمیت راهبردی بیمه سرمد برای بانک صادرات ایران

هادی آقابابایی، ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﮔﺬﺍﺭﻱ ﻭ ﺍﻣﻮﺭ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺑﺎ ﺑﻴﺎﻥ ﺍﻳﻨﻜﻪ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺯﻳﺮﻣ� ﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺟﻤ� ﻪ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ، ﺍﻫﻤﻴﺖ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﺑﺮﺍﻱ ﺑﺎﻧﻚ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﺯ ﺯﺣﻤﺎﺕ ﻛﺎﺩﺭ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﭘﻴﺸﻴﻦ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﻗﺪﺭﺩﺍﻧﻲ کرد و گفت: ﺑﺎ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﺭﻳﺰﻱﻫﺎﻱ ﻫﻴاتﻣﺪﻳﺮﻩ ﺟﺪﻳﺪ، در ﺳﻪ ﺳﺎﻝ ﺁﻳﻨﺪﻩ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺑﻪ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﺍﻗﻌﻲ ﺧﻮﺩ ﺩﺳﺖ پیدا خواهد کرد.

ﺁﻗﺎﺑﺎﺑﺎﻳﻲ تاکید کرد: ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺍﺯ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ ﺣﻤﺎﻳﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺑﻪ‌ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻤﺎﻡ‌ﻭﻗﺖ ﺩﺭ ﻛﻨﺎﺭ ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺍﻳﺴﺘﺎﺩ.

ﻭﻱ ﺑﺎ اشاره به لزوم ارتباط هرچه بیشتر بیمه سرمد با بیمه مرکزی گفت: ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻭ ﺑﺎﻻ ﺑﺮﺩن سطح ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﺍﻳﻦ ﺷﺮﻛﺖ ﺍﺯ ﻧﻈﺮ ﺭﺗﺒﻪ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺑﻪ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﺑﻬﺘﺮﻱ ﺩﺳﺖ پیدا می‌کند.

نوید بهشتی‌نژاد برای افزایش سرمایه

ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻬﺪﻱ ﺑﻬﺸﺘﻲﻧﮋﺍﺩ، ﻣﺪﻳﺮﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﻪ ﺳﺮﻣﺪ نیز ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻧﺸﺴﺖ، با ارائه برنامه‌ها و راهکاری تیم مدیریتی جدید برای افزایش سهم از بازار و سودآوری شرکت، گفت: نقش حمایتی ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﻭ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻤﻜﺎﺭﻱ بیمه سرمد با بانک، تاثیر مهمی در بهبود عملکرد شرکت دارد.

مدیرعامل بیمه سرمد ﮔﻔﺖ: ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ شاخص ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺷﺮﻛﺖﻫﺎﻱ ﺑﻴﻤﻪ، ﻧﻘﺶ ﺍﺳﺎﺳﻲ در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎ ﻭ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ ﺁﻧﻬﺎ ﺩﺍﺭﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻼﺵ ﻫﺴﺘﻴﻢ ﺑﺎ ﻋﻤ� ﻴﺎﺗﻲ ﻛﺮﺩﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ تیم جدید ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺷﺮﻛﺖ ﺗﺎ هزار ﻣﻴ� ﻴﺎﺭﺩ ﺗﻮﻣﺎﻥ، ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮﺩﺁﻭﺭﻱ حرکت کنیم.

ﻭﻱ با اشاره به ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺭﺍﻫﺒﺮﺩﻱ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎﻱ ﻋﻤ� ﻴﺎﺗﻲ بیمه سرمد در سال 1402 ﮔﻔﺖ: هدف راهبردی ما در حوزه مالی، افزایش سرمایه هزار میلیارد تومانی است و در کنار آن، ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﺗﺤ� ﻴﻞ ﻋﻤ� ﻜﺮﺩ ﺷﻌﺐ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺳﻮﺩ ﻋﻤ� ﻴﺎﺗﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻛﺴﺐ ﺳﻄﺢ ﻳﻚ ﺗﻮﺍﻧﮕﺮﻱ ﻣﺎﻟﻲ را ﺑﺎ ﺟﺪﻳﺖ ﺩﻧﺒﺎﻝ می‌کنیم.

بهشتی‌نژاد به ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻧﻘﺪﻳﻨﮕﻲ در بیمه سرمد نیز تاکید کرد و گفت: ﺑﺎ ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺻﻨﺪﻭﻕﻫﺎﻱ ﺧﺴﺎﺭﺕ ﺍﺳﺘﺎﻧﻲ ﻭ ﺑﻬﻴﻨﻪ‌ﺳﺎﺯﻱ ﭘﺮﺗﻔﻮﻱ ﺑﻮﺭﺳﻲ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﻧﻚ ﺻﺎﺩﺭﺍﺕ ﺍﻳﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺑﺨﺶﻫﺎﻱ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﻭ ﻃﺮﺡﻫﺎﻱ ﻣﺸﺎﺭﻛﺘﻲ، اهداف دیگر خود را در حوزه مالی پیگیری می‌کنیم.

مدیرعامل بیمه سرمد همچنین اهداف بیمه سرمد در حوزه ﻣﺸﺘﺮﻱ‌ﻣﺪﺍﺭﻱ، ﺭﺷﺪ ﻭ ﻧﻮﺁﻭﺭﻱ، ﻓﺮﺁﻳﻨﺪﻫﺎﻱ ﺩﺍﺧ� ﻲ ﻭ کسب‌وکار و ﻓﻨﺎﻭﺭﻱ ﺍﻃﻼﻋﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻛﺮﺩ ﻭ ﺍﻓﺰﻭﺩ: ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ طرح ﻋﺎﺑﺮ ﺑﻴﻤﻪ، ﺗﻮﺟﻪ ﻭﻳﮋﻩ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺤﺼﻮﻻﺕ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻴﻤﻪﮔﺮﻱ ﺑﺎ ﻣﺤﻮﺭﻳﺖ ﺗﺤﻮﻝ دﻳ� ﻴﺘﺎﻝ، ﺭﺍﻩﺍﻧﺪﺍﺯﻱ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﺩﻳ� ﻴﺘﺎﻝ ﺑﺮﺍﻱ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺧﺴﺎﺭﺕ، ﺍﺻﻼﺡ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻲ ﻭ ﭼﺎﺑﻚﺳﺎﺯﻱ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ، ﺣﺬﻑ ﭘﺮﺗﻔﻮﻫﺎﻱ ﻛﻼﻥ ﺯﻳﺎﻥﺩﻩ ﻭ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ ﻫﻮﺷﻤﻨﺪ ﺩﺭﻣﺎﻥ (ﻧﺴﺨﻪﭼﻲ)، ﺍﺯ برنامه‌های ما در سال آینده است.

انتهای پیام/

منبع : خبرگزاری تسنیم


کلمات کلیدی :
اشتراک گذاری :

آخرین اخبار بازار

حراج بعدی شمش طلا فردا برگزار می‌شود

 حراج بعدی شمش طلا فردا برگزار می‌شود
2024-05-19T20:32:34+03:30
بیست و پنجمین جلسه حراج شمش طلای مرکز مبادله ایران فردا یک‌شنبه  ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۳ برگزار می‌شود.

همکاری خاتم‌الانبیا با تاپیکو در راستای اجرای منویاتِ رهبری

 همکاری خاتم‌الانبیا با تاپیکو در راستای اجرای منویاتِ رهبری
2024-05-19T20:32:33+03:30
مدیرعامل تاپیکو گفت: همکاریِ قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا با این مجموعه‌ در راستای اجرای منویاتِ مقام معظم رهبری است.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۲۳

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۲۳
2024-05-19T20:32:31+03:30
امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۹۵ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۴۱ میلیون تومان است.

عزم فولادی‌ها برای تحقق شعار سال؛ احیای تولید با تکیه برداخل

 عزم فولادی‌ها برای تحقق شعار سال؛ احیای تولید با تکیه برداخل
2024-05-19T20:32:30+03:30
بدون شک یکی از عواملی که منجر به روشن‌تر کردن چراغ تولید در داخل کشور می‌شود، رونق صنایع مادر و بر روی ریل حرکت کردن قطار تولید کارخانه‌های عظیم داخلی است.

بیمه‌گر حج تمتع مشخص شد

 بیمه‌گر حج تمتع مشخص شد
2024-05-19T20:32:29+03:30
از سوی سازمان حج و زیارت، بیمه میهن به عنوان بیمه گر حجاج ایرانی سال ۱۴۰۳ برای پوشش بیمه های درمان، عمر، حادثه و مسئولیت انتخاب شد.

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

 قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
2024-05-19T20:32:28+03:30
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۰۶ درصد کاهش به ۲۳۵۹ دلار و ۹ سنت رسید.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۲۴

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۲۴
2024-05-19T20:32:27+03:30
امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۴۷ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

ادامه ریزش قیمت‌ها در بازار/ دلار به ۵۸هزار تومان نزدیک شد

 ادامه ریزش قیمت‌ها در بازار/ دلار به ۵۸هزار تومان نزدیک شد
2024-05-19T20:32:26+03:30
مشاهدات میدانی از بازار سبزه‌میدان نشان می‌دهد: قیمت دلار در این بازار امروز با کاهش بیشتری نسبت به روزهای قبل همراه شده و به کانال ۵۸هزار تومان نزدیک شده ا...

تحویل اولین سری لاماری ایما هیبرید به مشتریان

 تحویل اولین سری لاماری ایما هیبرید به مشتریان
2024-05-19T20:32:25+03:30
لاماری ایما هیبرید جدیدترین محصول شرکت آرین پارس موتور است که اولین سری از این محصول با فروش فوری و قطعی در اسفند ماه سال گذشته در سامانه یکپارچه عرضه خودرو...

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۲۵

 قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۲۵
2024-05-19T20:32:24+03:30
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۳۵ درصد افزایش به ۲۳۴۴ دلار و ۵۱ سنت رسید.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۲۶

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۲۶
2024-05-19T20:32:23+03:30
امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۶۷ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۴۰ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان است.

"ری‌را "در آستانه تجاری‌سازی شد

 "ری‌را "در آستانه تجاری‌سازی شد
2024-05-19T20:32:23+03:30
مدیرعامل ایران خودرو در بازدید از خط تولید ری‌را، در جریان آخرین وضعیت صحه‌گذاری و تاییدیه‌های کیفیت این محصول قرار گرفت.

۶ موفقیت کچاد در سال ۱۴۰۲

 ۶ موفقیت کچاد در سال ۱۴۰۲
2024-05-19T20:32:22+03:30
شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در سال ۱۴۰۲ موفقیت‌های زیادی در حوزه تولید، فروش، صادرات و بهره وری کسب کرده است.

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

 قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
2024-05-19T20:32:21+03:30
قیمت هر اونس طلا امروز با ۱.۶۱ درصد افزایش به ۲۴۱۵ دلار و ۲۲ سنت رسید.

وکالتی کردن حساب مشتریان در بانک رفاه برای خرید خودرو برقی

 وکالتی کردن حساب مشتریان در بانک رفاه برای خرید خودرو برقی
2024-05-19T20:32:20+03:30
مشتریان بانک رفاه کارگران می‌توانند به صورت غیرحضوری و یا از طریق مراجعه به شعب این بانک، نسبت به وکالتی کردن حساب‌های خود اقدام و در طرح عرضه خودروهای برقی...

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۲۹

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۲/۲۹
2024-05-19T20:32:20+03:30
امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۳۵۲ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۴۰ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان است.

حفظ کیفیت خط قرمز و اولویت نخست مدیران خودرو است

 حفظ کیفیت خط قرمز و اولویت نخست مدیران خودرو است
2024-05-19T20:32:19+03:30
مدیرعامل شرکت مدیران خودرو با بیان این که رضایت مشتری و حفظ کیفیت همواره خط قرمز و اولویت نخست ما است، گفت: بنز و تویوتا نیز در گذشته فراخوان های مشابهی داش...

ثبت‌نام خودروهای برقی وارداتی با حساب وکالتی بانک تجارت

 ثبت‌نام خودروهای برقی وارداتی با حساب وکالتی بانک تجارت
2024-05-19T20:32:18+03:30
بانک تجارت امکان وکالتی کردن سریع و غیرحضوری حساب، برای ثبت‌نام خودروهای برقی وارداتی سامانه یکپارچه خرید خودرو را از طریق آدرس car.tejaratbank.ir فراهم کرد.

دلار مبادله‌ای ثابت ماند/ یورو رشد کرد

 دلار مبادله‌ای ثابت ماند/ یورو رشد کرد
2024-05-19T20:32:17+03:30
در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۴هزار و ۸۶۸ تومان و حواله دلار نیز به ۴۱هزار و ۸۹۴ تومان رسید.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۵

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۵
2024-04-14T11:46:02+03:30
امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۷۸۱ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۴۵ میلیون تومان است.

زمان اولین حراج سکه در سال جدید اعلام شد+شرایط

 زمان اولین حراج سکه در سال جدید اعلام شد+شرایط
2024-04-14T11:46:01+03:30
دهمین جلسه حراج سکه طلا در روز دوشنبه مورخ ۲۷ فروردین ماه ۱۴۰۳، برگزار خواهد شد. دارایی موضوع این حراج، تمام سکه، نیم سکه و ربع سکه بهار آزادی ضرب سال ...

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

 قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
2024-04-14T11:05:33+03:30
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۲۵ درصد افزایش به ۲۲۸۶ دلار و ۲۸ سنت رسید.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۱۵

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۱۵
2024-04-14T11:05:32+03:30
امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۵۰۴ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۴۳ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

خریدهای هیجانی در بازار طلا و سکه/ حباب سکه ۲ برابر شد

 خریدهای هیجانی در بازار طلا و سکه/ حباب سکه ۲ برابر شد
2024-04-14T11:05:32+03:30
با توجه به افزایش قیمت اونس جهانی و تحولات خاورمیانه، قیمت طلا و ارز در بازار داخلی با افزایش محسوس همراه شده است. طبق اعلام فعالان بازار طلا و جواهر، حباب ...

قیمت جهانی طلا ۱۴۰۳/۰۱/۱۷/ رشد ۲۵ درصدی قیمت طلا طی ۶ ماه

 قیمت جهانی طلا ۱۴۰۳/۰۱/۱۷/ رشد ۲۵ درصدی قیمت طلا طی ۶ ماه
2024-04-14T11:05:31+03:30
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۴۱ درصد کاهش به ۲۲۸۱ دلار و ۴۸ سنت رسید.

قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

 قیمت جهانی طلا امروز ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
2024-04-14T11:05:31+03:30
قیمت هر اونس طلا امروز با ۰.۵۱ درصد افزایش به ۲۳۴۱ دلار و ۵۹ سنت رسید.

دلار مبادله‌ای ثابت ماند؛ یورو کاهش یافت

 دلار مبادله‌ای ثابت ماند؛ یورو کاهش یافت
2024-04-14T11:05:30+03:30
در معاملات امروز مرکز مبادله طلا و ارز ایران، هر اسکناس دلار آمریکا به ۴۳هزار و ۵۶۷ تومان و حواله دلار نیز به ۴۰هزار و ۶۴۸ تومان رسید.

قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۰

 قیمت طلا، قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت ارز ۱۴۰۳/۰۱/۲۰
2024-04-14T11:05:29+03:30
امروز در بازار آزاد قیمت طلای ۱۸عیار هر گرم ۳ میلیون و ۵۲۶ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۴۱ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان است.

کاهش ۴.۵ میلیونی قیمت سکه در ۲ روز/ خریدار نیست

 کاهش ۴.۵ میلیونی قیمت سکه در ۲ روز/ خریدار نیست
2024-04-14T11:05:29+03:30
کشتی آرای با تأکید بر کاهش ۴.۵ میلیونی قیمت سکه و ۲ هزار تومانی قیمت دلار، گفت: فعالان بازار با احتیاط عمل می کنند و دیگر کسی طلا نمی خرد.

مدیر عامل پاکسان: سال ۱۴۰۳ در تاریخ پاکسان ماندگار خواهد شد

 مدیر عامل پاکسان: سال ۱۴۰۳ در تاریخ پاکسان ماندگار خواهد شد
2024-04-14T11:05:28+03:30
شهریار محمدی راد سال ۱۴۰۳ را نقطه عطفی در تاریخ شرکت پاکسان دانست و از اتفاقات بزرگ برای این مجموعه در این سال خبر داد.
X فیلم جدید فیلم جدید دانلود فیلم و سریال تبلیغات شما (پیام به تلگرام)